Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk İlkelerinin Özellikleri ve Amaçları Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürk İlkelerinin ve Yapılan İnkılapların Modern Türkiye'nin Kuruluşu ve Gelişimindeki Önemi Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 5. Ünite Atatürkçülük Sayfa 91 Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Atatürkçü Düşünce Sisteminin Temel Esasları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Aşağıda Atatürk ilke ve inkılaplarım oluşturan temel esaslar ve bu esaslarla ilgili Atatürk’ün görüş ve düşüncelerine yer verilmiştir. Atatürk’e ait görüş ve düşünceleri okuyarak karşısına uygun olan esas ve ilkenin numarasını örnekteki gibi yazınız.

Türkiye Cumhuriyeti yalnız iki şeye güvenir: Biri milletin kararı, diğeri en acı ve zor şartlar içinde dünyanın takdirlerini hakkı ile kazanmaya layık olan ordumuzun kahramanlığı. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 195)

  • Cevap:  Milli egemenlik ve bağımsızlık temeline dayanır.

Türkiye halkı; ırksal veya dinsel ve kültürel yönden birleşmiş, bir diğerine karşı karşılıklı hürmet ve fedakârlık hisleriyle dolu ve kaderi, geleceği ve menfaatleri ortak olan bir toplumdur. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 53)

  • Cevap: Milli birlik ve beraberliği esas alır.

Eski devrin boş inançlarından, yabancı fikirlerden, Doğu’dan ve Batı’dan gelebilen tüm etkilerden tamamen uzak, millî karakterimiz ve tarihimizle uyumlu bir kültür kasdediyorum. Kültür, ortamla uyumludur. O ortam, milletin karakteridir. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 297)

  • Cevap: Kaynağı Türk milli kültürüdür.

Hiçbir tutarlı kanıta dayanmayan birtakım geleneklerin, inanışların korunmasında ısrar eden milletlerin ilerlemesi çok güç olur; belki de hiç olmaz.
(Genelkurmay Bşk., 1998a: 155)

  • Cevap: Akılcı ve bilimseldir. Laik düşünceye dayanır.

Milletlerarası anlaşmazlıklar, ancak iyi niyetle ve genel çıkarlar adına karşılıklı fedakârlık yolu ile hâlledilebilir. Komşuları ve bütün devletler ile iyi geçinmek, Türkiye siyasetinin esasıdır. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 181 -183)

  • Cevap: Evrensel ve barışçıldır.

Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve yok olma vardır. Her ilerlemenin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Yeter ki devlet, hâkimiyetini milletin refahına, mutluluğuna ve vatandaş hürriyetlerinin sağlanmasına kullansın. (Genelkurmay Bşk., 1998b: 11)

  • Cevap: Hak ve özgürlükleri koruyucudur.

Her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanıp varlığımızı koruyarak millet ve memleketin gerçek mutluluğuna çalışmak… Rastgele bitmeyen emeller peşinde milleti uğraştırmamak, zarara uğratmamak… Medeni dünyadan medeni ve insanca muameleyi, karşılıklı dostluğu beklemektir. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 115)

  • Cevap:  Hayallere değil, gerçeklere ve somut değerlendirmelere dayanır.

Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların gayesi, Türkiye Cumhuriyeti halkını bütün anlam ve görünüşüyle uygar bir toplum hâline ulaştırmaktır. (Genelkurmay Bşk., 1998a: 115)

  • Cevap: Türk milletinin ihtiyaçlarından doğmuştur. Çağdaş uygarlığı temel alır.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir