Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları İnkılap Tarihi Çalışma Kitabı Cevapları / 8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Yeni Hukuk Düzenine Geçiş Cevapları

8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Yeni Hukuk Düzenine Geçiş Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Top Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Yeni Hukuk Düzenine Geçiş Cevapları

8. Sınıf Sosyal Bilgiler Öğrenci Çalışma Kitabı Top Yayınları 4. Ünite Çağdaş Türkiye Yolunda Adımlar Sayfa 61 Yeni Hukuk Düzenine Geçiş Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

Yeni Hukuk Düzenine Geçiş

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 61 Cevabı

“Müslüman olmayan uyruklara kendi dinsel hukuklarını uygulama hakkı tanınmıştır. Müslüman erkeklerle kadınlar arasında da hukuk yönünden ayrılıklar vardır. Kadınlara, kamu yönetimine katılma konusunda hiçbir hak tanınmamıştır. Boşanma hakkı yalnız erkeğe tanınmıştır. Mirasta kız çocuklar, erkek çocukların yarısı kadar pay alabilirdi. Mahkeme tanıklıklarında ancak iki kadın bir erkek tanığa denk sayılırdı. Hukukun şeriat ve örf olmak üzere iki ayrı kaynağı vardı. Ancak bunda da birlik olmayıp mezhep ayrılıklarına göre değişik yorum ve uygulamalar görülmekteydi. Gerekli denetimler de yapılmadığı için mahkemeler giderek güven yitirmişlerdi. Tanık, en önemli delil sayılıyordu.
Osmanlı adalet düzenine güven duyulmaması, Avrupa devletlerinin elde ettiği hukuksal ayrıcalıkları sürdürmek istemelerine de gerekçe oluşturuyordu.”

A. Osmanlı Devleti hukuk sisteminin eksik ve olumsuz yönlerini, hukuk alanında yapılan çağdaş düzenlemeler ile karşılaştırarak aşağıdaki bölümlere yazınız.

Osmanlı Hukuk Düzeninin Olumsuz Yönleri

  • Cevap: Müslüman erkekler ile kadınlar arasında hukuksal eşitlik yoktu ve kadınlar kamu yönetiminde hak sahibi değildi. Boşanma hakkı sadece erkeklere verilmiştir. Kız çocuklarına erkek çocuklarına verilen mirasın yarısı veriliyordu. Hukukun şeri ve örfi olarak ayrılması nedeniyle hukuk uygulamaları mezhep farklılıklarına göre de değişkenlik gösteriyordu ve mahkemeler eski güvenini yitirmişti.

Hukuk Alanındaki Olumsuzlukları Gideren Çağdaş Düzenlemeler

  • Cevap:  Kadınlara da erkekler ile eşit hak ve özgürlükler verilirken tek bir hukuk düzenine geçilerek hukukun işleyişi tek düzen haline getirilmiştir ve böylece haksızlıkların, mahkemelere olan güvensizliğin önüne geçilmiştir.

8. Sınıf Top Yayıncılık Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Sayfa 62 Cevabı

B. Türk Medeni Kanunu’nun Türk aile yapısında ve kadının toplumdaki yerinde meydana getirdiği değişiklikleri aşağıdaki bölüme yazınız.

  • Cevap: Türk Medeni Kanunu ile birlikte kadının Türk toplumunda ve sosyal hayattaki yeri ve önemi son derece artmıştır. İş hayatında önemli bir yer edinen kadın, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkına, miras hakkına, boşanma hakkına da sahip olmuştur. Bu haklar ile birlikte daha bir çok hakka sahip olan kadın aynı zamanda kamu yönetiminde de söz hakkı almaya başlamıştır. Bu nedenle de Türk Medeni Kanunu
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir