Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1.

7. Orduda görev yapmıştır.
Ruslara karşı önemli başarılar elde etmiştir.
Elde ettiği başarıları yurt içinde tanımasını sağladı.

Yukarıda Mustafa Kemal’in I. Dünya Savaşı’nda görev aldığı cepheler verilen bilgilerle eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) Çanakkale Cephesi
B) Kanal Cephesi
C) Suriye Cephesi
D) Kafkas Cephesi

Doğru!

Yanlış!

2. İttihat ve Terakki liderlerine göre OsmanlI Devleti, Almanya’nın yanında savaşa girmelidir. İtilaf Devletleri’ne nispetle ekonomik üstünlüğe sahip Almanya, savaştan zaferle çıkabilir. Almanya’nın savaşı kaybedebileceği ihtimalini hiç kimse düşünmek istemez. Almanya, savaşı kazandığında OsmanlI Devleti de son asırda kaybettiği toprakları geri alacaktır.
Kazım Karabekir

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Almanya’nın ekonomik yönden üstün olduğuna
B) Almanya sayesinde kaybedilen toprakların geri alınabileceğine
C) Almanya’nın ekonomisi sayesinde savaştan galip ayrıldığına
D) Devletin ileri gelenlerinin savaşta Almanya’nın yanında yer alması gerektiğine

Doğru!

Yanlış!

3. Osmanlı 20. yüzyıldaki siyasi, ekonomik ve kütürel gelişmeler dikkate alındığında yayılmacı ve sömürgeci bir politika izleyen devletlerin, aşağıdakilerden hangisini amaçladıkları söylenemez?
A) Siyasi etkilerini arttırmayı
B) Dünya barışını sağlamayı
C) Ekonomilerini düzeltmek ve güçlendirmeyi
D) Sınırlarını genişletmeyi

Doğru!

Yanlış!

4. Erzurum Kongresi’nde alınan;
- Milli sınırlar içinde, vatan bir bütündür, parçalanamaz.
- Azınlıklara siyasi hakimiyet ve sosyal dengemizi bozacak haklar verilemez.
- Manda ve himaye kabul edilemez.

kararlara bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Tam bağımsızlıktan taviz verilmediğine
B) İlk defa milli sınırlardan söz edildiğine
C) Milli egemenliğe önem verildiğine
D) Ayrıcalıkların verilmesine karşı çıkıldığına

Doğru!

Yanlış!

5. Misak-ı Millî kararlarının kabul edilmesini çıkarlarına aykırı bulan İtilaf Devletleri, 16 Mart 1920’de İstanbul’u işgal ettiler. Bu işgalin geçici olduğunu ve asıl amacın padişahın otoritesini yüceltmek olduğunu ilan ettiler.

Buna göre, İtilaf Devletleri’nin aşağıda- kilerden hangisini amaçladığı söylenebilir?
A) Padişaha olan bağlılığın artırılması
B) Halkın işgale tepki göstermemesini
C) TBMM’nin açılmasını
D) Rejim değişikliğini engellemek istemeleri

Doğru!

Yanlış!

6. Büyük Millet Meclisi’ne karşı çıkan isyanları bastırmak için Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkarılmıştır. Bu kanunun ilk maddesi:
“TBMM’nin yasadığına karşı ayaklanmaya yönelik; söz ve yazı yoluyla ya da doğrudan karşı çıkan kişiler vatan haini sayılırlar.”
Bu maddeye göre;
I. İsyanları kısa sürede bastırmak
II. TBMM otoritesini güçlendirmek
III. İstiklal Mahkemelerini kaldırmak
durumlarından hangileri amaçlanmaktadır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

7. Amasya Görüşmeleri’nde meclisin İstanbul dışında güvenli bir yerde toplanmasını isteyen Mustafa Kemal’in bu isteği gerçekleşmemiş ve Mebusan Meclisi İstanbul’da İşgal Devletleri’nin baskısı altında açılmıştı Mecliste, Misak-ı Milli’nin kabulünden sonra 16 Mart 1920’de Mebusan Meclisi dağıtılarak İstanbul resmen işgal edilmiştir.

Yukarıdaki paragrafta Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği vurgulanmıştır?
A) ileri görüşlülüğü
B) Kararlılığı
C) İdealistliği
D) Açık sözlülüğü

Doğru!

Yanlış!

8. Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İstanbul’a gelen Mustafa Kemal, boğaza demirlenmiş düşman kuvvetlerini görünce “Geldikleri gibi giderler!” demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal’in;
I. Ümitsizliğe yer vermediğine
II. Yayılmacı bir politika izlediğine
III. Kararlı bir duruş sergilediğine
durumlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

9. (I) Mondros Ateşkes Antlaşmasfya alınan
kararlarla OsmanlI ticaret gemileri İtilaf Devletleri’nin hizmetinde bulundurulacaktır. (II) Toros Tünelleri İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. (III) Çanakkale ve İstanbul Boğazları ve bu yerlerdeki istihkamları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilecektir. (IV) OsmanlI ordusu derhal terhis edilecektir.

Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde Anadolu ve Rumeli’nin bağlantısını kesmek amaçlanmıştır?
A) I
B) II
C) III
D) IV

Doğru!

Yanlış!

10. Aşağıda TBMM’ye karşı yapılan ayaklanmaların sonuçlarından hangisi diğerlerine göre farklıdır?
A) Kurtuluş Savaşı’nın kazanılması gecikti.
B) TBMM’nin para ve silah gücü boşa harcandı.
C) Düşmanın Anadolu’daki ilerleyişi kolaylaştı.
D) Düzenli ordu kurma çalışmalarına hız verildi.

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Milli Uyanış Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir