Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Cevapları

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Cevapları

8. Sınıf Türkçe Öğrenci Çalışma Kitabı Dört El Yayınları 2. Tema Atatürk Sayfa 48, 49, 50 Atatürk’ün Türk Diline Verdiği Önem Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

EĞİTİMİN HAYATİ ÖNEMİ

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 48 Cevabı

Aşağıdaki kelimeleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

kültür – ülkü birliği – hazine – yazı dili – edebi eser – milli

Değişik edebiyat türlerinde kaleme alınmış, sanat değeri taşıyan eserlerin her biri. edebi eser

Milletle ilgili, millete özgü, ulusal. milli

Bir ülkede konuşulan ağızlardan birinin yazılı anlatımlar için kabul edilmiş biçimi. yazı dili

Amaç edinilen, ulaşılmak istenilen idealde birlik.  ülkü birliği

Tarihsel, toplumsal gelişme süreci içinde yaratılan bütün maddi ve manevi değerler ile bunları yaratmada, sonraki nesillere iletmede kullanılan, insanın doğal ve toplumsal çevresine egemenliğinin ölçüsünü gösteren araçların bütünü, hars, ekin. kültür

Altın, gümüş, mücevher vb. değerli eşya yığını, büyük servet. hazine

2. ETKİNLİK 

Metinden alınan aşağıdaki kelimelerden eş anlamlısı olanların eş anlamlılarını, zıt anlamlısı olanların zıt anlamlılarını birer cümlede kullanınız.

Dil

 • Eş anlamlısı: lisan
 • Zıt Anlamlısı:

Zengin

 • Eş anlamlısı:  varlıklı
 • Zıt Anlamlısı: fakir

Millet

 • Eş anlamlısı: ulus
 • Zıt Anlamlısı:

Bağımsızlık

 • Eş anlamlısı: özgürlük
 • Zıt Anlamlısı: esaret

Yüksek 

 • Eş anlamlısı: ulu
 • Zıt Anlamlısı: alçak

Kolay

 • Eş anlamlısı: basit
 • Zıt Anlamlısı: zor

3. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 49 Cevabı

Okuduğunuz metinde Atatürk’ün kişisel özelliklerinden hangilerine yer verilmiştir? Yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk, egemenlik hakkının millete olması gerektiğini savunan, padişahlığa karşı çıkan, bugün özgür ve demokratik bir ülkede yaşamamızı sağlayan ön önemli lider ve devlet adamıdır.

Atatürk, Samsun’ a çıkarak kurtuluş savaşının başlaması için önderlik eden, düzenlediği kongrelerle egemenlik hakkının millete ait olduğunu tüm halka anlatan ve en iyi yönetim şeklinin halkın kendi kendisini yönettiği Cumhuriyet olduğunu ilan eden en büyük liderdir.

Atatürk, cumhuriyetin yaşatılması için eğitimin ve bilimin önemine inanan, Cumhuriyetin en büyük koruyucusunun kendini en iyi şekilde yetiştirmiş gençler olduğunu vurgulayan ileri görüşlü bir liderdir.

4. ETKİNLİK 

Atatürk, “Türk dili ve edebiyatına neden çok önem vermiştir?” sorusuyla ilgili bir yazı yazınız.

Dil toplumun en büyük unsurudur..Dil, duygu ve düşünceyi insana aktaran bir vasıta olduğu gibi, insan topluluklarının bir yığın ve kitle olmaktan kurtaran, aralarında “duygu ve düşünce birliği” olan bir cemiyet yani ‘millet’ haline getiren en önemli kültürel değerdir. Ayrıca dil, kültürün temeli olduğu gibi taşıyıcısıdır da… Dili yok ettiğiniz takdirde milli ruh ve kültür diye bir şey kalmaz. Bu sebeple dili korumak, koruyucu tedbirler almak önemlidir.

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Dörtel Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Sayfa 50 Cevabı

Aşağıdaki açıklamaları okuyunuz. Açıklamalara uygun örnekleri, okuduğunuz metinden bulup yazınız.

• İki heceli bazı kelimeler, sonuna ünlüyle başlayan bir ek alınca ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.

• Özel adlar her zaman büyük harfle başlar.

• Başka birinden aktarılan sözler tırnak içine alınır.

• Özel adlara getirilen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılır.

• Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak içine alınır.

• Özel adlara getirilen yapım ekleri ve çokluk ekleri ile bunlardan sonra gelen çekim ekleri kesme işareti ile ayrılmaz.

6. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerin belirttiği duyguların (sevinç, korku, heyecan, pişmanlık vb.) neler olduğunu noktalı yerlere yazınız.

• Yaşasın! Bu sınavı da kazandım. sevinç
• Bugün hava ne kadar güzel! sevinç
• İmdat! İmdat! Bahçede kocaman bir yılan var! korku
• “Ne mutlu Türk’üm diyene!” (Atatürk) sevinç
• Aşk olsun!  heyecan
• Bu küçük adam mı halterde dünya rekorunu kırdı!
• Ali, Ali, demek sen hâlâ yaşıyordun!  heyecan
• Aaa! Olmaz ki böyle! pişmanlık

 • Cevap:
1
like
0
love
0
haha
1
wow
1
sad
4
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir