Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Ünite Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Sanat 124, 125 4. Sanat Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları

4. Ünite Sanat Tema Sonu Değerlendirme Cevapları

TEMA SONU DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 124 Cevabı

8. TEMA DEĞERLENDİRME SORULARI

SANAT VE SANAT ESERİ NEDİR?

Sanatta gerçekçilik önemlidir. Sanatın faydası, gerçeği bütün yönleriyle ve samimiyetle anlatmasındadır. Bunun için sanatta sadelik hâkim olmalı, gerçekler olduğu gibi verilmelidir. Hayalî ve gerçekleşmesi olanaksız olan birtakım eylemleri sanat diye anlatmanın bir faydası yoktur. Yapmacıklı olan ve gerçeklerden çok farklı bulunan bir işi, birtakım süslemelerle kabullendirmeye çalışmanın bir anlamı yoktur. Bir çikolatanın ambalajı kadar içi de güzel değilse onu bir tadan bir daha almayacak ve bu çikolata insanların beğenisini kazanamayacaktır. Herhangi bir şeyi güzel bulmak o şeyin sanat eseri olmasını zorunlu kılmaz. O hâlde belirli bir konu, içerik, öz veya tema taşımayan güzellik de sanat değildir.

(İlk üç soruyu metne göre cevaplayınız.)

1. Yazar, sanatın faydasını neye bağlamaktadır?

  • Cevap: Gerçeği bütün yönleriyle ve samimiyetle anlatmasıdır. 

2. “Bir çikolatanın ambalajı kadar içi de güzel değilse onu bir tadan bir daha almayacak ve bu çikolata insanların beğenisini kazanamayacaktır.” ifadesi ile sanat arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

  • Cevap: Bir sanat eser işlediği konuyu anlatabilme güzelliğinin yanında aynı zamanda içeriğin yani anlatılanın da güzel ve etkili bir şekilde işlenmesi ve okura sunulması ile değerlidir. Yani üslup ile beraber içerik de hem güzel hem de uyumlu olmalıdır. 

3. Bir eserin sanat değeri taşıması için neler gereklidir?

  • Cevap: Belirli bir konu, içerik, öz veya tema taşımalı ve bunların hepsi hem bütünlüklü olmalı hem de estetik olmalıdır. 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 125 Cevabı

4. Aşağıdaki efemera görsellerinden hareketle kendi efemeranızı oluşturunuz. Hangi nesnelerden efemera yapacağınızı yazınız.

  • Cevap: Özellikle kol düğmesi ve deniz kabuklarından hazırlayacağım. Muhtemelen bir davetiye olacaktır. 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem “edilgen” çatılı bir eylem değildir?
A) Türk tiyatrosunun en önde gelen kadın sanatçıları arasında yerini alıverdi.
B) Malzemeler işlenecek duyguya göre seçilir.
C) Okulumuzun tüm duvarlarına resimler çizildi.
D) Tüm raporlar genel müdüre sunuldu.

  • Cevap: A

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne-yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) Uzakta beliren derin vadide, yeşil ağaçların içinde kalan köyüme ulaştım.
B) Sabahın ilk ışıklarıyla kendini kentin tarih kokan sokaklarına attı.
C) Düzenlenen sempozyumla kafamızdaki tüm sorular giderildi.
D) Tüm gece, titreyen mum ışığının altında bunları yazdık.

  • Cevap: C

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı bir öge vurgulanmıştır?
A) Grafiti, grafik sözcüğü kökünden türetilmiştir.
B) Duvarlarında asılı olan fotoğraflara birer birer baktım.
C) Uzun süre masanın üzerindeki eski resme baktık.
D) Pandomim sanatçısı gösteride herhangi bir sözlü konuşmada bulunmaz.

  • Cevap: A

8. Aşağıda öge dizilişi yanlış verilen cümlelerin başındaki kutucuğu X ile işaretleyiniz.

Dün Esra konsere seni çağırdı. ()
Zarf tamlayıcısı / özne / yer tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem

Sanatçı eserlerini fuar zamanı sergiledi. (X)
Özne / zarf tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem

Kadın oğlunun gösterisini çok merak ediyordu. (X)
Özne / zarf tamlayıcısı / belirtili nesne / yüklem

Resim sergisini galeride merakla gezdik. ()
Belirtili nesne / yer tamlayıcısı / zarf tamlayıcısı / yüklem

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Sanat 124, 125 4. Sanat Tema Sonu Değerlendirme Çalışmaları Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2022 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!