Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Millî Varlığın Düşmanları Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Millî Varlığın Düşmanları Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 2. Ünite Milli Uyanış: Yurdumuzun İşgaline Tepkiler Sayfa 26, 27 Millî Varlığın Düşmanları Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Millî Varlığın Düşmanları

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 26 Cevabı

A. Aşağıda azınlıkların kurduğu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karşısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

1904 yılında kuruldu. Karadeniz’de Samsun-Trabzon merkezli bir Rum devleti kurmayı amaçlıyordu.

 • Cevap: Pontus Rum Cemiyeti

Bizans İmparatorluğunu yeniden kurmayı amaçlıyordu. Bu amaçla, Trakya, İstanbul ve Batı Anadolu’yu Yunanistan’a katmayı hedefliyordu.

 • Cevap: Mavri Mira Cemiyeti

Anadolu’nun doğusunda ve güneyinde Ermeni Devleti kurmayı amaçlıyorlardı.

 • Cevap: Hınçak ve Taşnak Cemiyeti

Yahudilerin Anadolu’daki ekonomik çıkarlarını korumayı amaçlıyordu.

 • Cevap: Mekabi ve Alyans-Israilit Cemiyeti

B. Ulusal varlığa zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini ve Millî Mücadele’ye olumsuz etkilerini aşağıya yazınız.

 • Cevap:
 • Tüm zararlı cemiyetlerinin zihniyetlerinin temelinde saltanat ve hilafet yatmaktadır.
 • Milliyetçiliğe karşı çıkmışlardır.
 • Osmanlı hanedanlığının devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.
 • Milli varlığa zararlı cemiyetler güçlü devletler tarafından kurulmuştur ve yönlendirilmiştir.
 • Manda ve himayenin devam etmesi gerektiğini savunmuşlardır.

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 27 Cevabı

C. Aşağıda Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlerin faaliyetlerine ilişkin bilgiler verilmiştir. Bilgileri içeren kutuların karşısındaki boşluğa uygun cemiyetin adını yazınız.

Wilson İlkeleri’ne dayanarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bir Kürt devleti kurmak istiyorlardı.

 • Cevap: Kürt Teali Cemiyeti

Bazı Osmanlı aydınlarının üye olduğu bu cemiyet, Osmanlı Devleti’nin ABD mandası altına girerse kalkınacağını savunuyordu.

 • Cevap:  Wilson Prensipleri Cemiyeti

1911’de İttihat ve Terakki Cemiyetine karşı kuruldu. Mondros Ateşkesi’nden sonra Anadolu’daki Millî Mücadele Hareketi’ne karşı muhalefet oluşturdu.

 • Cevap: Hürriyet ve İtilaf Fırkası

Padişah Vahdettin ve Damat Ferit Paşa’nın üye olduğu bu cemiyet, Türk halkının uyanan millî bilincini yok etmeye çalışıyordu. İngilizlerle dostluğun kuvvetlendirilmesi gerektiğini düşünüyorlardı.

 • Cevap: İngiliz Muhipler Cemiyeti

Saltanat ve hilafetin güçlendirilmesi gerektiğini savunuyor, Millî Mücadele’ye karşı çıkıyorlardı. Özellikle Konya ayaklanmasının çıkmasında etkili oldu.

 • Cevap:  İslam Teali Cemiyeti

D. Türk ve Müslümanların kurduğu zararlı cemiyetlerin ortak özelliklerini aşağıya yazınız.

 • Cevap:
 • Tüm zararlı cemiyetler emperyalist ülkelerin çıkarlarını güderek ülkenin işgal edilmesine ortam hazırlamışlardır.
 • İç ayaklanmalara neden olarak ulusal kurtuluşu engellemişlerdir.
 • Zararlı cemiyetler ülke çıkarlarını hiçe sayıp kendi çıkarlarını üst seviyede tutmuşlardır.
 • Bağımsızlığın ancak manda ile sağlanabileceğini savunmuşlardır.
 • Ulusal bilinci parçalamaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!