Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Test Çöz / 8. Sınıf Testleri / İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük / 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ya İstiklal Ya Ölüm Test 1
8. Sınıf Testleri Çöz

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ya İstiklal Ya Ölüm Test 1

Sponsorlu Bağlantılar


1. I. İnönü Savaşı sonrasında yürürlüğe giren Teşkilat -1 Esasiye ile yürütme, yasama ve yargı yetkileri TBMM’ye verilmiştir.
Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin güçler birliği ilkesini uygulama sebebidir?
A) Milli egemenliği güçlendirmek
B) Anayasayı güçlendirmek
C) Bağımsız kararlar alınmasını sağlamak
D) Hızlı kararlar almak ve uygulamak

Doğru!

Yanlış!

2. Mudanya Ateşkes Antlaşması’na TBMM hükümeti tek başına çağrılırken, Lozan Barış görüşmelerine İstanbul Hükümeti’nin de çağırılması ile amaçlanan durumu önlemek için, TBMM aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?
A) Teşkilat-ı Esasiye’yi yürürlüğe koymuştur.
B) İstiklal Mahkemelerini kurmuştur.
C) Saltanatı kaldırmıştır.
D) Güçlerbirliği ilkesini kabul etmiştir.

Doğru!

Yanlış!

3. Türk halkı Fransızlara karşı Güney Cephesi’nde Urfa, Antep ve Maraş’ta başarılar kazanmıştır. Bu başarılar sayesinde Sakarya Savaşı sonrası imzalanan Ankara Antlaşması ile Güney Cephesi kapanmıştır.
Bu bilgilere göre;
I. Batı Cephesi’nde kazanılan zafer diğer cepheleri de etkilemiştir.
II. Kazanılan başarılar diplomatik başarılar getirmiştir.
III. Düzenli ordu, Fransızlarla başarıyla mücadele etmiştir.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

4. I. İnönü Savaşı’ndan istedikleri sonucu alamayan İtilaf Devletleri Londra Konferansı’nı toplamıştır.

Aşağıdakilerden hangisi İtilaf Devletlerimin Londra Konferansımı toplama nedenlerinden biri değildir?
A) Türk tarafının savaş yanlısı olduğunu kamuoyuna kabul ettirmek.
B) Sevr Antlaşması’nı TBMM’ye kabul ettirmek.
C) Yunanlılara tekrar savaş hazırlığı için zaman kazandırmak.
D) Türk milletinin temsilcisinin TBMM olduğunu göstermek.

Doğru!

Yanlış!

5. Yeni Türk devletinin eğitim politikasının temelleri atılmıştır. Yabancı kültürlerin etkisinde olmayan, bağımsız bir eğitim politikasının esasları belirlenmiştir.

Verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisinde alman bir karardır?
A) Tekalif - i Milliye Emirleri
B) İktisat Kongresi
C) Maarif Kongresi
D) Londra Konferansı

Doğru!

Yanlış!

6. 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa, Sarıkamış’ta yetim kalmış 4 bin erkek ve 2 bin kız çocuğunu himayesine alarak eğitimlerini üstlenmiş, onlar için okul ve yetimhaneler açtırmış, ordudaki bazı subayları eğitim vermek için görevlendirmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Askeri eğitim verildiğine
B) Milli birlikve beraberliğin güçlendirildiğine
C) Sosyal devlet anlayışının benimsendiğine
D) Savaş mağduriyetinin çocuklar üzerindeki olumsuz etkisinin hafifletilmesine

Doğru!

Yanlış!

7. Moskova Antlaşması yla;
- Sovyetler Birliği, Misak - ı Milli’yi tanıyacaktı.
- OsmanlI Devleti ile Çarlık Rusya’sı arasındaki antlaşmalar geçersiz sayılacaktı.
- İki taraftan birinin tanımadığı uluslararası bir antlaşmayı diğer tarafta tanımayacaktır.

maddelerine bakılarak aşağıdakilerden
hangisine ulaşılamaz?
A) İki devlette de rejim değişikliği olmuştur.
B) Uluslararası alanda birlikte hareket etme kararı almışlardır.
C) İlk defa Batılı büyük bir devlet Misak - ı Milli’yi tanımıştır.
D) Ulusal egemenlik sağlanmıştır.

Doğru!

Yanlış!

8. Afganistan Dostluk Antlaşması ile;
- TBMM’yi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan olmuştur.
- Taraflardan biri saldırıya uğrarsa diğer taraf saldırıya uğrayana yardım edecek.
- TBMM hükümeti, Afganistan’a subay ve öğretmen gönderecek.

Verilen bilgiler aşağıdaki alanlarla eşleştirildiğinde hangisi boşta kalır?
A) Askeri
B) Ekonomik
C) Diplomatik
D) Eğitim

Doğru!

Yanlış!

9. Aşağıda verilen I. İnönü Zaferi’nin sonuçlarından hangisi diğerlerine göre farklı bir sonuçtur?
A) Teşkilat -1 Esasi hazırlandı.
B) Afganistan ile Dostluk Antlaşması imzalandı.
C) Sovyetler Birliği ile Moskova Antlaşması imzalandı.
D) Londra Konferansı toplandı.

Doğru!

Yanlış!

10. Halil Dikmen, Kurtuluş Savaşı’nı “İstiklal
Harbi’nde Cephane Taşıyan Köylü Kadınlar Tablosu”nda işlemiştir.
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu, bir Anadolu köyü üzerinde geçen Milli Mücadele’yi “Yaban” adlı romanında işlemiştir.

Verilen bilgilere göre Kurtuluş Savaşı’nın aşağıdakilerden hangisi üzerine yansımasına örnektir?
A) İktisat - Edebiyat
B) Kültürel - Siyaset
C) Sanat - Edebiyat
D) Siyaset - Sanat

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ya İstiklal Ya Ölüm Test 1

Sonuç: %%total%% soruda %%score%% doğru cevabınız var.

%%description%%

%%description%%

Loading...

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir