Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 8. Sınıf Din Kültürü Dinler ve Evrensel Örgütleri Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf Din Kültürü Dinler ve Evrensel Örgütleri Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. Tarihin bütün dönemlerinde insanlar dine ilgi duymuşlardır. Din en ilkel toplumdan, en gelişmişine kadar her toplumda var olmuştur.

Yukarıdaki bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Din evrensel bir gerçekliktir.
B) Din olgusu her dönem önemini korumuştur.
C) Din yalnızca ilkel ve fakir toplumlarda etkili olmuştur.
D) Din sosyal ve kültürel yapıdaki toplumları etkilemiştir.

Doğru!

Yanlış!

2. Dinlerin temel ilkelerine bakıldığında hepsinin amacının iyiliği, güzelliği yaymak, kötülükleri engellemek ve insanı yüceltmek olduğu görülür.

Bu durumda dinlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Dinler insanları birbirinden uzaklaştırır.
B) Dinlerin ortak değerleri evrenseldir.
C) Dinlerin amaçları farklı farklıdır.
D) Dinlerin hepsi insanlar tarafından kurulmuştur.

Doğru!

Yanlış!

3. Dünya üzerindeki eski yerleşim yerlerinde yapılan kazı çalışmalarında çok sayıda tapınak ve dinî sembollere rastlanmaktadır.

Bu durum aşağıdakilerden hangisinin göstergesi olamaz?
A) Dinin uygarlıkların yok olmasına neden olduğunun
B) İnsanların inanma ihtiyacının sürekli olduğunun
C) Dinin insanlık tarihi boyunca var olduğunun
D) Dinin evrensel bir gerçeklik olduğunun

Doğru!

Yanlış!

4. Farklı coğrafyalarda ortaya çıkmış dinlerin adları farklı olsa da birçok ortak yönleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi dinlerin ortak özellikleri arasında gösterilemez?
A) Kötülükleri engellemek
B) İyiliği ve güzelliği yaymak
C) İnsanı yücelterek mükemmel hale getirmek
D) Peygambersiz bir din anlayışı yerleştirmek

Doğru!

Yanlış!

5. - İlahi dinlerdir.
- Peygamberler aracılığıyla gönderilmişlerdir.
- Vahye dayalı dinlerdir.

Aşağıdaki dinlerden hangisi verilen bu özellikleri taşımamaktadır?
A) İslamiyet
B) Hinduizm
C) Hristiyanlık
D) Yahudilik

Doğru!

Yanlış!

6. Hinduizme göre insan geçmişte yaptıklarının karşılığını başka bir bedende tekrar dünyaya gelerek görecektir. Hindu inancına göre ruh ölümsüzdür ve bir bedenden diğerine geçerek sürekli yaşamaktadır.

Parçada anlatılan Hindu inancı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Brahma
B) Nirvana
C) Reenkarnasyon
D) Vişnu

Doğru!

Yanlış!

7. • Hinduizm
• Budizm
• Konfüçyanizm
Yukarıda verilen dinlerle ilgili;
I. İnsanlar tarafından kurulmuşlardır.
II. Tanrı anlayışları yoktur.
III. Kutsal kitapları yoktur,
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
D) II ve III

Doğru!

Yanlış!

8. Hinduizm'in en belirgin yönü toplumu kastlara ayırmasıdır. Kast, "aynı işle meşgul olan, görev ve gelenekleriyle birbirine sımsıkı bağlanan insanların meydana getirdiği birlik" anlamına gelir. Kast sistemi dört temel kısımdan oluşmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi bu kısımlardan biri değildir?
A) Brahmanlar
B) Vaisyalar
C) Sudralar
D) Paryalar

Doğru!

Yanlış!

9. - Budizm'de en önemli inanışlardan biridir.
- İnsanı bütün istek ve hırsların yok olduğu, ıstırapların bittiği, saf, temiz bir duruma kavuşturmaktır.
- Mutlu olabilmenin gereğidir.

Yukarıda özellikleri verilen Budizm'e ait inanış aşağıdakilerden hangisidir?
A) Vahiy
B) Nirvana
C) Veda
D) Karma 

Doğru!

Yanlış!

10. Buda'nın öğretileri kendisinden sonra yazıya geçirilmiş ve böylece Budizm'in kutsal metinleri oluşmuştur.

Tabloda sözü edilen kutsal metinler aşağıdakilerden hangisidir?
A) On Emir
B) Ohamma
C) Tripitaka
D) Şiva

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf Din Kültürü Dinler ve Evrensel Örgütleri Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

1
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir