Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf İnkılap Tarihi Dersdestek Yayınları

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 191-192-193

8. Sınıf Dersdestek Yayınları İnkılap Ders Kitabı Sayfa 191-192-193 Cevapları‘na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Sayfa 191-192-193

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Çözümleri Sayfa 191

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerleri, verilen ifadelerden uygun olanları ile tamamlayınız.

 • Cevap: 1. Celal Bayar 2. İsmet İnönü 3. Versay 4. Mihver 5. Demokrat 6. Etnografya 7. Ayşe Afet İnan 8. Varlık

1. Atatürk’ün Türk ordusuna son mesajı Başbakan Celal Bayar tarafından okunmuştur.
2. Atatürk’ün ölümünden sonra yakın silah arkadaşı İsmet İnönü cumhurbaşkanı olarak seçilmiştir.
3. II. Dünya Savaşı’nın başlıca nedeni Almanya’nın Versay Antlaşması’na aykırı şekilde silahlanmasıdır.
4. II. Dünya Savaşı’nda Almanya, İtalya ve Japonya Mihver Devletler grubunu oluşturmuştur.
5. Cumhuriyet Halk Fırkasından ayrılan Adnan Menderes ve arkadaşları Demokrat Partiyi kurmuşlardır.
6. Atatürk’ün naaşı 21 Kasım 1938’de Etnografya Müzesinde hazırlanan geçici kabrine konulmuştur.
7. Atatürk’ün fikirlerini içeren “Vatandaş İçin Medeni Bilgiler” adlı kitap Ayşe Afet İnan tarafından kaleme alınmıştır.
8. II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye, para ihtiyacını karşılamak üzere Varlık Vergisi’ni çıkarmıştır.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.

 • Cevap: 1.D – 2.Y – 3.D – 4.Y – 5.D – 6.Y – 7.D – 8.Y

(D) 1. II. Dünya Savaşı Almanya’nın Polonya’ya saldırmasıyla başlamıştır.
(Y) 2. 1946 Genel Seçimlerini Demokrat Parti kazanmıştır.
(D) 3. Celal Bayar Demokrat Partinin kurucularından biridir.
(Y) 4. Türkiye II. Dünya Savaşı yıllarında eğitim alanında gerileme içine girmiştir.
(D) 5. Ülkemizde ilk çok partili genel seçimler II. Dünya Savaşı’ndan sonra yapılmıştır.
(Y) 6. Millî Korunma Kanunu sınır güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmıştır.
(D) 7. Türkiye II. Dünya Savaşı’na resmen katılmıştır.
(Y) 8. II. Dünya Savaşı İngiltere ve müttefiklerinin yenilgisiyle sonuçlanmıştır.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Atatürk son dönemlerinde Hatay Meselesi’nin çözümü için sağlığını tehlikeye atıp, bölgeye giderek sınırda askerî manevralar yaptırmıştır. Mustafa Kemal’in bu davranışı aşağıdakilerden hangisinin göstergesidir?

A) Yayılmacı bir politika izlediğinin
B) Hatay’ın yer altı kaynaklarına sahip olmak istediğinin
C) Vatan bütünlüğüne önem verdiğinin
D) Savaşçı bir devlet adamı olduğunun

 • Cevap: C

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Çözümleri Sayfa 192

2. Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı sırasında Türkiye’de ekonomik sıkıntı yaşandığının göstergelerinden biri değildir?

A) Karartma uygulamasına geçilmesi
B) Tarım ürünleri fiyatlarının artması
C) Sanayi üretiminin düşmesi
D) Varlık vergisinin getirilmesi

 • Cevap: A

3. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı sırasında tarafsızlık politikası izleyerek kendisini savaşın dışında tutmak istemesinde;

I. Ekonomik kalkınmasını devam ettirmek,
II. Yurtta ve dünyada barışı sağlamak,
III. Sınırlarının güvenliğini sağlamak amaçlarından hangileri etkili olmuştur?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

4. Aşağıda II. Dünya Savaşı sırasında yaşanan olaylardan bazıları verilmiştir.

• 1943: Türkiye, Müttefiklerin ısrarlı çabalarına rağmen savaşa girmedi.
• Şubat 1945: Müttefikler, Yalta Konferansı’nda Birleşmiş Milletlerin kurulmasına ve bu teşkilata üye olmak isteyen devletlerin 1 Mart 1945 tarihine kadar Almanya’ya savaş ilan etmeleri gerektiğine karar verdi.
• 23 Şubat 1945: Türkiye, Almanya ve müttefiklerine savaş ilan etti.
• Mayıs 1945: Almanya, Müttefiklere teslim oldu.

Türkiye’nin bu süreçteki tutumundan hareketle aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A) Savaş boyunca tarafsızlığını korumuştur.
B) Müttefiklerin isteği doğrultusunda hareket etmiştir.
C) Uluslararası kurumların dışında kalmak istememiştir.
D) Topraklarını genişletme amacı gütmüştür.

 • Cevap: C

5. Atatürk’ün ölümünün ardından İngiltere Başbakanı Churchill “Dünya daha ona muhtaçtı.” diyerek Atatürk’ün dünya barışına katkılarını dile getirmiştir. Churchill’in bu sözünden hareketle aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

A) Atatürk’ün ölümü dünyada yankı uyandırmıştır.
B) Atatürk büyük zaferler kazanmış, başarılı bir askerdir.
C) Atatürk yabancıların gözünde saygın bir devlet adamıdır.
D) Atatürk’ün evrensel değerde fikirleri ve ilkeleri vardır.

 • Cevap: B

Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.

1. Türkiye’nin II. Dünya Savaşı’nın son günlerinde Almanya ve müttefiklerine savaş ilan etmesinin nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Times gazetesi, bundan tam 72 yıl önce, İkinci Dünya Savaşı’nın son günleri yaşanırken Türkiye’nin, Almanya ve Japonya’ya Savaş ilan ettiğini belirterek, burada amacın savaş sonrasında Türkiye ve İngiltere arasında yakın ekonomik işbirliği sağlamak olduğunu söyledi

2. Atatürk “Geometri” adlı kitabını hangi amaçlarla yazmıştır?

 • Cevap: Atatürk, geometri terimlerini Türkçeleştirmek ve bu terimleri geometrik şekiller üzerinde göstermek amacını taşıdığını söyleyebiliriz.

3. Atatürk hangi yönleriyle mazlum milletlere örnek olmuş bir devlet adamıdır?

 • Cevap: Birinci Dünya Savaşı’nı izleyen işgal olaylarının sebebi budur. Atatürk İstiklal Savaşı sonunda Avrupalıları yenmekle Anadolu’ya yönelik Batı sömürgeciliğini ortadan kaldırmıştır. Böylece Atatürk Çanakkale Zaferi’nden sonra Batı sömürgeciliğine, Batı emperyalizmine karşı ikinci bir zafer daha kazanmıştır.

4. Atatürk “Zabit ve Kumandan ile Hasbihal” adlı eserinde hangi konulardan söz etmiştir?

 • Cevap: Zabit ve Kumandan ile Hasbihal, Mustafa Kemal Atatürk’ün Osmanlı ordusu ve askerlik ile ilgili görüşlerini yazdığı kitaptır.

5. II. Dünya Savaşı sonrasında Türk toplumunun günlük hayatında meydana gelen değişiklikler neler olmuştur?

 • Cevap: Savaşın etkisiyle 1938’den 1945’e ithalat yaklaşık 1.000.000 ton; ihracat ise 1.800.000 ton azaldı. Ülkedeki nüfus artışına rağmen tarım üretiminin 1938’den 1945’e 3.000.000 ton azalması, daha fazla ekonomik tedbire yol açtı; kısmi olarak vatandaşların elindeki tarım, hayvan ve orman ürünlerine el konuldu.

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Cevapları Dersdestek Yayınları Çözümleri Sayfa 193

D) Aşağıdaki etkinliği yapınız.

Yandaki resimde İstanbul’daki Taksim Meydanı’nda bulunan Cumhuriyet Abidesi’ni görüyorsunuz. Bu abide İstanbul Belediyesinin öncülüğünde İstanbul halkının ve İstanbul’daki kuruluşların bağışlarıyla dünyaca ünlü İtalyan Heykeltıraş Pietro Canonica’ya (Piyetro Kanonika) yaptırılmıştır. 16.500 İngiliz lirasına yaptırılan bu eser 8 Temmuz 1928’de 30 bin kişilik halk topluluğu önünde büyük bir törenle açılmıştır. Açılış töreninde kürsüye çıkan Millî Eğitim Bakanı Mustafa Necati Bey sık sık alkışlarla kesilen coşkulu bir konuşma yapmıştır.

Aşağıda onun bu konuşmasından alınmış bazı bölümler görüyorsunuz. Metni okuyunuz ve verilen soruları cevaplayınız.

Karşımda Sakarya kenarlarında binbir düşmana karşı koyarken aramızdan ayrılan meçhul azizlerin, isimsiz kahramanların maneviyatlarıyla yine büyük Mustafa Kemal’e sarıldığını görüyorum.
Büyük Mustafa Kemal, ancak bu kutsal varlıkların ellerinden taç giyen büyük bir bahtiyardır. Onun tacı yalnız maneviyattan örülmüştür. Onun tahtı, milletin sınırsız aşklar, kabiliyetler taşıyan kalbidir.
Aziz Mustafa Kemal, üzerinde vaktiyle yabancı izcilerin, mağrur ve yabancı askerlerin dolaştığı bu meydana toplanan, hep senden ve senin aşıkın olan on binlerce insan, senin açtığın yoldan ve senin arkandan gelmek için can atmaya hazırlanan aşıklarındır. Onlar her istediğin yerde emrini, işaretini gözlüyor, bekliyorlar.
İlerleyen ve yürüyen eserinizin önünde hürmet taşıyan kalplerin selam ve minnetlerini kabul et. Büyük Mustafa Kemal, sen var ol ve bin yaşa!

Niyazi Ahmet BANOĞLU, Taksim Cumhuriyet Abidesi’nin Tarihçesi, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, S 25, s. 123, 124 (Düzenlenmiştir.).

Mustafa Necati’ye göre Türk milleti yaptığı hizmetlere karşılık Mustafa Kemal’i nasıl ödüllendirmiştir?

 • Cevap: Atatürk’e eserlerinden dolayı önünde halkın hürmet taşıyan kalplerin selam ve minnetlerini sunduklarını, onun aziz hatırasına saygıda kusur etmediklerini, emanetlerine sahip çıktıklarını söylemektedir.

Taksim Cumhuriyet Abidesi’nin açılışında sizden Atatürk ile ilgili kısa bir nutuk söylemeniz istenseydi neler söylerdiniz?

 • Cevap: DEĞERLİ TÜRK HALKI

Bir ülkede savaş varsa özgürlük yoksa ve bunların hepsinin son olmasını isteyen tek lider vardır Bu kişide Mustafa Kemal Atatürk. Savaştan savaşa koşan ve ülkemiz insanlarının rahat bir yaşam sürdürebilmesi için canını bile feda eden ve 1923’te Tam o gün ülkemiz Atatürk’ün liderleri olmasıyla ülkemiz özgürlükten, adaletten, hürriyetten, milletle tanıştı.

Atatürk’ün ülkemizin lideri olarak ülkemiz lideri olarak ülkemizi değiştirdi. Başka yaşam başka hayat sundu ve bunları bize sunarken tek değildi. Yanında canını feda eden insanlarda vardı. Bizim şimdi böyle yaşam sürmemizin nedenini onlara borçluyuz. 1923 ve sonra Atatürk’ün yenilikleriyle ülkemiz değişti. Atatürk ve canını feda eden insanlara sonsuz teşekkürler.

8. Sınıf İnkılap Ders Kitabı Çözümleri Dersdestek Yayınları Sayfa 191-192-193 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!