Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi / 8. Sınıf Din Kültürü Kur’an’da Akıl ve Bilgi Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf Din Kültürü Kur’an’da Akıl ve Bilgi Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


I. İyiyi kötüden ayırabilme
II. Olacak olayları önceden bilme
III. Olaylar arasında sebep-sonuç ilişkisi kurabilme
IV. Elde edilen bilgileri yorumlayabilme

1. Yukarıdakilerden hangisi aklın işlevleri arasında değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

2. "Ey akıl sahipleri! Allah'a karşı gelmekten
sakının ki kurtuluşa eresiniz." (Maide suresi, 100. ayet)

Verilen ayete göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Allah'ın emirlerini yerine getirenler ödüllendirilecektir.
B) Aklı olmayanların dinî sorumluluğu yoktur.
C) Sorumlu olabilmek için akıllı olmak şart değildir.
D) İnsanlar akıl sahibi olduğu için yaptıklarından sorumludur.

Doğru!

Yanlış!

3. Henüz aklı ermeyen çocukların da dinî sorumluluğu yoktur.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?
A) Aklı kullanmak her canlıya özgü bir özelliktir.
B) Akıl yaşta değil baştadır.
C) İnsanın özgürlüğü sınırsızdır.
D) Kişinin sorumluluğu aklı ölçüsündedir.

Doğru!

Yanlış!

4. Kur'an'da pek çok ayette;
- "Düşünmez misiniz?"
- "Anlamaz mısınız?"
- "Aklınızı kullanmaz mısınız?" gibi uyarılar yer almaktadır.

Bu uyarılarla tavsiye edilenler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?
A) Olduğu gibi kabul etme
B) Akıl yürütme
C) Olaylar hakkında düşünme
D) Olaylardan ders çıkarma

Doğru!

Yanlış!

5. Kur'an'da evrendeki mükemmel düzen konusunda bilgiler yer alır. Allah'ın insanları, hayvanları, tabiatı kusursuz şekilde yarattığından söz edilir.

Bu durumun ana nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) Evrende çok sayıda yaratıcının bulunması
B) Evrendeki her şeyin geçici olduğunun bilinmesi
C) İnsanların aklını kullanarak Allah'ın varlığını kavraması
D) İnsanların yardımlaşmaya duyduğu ihtiyacı

Doğru!

Yanlış!

6. "De ki! Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Doğrusu ancak akıl sahipleri öğüt alır." (Zümer suresi, 9. ayet)

Bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi
söylenemez?
A) Doğruya ulaşmak için akla ihtiyaç olmadığı
B) Aklını kullanan insanların daha üstün olduğu
C) Aklını kullanan insanların doğruyu bulabileceği
D) Aklın doğru kullanılması gerektiği

Doğru!

Yanlış!

7. "Göklerin ve yerin yaradılışında, gece ile gündüzün birbiri ardınca gelip gidişinde selim akıl sahipleri için gerçekten açık, ibretli deliller vardır."
(Âl-i İmrân suresi, 190. ayet)

Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?
A) Akılla gerçeklere ulaşılamayacağı
B) Allah'ın varlığına dair delilleri akıl sahiplerinin bile anlayamayacağı
C) Gerçekleşen olaylar üzerinde düşünülmesi gerektiği
D) Doğruya ulaşmanın imkansız olduğu

Doğru!

Yanlış!

8. İnsanın doğru bilgiye ihtiyacı vardır. Doğru bilgi sahibi olunca inancımız daha da güçlenir. Bu sayede Allah'a daha çok yaklaşırız.

"Bilgi" hakkında yapılan açıklama ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Bilgi tahmine dayalı olmalıdır.
B) Bilgi bir kaynağa dayanmalıdır.
C) Bilgi insanı gerçeğe ulaştırmalıdır.
D) Bilgi kesin ve güvenilir olmalıdır.

Doğru!

Yanlış!

9. Vahiy ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Doğru bilgi kaynaklarının başında gelir.
B) Allah'ın şekli ve şemali hakkında bilgiler içerir.
C) Yalnızca peygamberlere indirilir.
D) Dinimizin inanç esaslarını açıklar.

Doğru!

Yanlış!

10. İslam dini ilmi en yüksek mertebe olarak kabul etmektedir. Doğru bilgiye ve araştırmaya büyük önem vermektedir.

İslam dini ilme verdiği önemle öncelikle aşağıdakilerden hangisinin önlenmesini amaçlamıştır?
A) Cehaletin
B) Savaşların
C) Fakirliğin
D) Adaletsizliğin

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf Din Kültürü Kur’an’da Akıl ve Bilgi Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir