Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Değişim ve Gelişimin Sürekliliği İnkılapçılık Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 5. Ünite Atatürkçülük Sayfa 90 Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 90 Cevabı

A. Aşağıda Atatürk ilkelerinin temel özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerin hangi Atatürk ilkesi ile ilgili olduğunu yanıtlayınız. Yanıtlarınızı ilgili boşluklara yazınız.

Çağının gerisinde kalmış, toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermeyen kuramların ortadan kaldırılması, yerine, toplumun ihtiyaçlarına yanıt veren ve çağın gereklerine uygun kuramların kurulmasıdır. Aynı zamanda, yapılanları korumak ve dinamik bir yapıda sürekli gelişmeyi amaçlar.

 • Cevap: İnkılapçılık

Akla ve bilime dayanan uygulamalar ile devletin ve toplumun çağdaşlaşmasının yolunu açmıştır. Düşünce ve inanç özgürlüğü sağlayarak demokratik düzenin kurulmasına yardımcı olmuştur. Vatandaşları, inanç ayrımı yapmadan kanun önünde eşit konuma getirmiştir.

 • Cevap:  Laiklik

Eğitim, sağlık, kültür ve sanat alanlarında devlet tarafından yatırımlar yapılmasını, toplumun temel ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanmasını amaçlamıştır. Aynı zamanda özel teşebbüsün yatırım yapmasının da yolunu açmıştır. Sosyal adaleti sağlayarak bölgeler arasındaki gelişmişlik farklarını ortadan kaldırmaya çalışmıştır. Tam bağımsızlığı sağlama hedefinin önemli bir parçasıdır.

 • Cevap:  Devletçilik

Hiçbir sınıfa, zümreye, aileye ve kişiye ayrıcalık tanınmamasıdır. Bütün vatandaşların devlet hizmetlerinden eşit olarak ücretsiz yararlanmasını amaçlar. Kanunlar önünde bütün vatandaşların eşit ve egemenlik haklarının millete ait olduğu bir anlayışı yansıtır.

 • Cevap: Halkçılık

Her koşulda ulusal bağımsızlığın savunulmasıdır. Toplumu oluşturan bireyleri ırka, inanca ve konuştuğu dile göre ayrıştırmaz. Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran halkı kanunlar önünde eşit kabul eder. Çağdaş uygarlık yolunda millî birlik ve beraberliği güçlendiren temel unsurdur. Milleti dil, kültür ve duygu birliği içerisinde kaynaştırarak ortak hedeflere ulaşmayı amaçlar.

 • Cevap:  Milliyetçilik

Ülkenin bir hanedan tarafından yönetilmesine son verilmesi ve egemenliğin halka ait olmasıdır. Toplumdaki ayrıcalıkları kaldıran, vatandaşların ülke yönetimine eşit olarak katılmalarını sağlayan ilkedir. Devlet yönetiminin çağın gereklerine uygun olarak yeniden düzenlenmesidir. Kişilerin vatandaş olarak hak ve özgürlüklere kavuşmasının yolunu açmıştır.

 • Cevap: Cumhuriyetçilik

B. Atatürk ilkelerinin amaçlarını, ortaya konuluş gerekçelerini dikkate alarak ortak özelliklerini belirleyip aşağıdaki bölüme yazınız.

 • Cevap:
 • Atatürk ilkeleri kaynağını Türk milli kültüründen almıştır.
 • Laik düşünce ve hukuk sistemini dayanmaktadır.
 • Atatürk ilkeleri bireylerin hak ve özgürlüklerini koruma altına almaktadır.
 • Atatürk ilkeleri milli bağımsızlığı esas almaktadır.
 • Tüm ilkeler akılcı ve bilimsel olmaktadır.
 • Tüm Atatürk ilkeleri devlet kapsamında uygulanmaktadır.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir