Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 132 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 134 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

Bilgilerimizi Ölçelim

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisinin halifeliğin kaldırılmasının nedenlerinden biri olduğu söylenemez?
A) Çok partili siyasi hayata geçilmek istenmesi
B) Halifeliğin cumhuriyet yönetimi ile bağdaşmaması
C) Halifenin kendisini TBMM’nin üstünde görmesi
D) Halifeliğin inkılaplara karşı olanların güç aldığı bir merkez hâline gelmesi

2. I. Tekke ve zaviyelerin kapatılması
II. Medeni Kanunun kabulü
III. Uluslararası rakamların kabulü
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri ülkemizde laikliğin yerleşmesine yönelik düzenlemeler arasında sayılabilir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) I, II ve III

3. Yukarıdaki tabloda yapılan işaretlemelerden kaç tanesi yanlıştır?
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

4. Hukuk ile ilgili aşağıda verilen sorulardan hangisinin cevabı yukarıdaki metinden çıkarılamaz?
A) Hukuku nasıl tanımlayabiliriz?
B) Cumhuriyet Dönemi hukuk sisteminin özellikleri nelerdir?
C) Osmanlı hukuk sisteminin eksiklikleri nelerdir?
D) Cumhuriyet öncesi dönemdeki hukuk uygulamalarının sonuçları neler olmuştur?

5. Cumhuriyet Dönemi’nde gerçekleştirilen aşağıdaki uygulamalardan hangisi millî iradenin ülke yönetimine eksiksiz yansımasını amaçlamaktadır?
A) Kadınlara siyasal hakların tanınması B) Misakıiktisadi’nin kabulü ve ilanı
C) Ankara’nın başkent yapılması D) Soyadı Kanunu’nun kabulü

6. Aşağıdakilerden hangisinde neden-sonuç ilişkisi doğru şekilde verilmemiştir?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü – Eğitim birliğinin sağlanması
B) Şeyh Sait İsyanı – Takrir-i Sükun Kanunu
C) Misakıiktisadi’nin kabulü – Teşvikisanayi Kanunu’nun çıkarılması
D) Cumhuriyetin ilanı – Saltanatın kaldırılması

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 133 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir