Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ
8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları Nev Kitap Yayınları’na ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Nev Kitap Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 171

Aşağıdaki çoktan seçmeli sorulan cevaplayınız.
1. Atatürk, kurulan yeni Türk Devleti’nde cumhuriyetin değerlerini hayata geçirmek için inkılaplar yapmıştır.
Aşağıdakilerden hangisi bu inkılaplardan değildir?
A) Saltanatın kaldırılması
B) Siyasi partilerin kurulması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması

  • Cevap: D

2. Cumhuriyetin kurulduğu ilk dönemlerde çok partili hayata geçiş çalışmaları ile aşağıdaki gelişmelerden hangisine ulaşılmak istenmiştir?
A) Halifenin etkisinin kırılmak istenmesi
B) Demokrasinin daha iyi işleyişinin sağlanması
C) Eğitimin modernleştirilmesi
D) Ekonomik gelişmelere destek verilmek istenmesi

  • Cevap: B

3. Cumhuriyet döneminde ilk muhalefet partisi olan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası kapatılmıştır. Bu gelişmenin arkasından 1930’da Serbest Cumhuriyet Fırkasının kuruluşuna kadar Türkiye’de tek partili hayat devam etmiştir.
Bu durumun:
I. Hükümetin denetlenmesi
II. Farklı görüşlerin mecliste temsil edilmesi
III. Saltanatın devam etmesi
gelişmelerinden hangilerini doğrudan engellediği söylenebilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II
C) I ve II D) I, II ve III

  • Cevap: C

Atatürk, kendisine karşı düzenlenmek istenen suikastın engellenmesinden sonra “Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyet’i sonsuza kadar yaşayacaktır.” demiştir.
Atatürk bu sözü ile aşağıdakilerden hangisini söylemek istemiştir?
A) Kendi ömrü ile Cumhuriyet’in ömrünün aynı olduğunu
B) Cumhuriyet’in ileride çok büyük sorunlar yaşayacağını
C) Cumhuriyet’i Türk gençliğinin koruyup kollayacağını
D) Cumhuriyet’in temellerinin sağlam ve yıkılmaz olduğunu

  • Cevap: D

5. Atatürk, cumhuriyet yönetiminde çok partili hayatın olması gerektiğini belirtmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi çok partili hayatın faydalarından biri değildir?
A) Yönetimde kargaşa yaşanır.
B) Farklı görüşler yönetimde yer alabilir.
C) Hükümet sürekli denetlenir.
D) Demokratik ortam oluşur.

  • Cevap: A

6. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumunun özelliklerden biri değildir?
A) Zengin doğal kaynaklara sahip bir coğrafyanın merkezinde yer alması
B) Asya ile Avrupa arasında bir enerji köprüsü oluşturması
C) Enerji kaynaklarına sahip olmayan ülkelerin etrafımızda yer alması
D) Çanakkale ve İstanbul boğazlarına sahip olması

  • Cevap: C

8. Sınıf Nev Kitap Yayınları T.C İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 171 Cevabı ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver
YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?
**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!

Close