Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Atılan Adımlar Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Atılan Adımlar Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. I. Milli Mücadele’nin merkezinde olması
II. TBMM’nin burada açılması
III. Gelişmiş bir şehir olması

Yukarıda verilen bilgilerden hangileri Ankara’nın başkent ilan edilmesinde etkili olmuştur?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

2. Cumhuriyet’in ilanıyla beraber aşağıdaki sonuçlardan hangisi gerçekleşmemiştir?
A) Devlet başkanlığı sorunu çözülmüştür.
B) Ulusal egemenlik güçlenmiştir.
C) Devletin rejimi belirlenmiştir.
D) Meclis hükümeti sistemine geçilmiştir.

Doğru!

Yanlış!

3. İzmir İktisat Kongresi’nde;
- Demir yolu yapımına önem verilmelidir.
- Ham maddesi yurt içinden temin edilen sanayi dalları kurulmalıdır.
- İşletmelere kredi sağlayacak bankalar kurulmalıdır.
Alman kararlara göre;
I. Ulaşım sanayisinde ticaretin gelişmesi amaçlanmıştır.
II. Yerli sermayeye önem verilmiştir.
III. Büyük fabrikaların kurulması kararlaştırılmıştır.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
C) I ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

4. Halifeliğin kaldırılma nedenleri;
- Halifeliğin yapılacak inkılaplar için engel olarak görülmesi
- Cumhuriyet rejimini istemeyenlerin halifenin etrafında birleşmesi
- Yeni kurulan devletin çağdaş, modern ve laik bir yapıya kavuşturulmak istenmesi
Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Laiklik yolunda önemli bir adım atıldı.
B) Saltanat taraftarlarının önü açıldı.
C) Eski rejime dönüş yolu kapandı.
D) Yapılacak inkılapların önü açıldı.

Doğru!

Yanlış!

5. “Biz her nokta-i nazardan medeni insan olmalıyız. Fikrimiz, zihniyetimiz, tepeden tırnağa kadar medeni olacaktır.” Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal bu sözü ile aşağıdaki inkılaplardan hangisinin önemine vurgu yapmıştır?
A) Kıyafet İnkılabı
B) Harf İnkılabı
C) Medeni Kanunu’nun kabulü
D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

Doğru!

Yanlış!

6. Batı uygarlığından farklı uygulamaların olması, uluslararası ilişkilerin düzgün devam etmesi ve çağdaş devletlerle uyum sağlanması için;
I. Ağırlık ve uzunluk ölçü birimlerinin değiştirilmesi
II. Uluslararası rakamların kabul edilmesi.
III. Miladi takvimin kabul edilmesi durumlarından hangilerine ulaşılır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

7. - Ali Fethi Okyar tarafından kurulmuştur.
- Ekonomide liberalizmi benimsemiştir.
- Mustafa Kemal bu partinin kurulmasını desteklemiştir.

Verilen bilgiler Cumhuriyet Dönemi’nde çok partili hayata geçiş evresinde kurulan hangi partiye aittir?
A) Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası
B) Serbest Cumhuriyet Fırkası
C) İttihat ve Terakki Fırkası
D) Cumhuriyet Halk Fırkası

Doğru!

Yanlış!

8. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası, Türk Devleti’nin ilk muhalefet partisidir. Ekonomide libaralizmi benimseyen parti, 3 Haziran 1925’te kapatılmıştır.

Buna göre, Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası aşağıdaki olaylardan hangisiyle kapatılmıştır?
A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olayı
C) Saltanatın kaldırılması
D) Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurulmasıyla

Doğru!

Yanlış!

9. Aşağıdakilerden hangisi Şeyh Sait İsyanı’na karşı alman önlemlerden biri değildir?
A) İstiklal Mahkemeleri kuruldu.
B) Takrir-i Sükun Yasası çıkarıldı.
C) Fethi Okyar Hükümeti iş başına getirildi.
D) Bölgede sıkı yönetim ilan edildi.

Doğru!

Yanlış!

10. Mustafa Kemal Atatürk her alanda olduğu gibi güzel sanatlar alanında da yenileşmeye ve çağdaşlaşmaya büyük önem vermiştir.

Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün güzel sanatlara verdiği önemi göstermez?
A) Resim ve Heykel Müzesi açıldı.
B) Musiki Muallim Mektebi açıldı.
C) Çapa Muallim Mektebi açıldı.
D) Türk Sergisi açıldı.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Çağdaş Türkiye Yolunda Atılan Adımlar Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir