Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri8. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Cevapları (8. Sınıf Türkçe)

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Erdemler Sayfa 188, 189, 190, 191, 192,  193, 194 Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yunus Emre’nin Mezarları Metni Cevapları

Hazırlık Çalışmaları

1. Milletimizin tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyetinde önemli yeri olan kişiler nasıl hatırlanır? Örnek vererek açıklayınız.

 • CevapTarihte bazı kişiler bazı özellikleriyle öne çıkarlar. Milletimizin tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyetinde her alanda yetenekleriyle ve bilgileriyle öne çıkan kişiler bulunmaktadır. Bilim, sanat, edebiyat, tiyatro, sinema gibi dallarda birçok önemli şahsiyet hizmet etmiştir. Milletimizin tarihi, kültürü, sanatı ve medeniyetinde önemli yeri olan kişiler minnetle ve hayırla yad edilmektedir. Bu kişiler insanlık için fedakarlık etmiş, gecesini gündüzüne katmış kişilerdir. Yaptığı çalışmalarla insanların ufkunu açan ve yeni nesillere örnek olan kişilerdir. Herkes tarafından sevilir ve sayılır olan insanlar olmuştur. Bu nedenle bu kişiler hep hatırlanır

2. Yaşamımız boyunca bize yardımcı olan, yol gösteren, elimizden tutan kişilere karşı neler hissederiz?

 • CevapHayatımızda hayatımızı şekillendiren örnek aldığımız ve önder kabul ettiğimiz birçok kişi bulunabilir. İnsanlardan etkilenerek onlarda kendimizi görebiliriz. Onlardan etkilenir, onları örnek kabul ederek, onlar gibi ideal bir hayat yaşamak isteyebiliriz. Yaşamımız boyunca bize yardımcı olan, yol gösteren, elimizden tutan kişilere karşı minnet duyguları içinde oluruz. Onlara saygılı, sevgili, hoşgörülü, dürüst ve samimi olarak davranmamız gerekir. Örnek kabul edilen kişiler her yönüyle toplumda örnek olan kişilerdir. Hayatımızda biz etkileyen kişiler bizim için önemli kişilerdir. Onlara saygı duyarız. Yeri geldiğinde de onlar gibi olmak isteriz.

1. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 190 Cevabı

a) Metindeki sözcük ve sözcük gruplarını anlamlarıyla eşleştiriniz.

1 yadigâr
2 dergâh
3 eren
4 şad etmek
5 türbe
6 mader
7 küfeki
8 şol

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 191 Cevabı

b) Yukarıda anlamını yeni öğrendiğiniz veya günlük hayatta sık kullanmadığınız sözcüklerden bazılarını seçerek cümle içinde kullanınız.

 • Cevap: O kolye bana nenemden yadigar idi.
 • Dergaha gitmeyeli çok oldu.
 • Türbeyi temizlemek bana kalmıştı.

2. ETKİNLİK 

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Yûnus Emre’ye ait kaç mezar vardır? Bunlar nerelerdedir?

 • Cevap: Bugün Anadolu’da Yûnus Emre’ye ait yirmi iki mezar sayılıyor.

2. Yûnus Emre’nin mezar sayısının fazla olmasının sebebi nedir?

 • CevapYûnus gibi bir eren şairi elbette her köy, kasaba, şehrin benimsemesinden dolayı, kendinden sayacak, kendine mal edecek. Yûnus’a sevgisi ve saygısını gösterme isteğinden dolayı mezar sayısı fazladır. Herkes Yunus’u kendine ait göstermek ister.

3. Yûnus Emre’nin gerçek türbesi nerededir?

 • Cevap: Şunu biliyoruz ki Yûnus Emre’nin gerçek türbesi Eskişehir’in Sarıköy’ündedir.

4. Yûnus’un mezar taşındaki balta resmi neyi simgelemektedir?

 • CevapÜzerine balta resmi işlenmiş bir mezar taşı onun dergâha odunculuk ettiği günlerin yadigârıdır.

5. Yaşadığınız yerde bir Türk büyüğüne ait mezarın olması bulunduğunuz yere ne gibi katkılar sağlar? Açıklayınız.

 • Cevap: Öncelikle insanların orayı temiz tutmasını, oraya değer vermesini sağlar. Turistik açıdan ziyaret edileceğinden dolayı da ekonomik olarak kazanç sağlar.

3. ETKİNLİK 

Metne farklı bir başlık yazınız.

BAŞLIK: ANADOLU ERENİ: YUNUS EMRE

4. ETKİNLİK 

Metnin konusu, ana fikri ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.

KONU: Yunus Emre’nin Hayatı, Onun adına yaptırılan türbeler

ANA FİKİR: Yunus Emre’nin halkın gönlünde kurmuş olduğu sevgi dünyası, onun türbeleri hakkında bilgiler.

YARDIMCI FİKİR: Yunus Emre’nin mezarının nerede olduğu

YARDIMCI FİKİR: Yunus Emre’nin türbeleri hakkında bilgi

YARDIMCI FİKİR: Yunus Emre’nin türbesinin taşınırken insanların gelmesi

5. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 192 Cevabı

Okuduğunuz “Yûnus Emre’nin Mezarları” adlı metinde işaretlediğiniz bölümlerden de yararlanarak metni özetleyiniz. Özetinizi aşağıdaki forma göre öğretmeninizle değerlendiriniz.

 • Cevap: Yunus Emre Anadolu insanı için çok değerli bir insandır. Onun her yerde mezarının olduğu inancı bu sevgiden ileri gelmektedir. Onun gerçek mezarının neresi olduğu onun bugün gerçek türesinin olduğu yere nasıl getirildiği insanların bu türbe yapılırken ki katkılarından bahsedilmektedir. 

6. ETKİNLİK

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 193 Cevabı

1 Konuşmama uygun bir hitapla başladım. (x)
2 Konuşmaya başlamadan önce konuşmanın konusunu belirttim. (x)
3 Konuşma stratejimi konuya göre ayarladım. (x)
4 Konuşmamda uygun geçiş ve bağlantı ifadelerini kullandım. (x) 
5 Sözcükleri anlamlarına uygun kullandım. (x)
6 Konuşmamda konuyla ilgili çeşitli örnekler verdim. (x)
7 Konuşmamda jest ve mimiklerimi etkili bir şekilde kullandım. (x)
8 Konuşmamı konuyla ilgili güzel bir dilekle bitirdim. (x)
9 Konuşma sonundaki sorulara yeterince cevap verdim. (x)
10 Konuşmamı öğretmenimin verdiği sürede bitirdim. (x)

7. ETKİNLİK 

Aşağıdaki cümlelerde yüklemle ilgili anlatım bozukluklarını (yüklemin çatı, kişi, zaman, ek fiil, yardımcı fiil vb. bakımlardan cümleye uygunluk göstermemesi açısından) düzelterek cümlelerin doğrusunu yazınız.

Alçakgönüllü ve dürüst konuşmalıyız.

 • Cevap: Alçakgönüllü olmalı ve dürüst konuşmalıyız.

Kimin dürüst, kimin dürüst olmadığını biliyor.

 • Cevap: Kimin dürüst olup kimin dürüst olmadığını konuşmalıyız.

Çocuklarıyla bazen çok bazen de hiç ilgilenmezdi.

 • CevapÇocuklarıyla bazen çok ilgilenir  bazen de hiç ilgilenmezdi

Aldığı şeyler hem pahalı hem de kaliteli değilmiş.

 • Cevap: Aldığı şeyler hem ucuz hem de kaliteli değilmiş.

Suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını söyle.

 • Cevap: Suçlamaların doğru olmadığını söyle.

Otobüsteki yaşlıya saygı duyulup yerini verdi.

 • Cevap: Otobüsteki yaşlıya saygı duyulup ona yer verildi. 

8. ETKİNLİK 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları Sayfa 194 Cevabı

Herkes olayları seyretti, yardım etmedi.

 • Cevap: Herkes olayları seyretti ona yardım etmedi.

Evin fiyatı oldukça yüksekti ama çok güzeldi.

 • Cevap: Evin fiyatı oldukça pahalıydı ama ev çok güzeldi.

İnsanların yalanları ortaya çıkar ve komik duruma düşer.

 • Cevap: İnsanların yalanları ortaya çıkar ve insanlar komik duruma düşer.

Gülün dalları kurumuştu artık yerinden sökülecekti.

 • Cevap: Gülün dalları kurumuştu artık kökleri yerinden sökülecekti.

Hiç kimse karşı çıkmadı, ona güvendi.

 • Cevap: Hiç kimse ona karşı çıkmadı ve herkes ona güvendi.

9. ETKİNLİK 

Mevlânâ, Yûnus Emre, Hacı Bektâş-ı Velî gibi Türk büyüklerinin hayatlarını düşünerek “sevgi” konulu iki dörtlük yazınız.

 • Cevap:
 • SEVGİSevgi bir çiçekse eğer,

  Salmaz mı dünyaya neşeler,

  Sevgi denilen bir çiçek,

  Yaşattırırsan yeşerecek,

   

 • Sevgi denilen bir ipek,

  İrem gibi bir ömür sevecek,

  Neleri yaşatır kim bilecek,

  Belki de hepimiz bir sevecek.

GELECEK DERSE HAZIRLIK

İçinde “kalp” sözcüğü bulunan deyim ve atasözleri araştırınız.

Cevap:

 • Kalp ağrısı(deyiminin anlamı) Aşktan ileri gelen elem.
 • Kalp kırmak: Gönül kırmak, incitmek.
 • (Birinde) Kalp olmamak: Acıma duygusu olmamak.
 • Kalbe dokunmak: İç acısı vermek, hüzünlendirmek.
 • Kalbi burulmak: İçten üzülmek.
 • Kalbi bütün: Açık kalpli, dürüst.
 • Kalbi çarpmak: Kalbi çok vurmak, çok atmak.
 • Kalbi kanamak: Çok üzüntü duymak.
 • Kalbi sıcak: İçten, samimi (sıcak kalpli).
 • Kalbi temiz: Kötü niyet ve düşüncesi olmayan (temiz kalpli).
 • Kalbi zengin: Elinde olsa her şeyi vermeye hazır olan.
 • Kalbinden kopmak: İçinden gelmek.
 • Kalbine doğmak: İçine doğmak.
  • Kalbine girmek: Sevisini kazanmak.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Erdemler Sayfa 188, 189, 190, 191, 192,  193, 194 Yunus Emre’nin Mezarları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2023 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!