Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 2. Tema Atatürk Sayfa 51, 52, 53, 54, 55 Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi Dinleme Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ (DİNLEME METNİ)

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Dinlediğiniz, “Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi” adlı metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini işaretleyiniz.

 • Cevap: Bu etkinliği ana metin üzerinde göstermeniz gerekmektedir.

2. ETKİNLİK 

Dinlediğiniz metinden tespit ettiğiniz anahtar kelimeleri yazınız.

 • Cevap: vatan, gençlik, hürriyet, savunma, özgürlük

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 52 Cevabı

a. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili kelimelerin eş anlamlılarını bulup birer cümlede kullanınız.

Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

 • Cevap:
 • vazife: görev,     Bu vazifeyi bana verdiler.
 • muhafaza: koruma       Onu muhafaza edemedi.
 • Müdafaa: Savunma     Vatanı müdafaa etmek gerek.

Bu imkân ve şerait çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir.

 • Cevap:
 • imkan: olanak:  İmkansızlıklar içinde büyümüş.
 • tezahür etmek: Görünmek     Çok sonraları tezahür etti.

b. Aşağıdaki cümlede geçen altı çizili kelimelerin zıt anlamlılarını bulup birer cümlede kullanınız.

İstiklâl ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler.

 • Cevap: düşman: dost  Düşman saldırdı.
 • galibiyet: Mağlubiyet   Bu galibiyet çok iyi oldu.

4. ETKİNLİK 

a. Dinlediğiniz metnin konusunu yazınız.

 • Cevap: Vatan savunması ve Mustafa Kemal

b. Metnin başlığı ile içeriği arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

 • Cevap: Kesinlikle uyumludur. İçerik ile seçilen başlık birbirini tamamlamaktadır.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 53 Cevabı

Konuşma etkinliği ile ilgili performansınızı formdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.

Ölçütler Evet Kısmen Hayır

 • Cevap:

Konuşmamda konu bütünlüğüne ve tutarlı olmaya dikkat ettim. (Evet)
Konuşurken nefesimi ayarladım. (Evet)
Kelimeleri doğru telaffuz ettim. (Evet)
Dinleyicilerle göz teması kurdum. (Evet)
Konuşurken gereksiz sesler çıkarmaktan kaçındım. (Evet)
İşitilebilir bir sesle konuştum. (Evet)
Tekrara düşmeden konuştum. (Evet)
Konuşmamda sebep – sonuç ilişkileri kurdum. (Evet)
Konuşmamda nezaket kurallarına uydum. (Evet)

6. ETKİNLİK 

Aşağıda, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarıyla, yazdığı eserlerden oluşan bir kavram havuzu verilmiştir. Bu havuzdan yararlanarak Atatürk’ün cumhuriyeti niçin gençlere emanet ettiğini anlatan bir yazı yazınız.

 • Cevap: Atatürk’ün Gençliğe Verdiği Değer ve Duyduğu Sonsuz Güven: Gazi Mustafa Kemal Paşa başka bir deyişle Atatürk üzerinde yaşadığımız bu büyük ve güzel ülkeyi kurduğunda olgun yaşındaydı fakat o hiç bir vakit kendi gençlik hayallerini unutmamış ve bu yüzden ülkenin geleceğine yönelik bütün hayallerini yeniden çok güvendiğini sıklıkla tekrar ettiği Türk gençliğine emanet etti.Bakınız O bir sözünde bu konu konusunda neler söylüyor:Gençler! Cesaretimizi destek ve devam ettiren sizsiniz. Siz almakta olduğunuz eğitim ve kültür ile,insanlık meziyetinin, vatan, fikir hürriyetinin en değerli simgesi olacaksınız. Ey yükselen yeni nesil! İstikbâl sizindir. Cumhuriyet’i biz kurduk; onu yükseltecek ve devam ettirecek sizsiniz.”

7. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 54 Cevabı

Atatürk’ün gençlere duyduğu güvene layık olduğunuzu anlatan bir şiir yazınız.

 • Cevap:

Biziz bu ülkenin koruyucusu

Atasının açtığı yolun yolcusu

Bu yüce vatan bayrağı dalgalanacak

Biz nöbetlerin uğuru

 

Atam senden emanet bu ülke

Yarınki ve bugünkü gençlere

Onlardır emanetçi

Onlardır bayrağın temsilcisi

8. ETKİNLİK

Aşağıdaki metnin noktalama işaretleri yazılmamıştır. Olması gereken noktalama işaretlerini renkli kalemle doğru yerlerine yazınız.

 • Cevap:

Atatürk ün yazmış olduğu en büyük eser Nutuk Söylev tur Bu eserini Atatürk 15 20 Ekim 1927 tarihleri arasında zamanın milletvekillerine okumuştur Atatürk bu konuşmasında Kurtuluş Savaşının başlangıç tarihi sayılan 19 Mayıs 1919da Samsuna çıkışından 1927 yılma kadar gelişen olayları belgeleriyle açıklar Söylev 19 Mayıs 1919da Osmanlı Devletinin içinde bulunduğu durumla başlar Atatürk ün Gençliğe Hitabesi ile biter
Atatürk araştırmacı bir kişiliğe sahipti Çok okurdu ve düşüncelerini yazmaktan da hoşlanırdı Zabit ve Kumandan ile Hasbihâl ve Cumalı Ordugâhı adlı askerlikle ilgili eserleri vardır Ayrıca Vatandaş İçin Medeni Bilgiler adlı eserin de bazı bölümlerini yazmıştır Bugün kullandığımız açı üçgen dörtgen çizgi yatay açı ortay gibi matematik terimlerini de Geometri adlı kitabında ilk defa kullanarak dilimize kazandırmıştır.

9. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 55 Cevabı

Aşağıdaki cümlelerde anlatım bozukluğuna neden olan kelimenin altını çiziniz. Bu kelimenin yerine kullanılacak doğru kelimeyi bulup cümleyi yeniden yazınız.

• Biz gençleri azımsıyorlar ciddiye almıyorlar.

 • Cevap:Biz gençleri küçümsüyorlar ciddiye almıyorlar.

• Biz gençleri küçümsüyorlar ciddiye almıyorlar.

 • Cevap:

• İçeri ürkek girdi ve kendini bize tanıştırdı.

 • Cevap:  İçeri korkarak girdi ve kendini bize tanıştırdı.

• 26 Haziran 1963 yılında doğdu.

 • Cevap: 26 Haziran 1963’te doğdu.

• İki okul arasındaki ayrıntıyı saptayalım.

 • Cevap: İki okul arasındaki ayrımı saptayalım.

• İkimizin anlayışı arasında önemli bir ayrıcalık yok.

 • Cevap: İkimizin anlayışı arasında önemli bir ayrım yok.

• Gribe yakalanma şansı çok yüksek.

 • Cevap: Gribe yakalanma ihtimali çok yüksek.

• Ayağını yatağına göre uzat.

 • Cevap: Ayağını yorganına göre uzat.

• Çok naz insanı usandırır.

 • Cevap: Çok naz aşık usandırır.

• Havanın yağışlı olması trafik kazalarını sağladı.

 • Cevap: Havanın yağışlı olması trafik kazalarını neden oldu.

• Evimizin balkonu yepyeşil bir parka bakıyordu.

 • Cevap:  Evimizin balkonu yemyeşil bir parka bakıyordu.

• Söylediğimi yapmazsanız sizinle şapkaları değişiriz.

 • Cevap: Söylediğimi yapmazsanız sizinle külahları değişiriz.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
3
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir