Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Sonrası Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Sonrası Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi
Madde 7: Yasa önünde herkes eşittir ve herkes ayrım gösterilmeksizin yasanın koruyuculuğundan eşit olarak yararlanma hakkını taşır.

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nin bu maddesi Atatürk ilkeleriyle ilişkilendirildiğinde hangi ilkeyle bağdaştığı söylenebilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
C) Halkçılık
D) Devletçilik

Doğru!

Yanlış!

2. Cumhuriyetin ilk yıllarında şartlar uygun olmadığından kurulan partiler çıkan olaylardan dolayı kısa sürede kapatılmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra demokratikleşme çabaları hızlandı ve farklı görüşte kişilerin daha fazla demokrasi istemesi üzerine çok partili dönemin temelleri atılmış oldu.

Buna göre aşağıdaki partilerden hangisinin iktidarı ile çok partili hayata geçilmiştir?
A) Cumhuriyet Halk Partisi
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) Demokrat Parti
D) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası

Doğru!

Yanlış!

3. “Çok geçmeden Avrupa’da bir fırtına kopacak, bu müthiş kasırga dünyanın her tarafına yayılacak ve insanlık genel bir savaş felaketinin bütün kültürleri ile bir kere daha karşılaşacak!”

Mustafa Kemal’in 1938 yılında söylediği bu sözden bir süre sonra II. Dünya savaşının çıkması hangi kişilik özelliğini ön plana çıkartır?
A) Kararlılık
B) İleri görüşlülük
C) Liderlik
D) Açık sözlülük

Doğru!

Yanlış!

4. Türkiye’nin NATO’ya üye olmasında;
I. Jeopolitik konumu
II. Kore Savaşı’ndaki başarısı
III. Rusya ile diplomatik ilişkiler kurması

durumlardan hangisinin etkisi olmuştur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) II ve III

Doğru!

Yanlış!

5. Aşağıdakilerden hangisi Türk Silahlı Kuvvetlerin görevlerinden birisi değildir?
A) Suçluları cezalandırma
B) Huzur ve güvenliği sağlama
C) Koruma ve kollama
D) Doğal afetlerde yardım

Doğru!

Yanlış!

6. I. İtalya’nın, I. Dünya Savaşı’nda umduğunu bulamaması
II. Almanya’nın pazar ve ham madde ihtiyacı
III. Milletler Cemiyeti’nin başarılı olmaması

Yukarıda verilenlerden hangileri II. Dünya Savaşı’nın nedenleri arasında gösterilebilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

7. 1985’te başlayan reformların ardından 1991 yılının sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği resmen dağıldı.

Aşağıdakilerden hangisi SSCB’nin dağılmasından sonra bağımsızlığını kazanan devletlerden biri değildir?
A) Ukrayna
B) Pakistan
C) Kazakisan
D) Tacikistan

Doğru!

Yanlış!

8. Yukarıdaki şemada “?” ile gösterilen yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez?
A) İngiltere
B) İtalya
C) Fransa
D) Rusya

Doğru!

Yanlış!

9. Yukarıdaki tablo doğru bir şekilde cevaplanarak ilerlendiğinde aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılır?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4

Doğru!

Yanlış!

10. Yukarıdaki tabloda Türk askerlerinin görev yaptığı yerler gösterilmiştir. Buna göre Türk ordusu;
I. “Yurtta barış, cihanda barış.” politikasını benimsemiştir.
II. BM ve NATO bünyesinde çeşitli yerlere asker göndermiştir.
III. Gittiği yerlerde halka yardımcı olmuştur.
durumlarından hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Atatürk Sonrası Türkiye: İkinci Dünya Savaşı ve Sonrası Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir