Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 2 Soruları ve Cevapları Çöz

1) • İtalya kendisine sömürge bulmak istiyordu.
• Mustafa Kemal buraya gizlice gönüllü subay olarak geldi.
• Mustafa Kemal burada halkı işgallere karşı örgütledi
Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilişkilidir?
A) Selanik
B) Trablusgarp
C) Sofya
D) İstanbul

2) Aşağıda Mustafa Kemal ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir.  Bu bilgilerin doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ yazılacaktır.
Buna göre doğru yanlış sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?

1) ilk görev yeri  Şam’daki  5.Ordudur.
2) ilk Askeri  başarısı Trablusgarp’tir
3) ilk yenilgisi Çanakkale Savaşı’dır
A) D Y D
B) Y Y D
C) D D Y
D) Y D Y

3) Bulmacada aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
A) Mustafa Kemalin harekat ordusuyla geldiği yer?
B) Mustafa Kemal’in ateşemiliter olarak görev yaptığı yer?
C) Mustafa Kemal’in ilk kez görev yaptığı yer?
D) Mustafa Kemal’in ilk askeri başarısını kazandığı yer?

4) 1914 yılında Mustafa Kemal Sofya’da Osmanlı elçiliğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangıcında Almanya’nın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu.
Metne göre Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır?
A) İleri görüşlülüğü
B) İdealistliği
C) Vatanseverliği
D) Hayalperestliği

5) İtilaf Devletlerinin tüm gücüyle yüklendiği fakat aşamadığı yer. Metinde hangi cepheden bahsedilmektedir?
A) Suriye
B) Çanakkale
C) Hicaz
D) Kafkas

6)Mustafa Kemal, Trablusgarp Savaşı’nda ……….. karşı halkı örgütlemiş, Kafkas Cephesi’nde ……..……… karşı savaşmıştır.

Metinde boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır?
A) İtalya-Rusya
B) İtalya-Fransa
C) Rusya-İngiltere
D) Yunanistan-Rusya

7) 1 – Harekat ordusu kurmay başkanlığı
2 – Tekirdağ’da 19.Tümeni kurma görevi
3 – Selanik’te 5.Ordu komutanlığı
Mustafa Kemal yukarıdaki görevlerden hangilerinde yer almıştır?
A)
Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

8) 1- Kurtuluş Savaşı
2- Çanakkale Savaşı
3- Trablusgarp Savaşı
Mustafa Kemal’in görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) 1 – 2 – 3
B) 3 – 2 – 1
C) 1 – 3 – 2
D) 2 – 3 – 1

9) Verilen bilgiler aşağıdaki cephelerden hangisine aittir?
A)
Çanakkale Cephesi
B) Suriye Cephesi
C) Kafkas Cephesi
D) Hicaz-Yemen Cephesi

10) Mustafa Kemal aşağıdakilerden hangisinde görev almamıştır?
A)
Kafkas Cephesi
B) Çanakkale Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Galiçya Cephesi

11) Mustafa Kemal’in aşağıdaki hangi savaşta elde ettiği başarılar Anadolu’da daha geniş kitleler tarafından tanınmasını sağlamıştır?
A) Çanakkale Cephesi
B) Balkan Savaşları
C) Kafkas Cephesi
D) Trablusgarp Savaşı

12) Mustafa Kemal’in askerlik görevleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) Harp Akademisinden kurmay yüzbaşı rütbesiyle mezun olmuştur.
B) İlk görev yeri Trablusgarp’tır.
C) Sofya Ataşemiliterliği görevinde bulunmuştur.
D) Sultan Vahdettin ile Almanya’ya giderek cephe incelemesine katılmıştır.

Test 2 1. B   2. C   3.D   4. A   5. B   6 . A   7. C    8. B   9. C   10. D   11. A   12. B

1
like
1
love
0
haha
0
wow
0
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir