Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 138 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 139 Cevabı 

I . Halifeliğin Kaldırılması II . Tevhid-i Tedrisat Kanunu
III . Erkânı Harbiye Vekâletinin Kaldırılması
IV . Şeriye ve Evkaf Vekâletinin Kaldırılması
Yukarıda 3 Mart 1924 tarihli kanunlar verilmiştir. Aşağıdakilerden hangisi, bu kanunların çıkarılması ile sağlanan kazanımlardan biri değildir?
A) Devlet ve toplum hayatının laikleşmesi
B) Güçlü ve bağımsız bir ekonomik yapının oluşturulması
C) Askerî idarenin siyasetin dışına çıkarılması
D) Çağın gereklerine uygun ulusal bir eğitim anlayışının benimsenmesi

  • Cevap: B

6. “Çeşitli partilerin muhalefeti, birbiriyle mücadelesi, aralarında âdeta memleket ve milletin gerçek çıkarları karşısında kendiliğinden bir anlaşmaya varmak içindir. Memleketin kurtuluşu, milletin refah ve mutluluğu hangi siyasi hareket tarzını gerektiriyorsa siyasetin temsilcileri, o günün idarecileri olur.”
Mustafa Kemal’in yukarıdaki düşünceleri dikkate alındığında çok partili yaşamla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisine ulaşılamaz?
A) Çok partili siyasal yaşam dış politikada tam bağımsızlığın vazgeçilmez bir unsurudur.
B) Siyasi partilerin birbiriyle rekabeti, milletin refah ve mutluluğunun gerçekleşmesine katkı sağlar.
C) Ülkeyi yöneten iktidar partisi yanında muhalefet eden partilerin varlığı milletin çıkarlarına hizmet eder.
D) Çok partili siyasal yaşam, millî egemenliğin gerçekleşmesinde önemli bir unsurdur.

  • Cevap: A

7. Aşağıda verilenlerden hangisinde, yapılan inkılaplar ve amaçları yanlış eşleştirilmiştir?
A) Tekke, Zaviye ve Türbelerin Kapatılması – İnsanların inancı üzerinden çıkar sağlayan zihniyetlerin etkinliklerine engel olunmak istenmesi
B) Türk Medeni Kanunu – Müslüman olanlarla olmayanların kişilerarası ilişkilerde aynı hukuk kurallarına tabi olması
C) Yeni Türk Harflerinin Kabulü – Öğretim birliğinin sağlanması
D) Şapka ve Kıyafet İnkılabı – Millî kimlik kazanma ve çağdaşlaşma

  • Cevap: C

8. I . Türk Tarih Kurumunun kurulması II . Türk Dil Kurumunun kurulması III . Kabotaj Kanunu’nun kabulü
Yukarıda verilenlerden hangileri, toplumun millî kimlik kazanması amacıyla yapılan düzenlemelerdendir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

  • Cevap: B
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir