Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Sonnur GÜNAYDIN ASAN, Mithat BALA tarafından 137 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Maksude GÜNEY tarafından yapılmış.

8. Sınıf Meb Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 43 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

8. Sınıf Meb Yayınları Hz. Muhammed’in Hayatı Sayfa 43 Cevabı

Soru:

B- Aşağıda verilen açık uçlu soruları cevaplayınız.

1) Hicret’ten sonra Medine’de yapılanları göz önünde bulundurarak toplumda sosyal barışın sağlanması için neler yapılabileceğini aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • Cevap: Toplumsal barış bir ulusta yaşayan insanların birbirlerinin haklarına saygı duyması, hoşgörü ile yaklaşarak tahammül seviyesini yükseltmesiyle sağlanabilir. Toplumda huzur sağlanması insanların birbirleri ile kaynaşarak hareket etmesini destekler. Toplumların en büyük hareketleri birlik beraberliğin sağlandığı zamanlarda olur. Yanındaki insanın Türk, Kürt, Laz, Çerkez olduğunu düşünmeden herkese insan gibi bakılması gereklidir.Toplumun ortak kültürel değerleri korunarak kaynaşılması gerekir. Adet, gelenek ve göreneklere göre hareket edilmelidir. Gerek sınıflar arasında kız alımı olsun insanlar arasında bağlar oluşması sağlanır. Dış güçler tarafından toplumu bölmek isteyen kişilere taviz verilmemesi gerekir. Herkes dikkat ederse oluşabilecek provokasyona gelinmez. Eğitilen toplumun kendisini tanıması ve çevresine nasıl bakacağını öğretir. Ortaya sürülen sudan sebeplerden toplumlar arası çatışmanın olmaması gerektiği anlaşılır. Toplumsal barış insanların birlikte huzurlu şekilde yaşamasındaki en büyük desteğini sağlar. Barış için çevremizde olanlara ses vermeli, insanları farklı görmeyerek benimsememiz gerekir. Toplum olarak aramıza fitne katmak isteyenlere müsade etmemeliyiz. Bu sayede toplumsal barış sağlanarak kardeşlik ömür boyu olur.

2) Bedir zaferinin İslam’ın yayılmasına etkileri nelerdir?

  • Bu savaş Müslümanların ilk zaferiydi ve bu zaferle İslamiyet’in yayılması hızlandı.
  • İlk İslam Savaşı Hukuku doğdu. Buna göre ganimetlerin 1/5 Beyt’ül Mâl’e (devlet hazinesi), 4/5 ise savaşan Müslümanlara bölüştürüldü.
  • Esir düşen Mekkelilerin zengin olanlarından fidye alındı, diğerleri ise her 10 kişiye okuma – yazma öğretme karşılığında serbest bırakıldı.
  • Mekkeli müşriklerin itibarı sarsıldı.
  • Müslümanların birlik ve beraberliği güçlenmiş,
  • Hz. Muhammede olan güven artmış, Elde edilen ganimetin beşte biri hazineye aktarılarak, hazinenin temelleri atılmış,
   Beşte dördü ise askere dağıtılarak, Müslümanlar ekonomik yönden güçlendirilmeye çalışılmıştır.Cevap

3) İslam’ın yayılmasına ve doğru öğrenilmesine Ashâb-ı Suffe’nin katkısı nedir? Düşüncelerinizi aşağıdaki boşluğa kısaca yazınız.

 • Cevap:  Suffe, İslam’ın ilk sistemli eğitim kurumudur. İlk İslam “üniversitesi”dir. Suffeliler de hayatlarını Peygamber medresesinden ilim ve irfan tahsil etmeye adamış seçkin kimselerdir.

  Hz. Peygamber ile beraberliklerinin fazla olması sebebiyle diğer Müslümanları duymadıkları bir çok hadis-i şeriften onlar haberdar etmiş, hadis rivayetinde ön sıralarda yer almışlardır. En çok hadis rivayet eden yedi sahabeden üçünün; Ebû Hureyre (ra), Abdullah b. Ömer (ra) ve Ebû Said el-Hudrî’nin (ra) de Suffe Ashabı’ndan çıkmış olması elbette Hz. Peygamber’le bu nevi birlikteliğin ve ilme bu denli düşkünlüğün bir neticesi olmalıdır.

4) Veda Hutbesi’nden çıkarılabilecek ilkelerden dört tanesini aşağıdaki boşluğa yazınız.

 • Cevap:  Veda Hutbesi, Peygamber Efendimizin “Veda Haccında” vermiş olduğu hutbedir. Hutbede birçok evrensel mesaj verilmiştir. Bunlardan bazıları şu şekildedir;İnsanlar, ırk ve renk farkı gözetilmeksizin birbirlerine eşittirler.
  Herkesin can, mal ve namusu tecavüzden korunmuştur.
  Kimsenin kimseye zarar vermeye hakkı yoktur.
  Kan davaları kaldırılmıştır.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

I- Hüzün Yılı
II- Medine’ye Hicret
III- Uhud Savaşı
IV- Veda Haccı
V- İsra ve Miraç Olayı

1) Yukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – IV – V – III
B) II – III – IV – V – I
C) V – I – II – III – IV
D) I – V – II – III – IV

 • Cevap: D
4
like
6
love
0
haha
0
wow
2
sad
1
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir