Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / E-Kurs / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz
E Kurs Soruları ve Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Kazanım ve Kavrama Testi 7 Soruları ve Cevapları Çöz

1) 1-  TBMM’nin açılmasıyla beraber milli egemenliğe dayalı yeni Türk Devleti doğmuştur.
2-  Misakımilli ile Türk vatanının sınırları çizilmiş ve işgallere karşı çıkılmıştır.
3-  Manda ve himayenin kabul edilmemesi Türk halkının bağımsızlığa olan düşkünlüğünü göstermiştir. Verilen bilgilerden doğru olanlarına ‘D’ yanlış olanlarına ‘Y’ konulduğunda aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğru olur?
A)  D Y D
B)  Y Y Y
C)  Y D D
D)  D D D

2) Yukarıda verilen durum ve sonuç ilişkilendirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Salih Paşa meclisin başka yerde toplanmasını istemiştir.
B) Mustafa Kemal ileri görüşlü bir insandır.
C) Almanlar İstanbul’u işgal etmiştir.
D) İstanbul meclis toplanmadan işgal edilmiştir.

3) Osmanlı Devleti’nin Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra imzalanan ve Osmanlı Devleti’nin yok sayıldığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevr
B) Lozan
C) Ankara
D) Moskova

4) 1- Temsil Heyetinin kurulması
2- TBMM’ye karşı ayaklanmaların çıkması
3- Cemiyetlerin tamamının Anadolu ve Rumeli Müdafai Hukuk çatısı altında birleşmesi
Verilenlerden hangileri Milli Mücadele’yi olumsuz etkilemiştir?
A) Yalnız 1
B) Yalnız 2
C) 1 ve 2
D) 2 ve 3

5) TBMM kendisine karşı çıkan ayaklanmalar sonucunda;
1- Hıyaneti Vataniye Kanunu çıkarmak
2- İstiklal Mahkemelerini kurmak
3- Osmanlı Hükümetinin fetvalarına karşı Ankara müftüsünden karşı fetva almak
gibi önlemlerden hangilerini almıştır?
A) Yalnız 1
B) 1 ve 2
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

6) Milli Mücadelenin başlaması ve Anadolu’da yayılması için yapılan çalışmalar göz önüne alındığında soru şaretli ‘?’ yere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A) Sevr Antlaşması
B) Sivas Kongresi
C) Amasya Protokolü
D) Balıkesir ve Alaşehir Kongreleri

7) Kurtuluş Savaşı’nın topluma duyurulup benimsetilmesinde aşağıdakilerden hangisinin katkısı daha fazladır?
A) Amasya Genelgesi’nin yayınlanması
B) Ulusal nitelikte gazeteler çıkarılması ve mitingler yapılması
C) Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelmesi
D) İstanbul hükümetiyle görüşmeler yapılması

8) İstanbul Hükümetinin İtilaf Devletlerinin yaptığı işgallere göz yumması Anadolu’da aşağıdakilerden hangisinin oluşumuna zemin hazırlamıştır?
A) İstiklal Mahkemelerinin kurulması
B) Tekalifi Milliye emirlerinin çıkarılması
C) Kuvayımilliyenin oluşturulması
D) Meclisin İstanbul’da toplanması

9) Aşağıda verilen ayaklanmalardan hangisi azınlıklar tarafından çıkartılmıştır?

A) Milli Aşireti
B) Yozgat
C) Afyon
D) Pontus Rum

10) 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresinde 16 kişilik bir heyet seçilmiş ve bu heyet 27 Aralık 1919’da Ankara’ya gelmiştir.
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya gelme nedenleri arasında;
1-  Ankara’nın coğrafi konumu
2-  Ulaşım imkanlarının fazla olması
3-  Batı cephesinin merkezi olması
gibi sebeplerden hangileri vardır?
A) 1 ve 2
B) 1 ve 3
C) 2 ve 3
D) 1, 2 ve 3

11) Kararların hızlı alınıp uygulanabilmesi için TBMM ilk başlarda güçler birliği ilkesini benimsemiştir. Aşağıdakilerden hangisi meclisin yargı yetkisini kullandığını göstermektedir?
A) Meclisin tüm yurdu temsil etmesi
B) İstiklal Mahkemesi üyelerin meclis içinden seçilmesi
C) Savaşa ve barışa karar vermesi
D) Yasa çıkartması

12) Mustafa Kemal milli bilinç oluşması için işgallere karşı miting ve protestoların yapılmasını ilk kez yukarıda verilenlerden hangisinde istemiştir?
A) 1                B) 2                C) 3                 D) 4

Test 7 1. D  2. B  3. A   4. B  5. D  6. A   7. B   8. C   9. D   10. A   11. B   12. C

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir