Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 173 Cevabı

Bilgilerimizi Ölçelim

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

1. 1929 yılında yaşanan Dünya ……Krizi ülkemizde devletçilik ilkesinin ortaya çıkmasının nedenlerinden biridir.
2. Ülkemizde …….. ilkesi gereğince efendi, bey, paşa gibi lakap ve unvanlar kaldırılmıştır.
3. Atatürk ……ilkesinin gereği, dil ve tarih alanlarındaki çalışmalara önem vermiştir.
4. Türk vatandaşları Atatürk’ün ……ilkesi gereği seçme ve seçilme hakkına kavuşmuşlardır.
5. TBMM millî güç unsurlarından …… gücü oluşturan kurumlarımızdan biridir.
6. Atatürk en büyük eserim dediği cumhuriyeti …….gençlerine emanet etmiştir.
7. Aralarında dil, tarih, kültür, yurt ve ülkü birliği bulunan insanların oluşturduğu siyasi ve sosyal topluluğa ……denir.
8. Şeriye ve Evkaf Vekâleti …… ilkesi gereği kaldırılmıştır.
9. Atatürk’ün …..ilkesi gereği, kanunların ve uygulamaların çağın gereklerine
göre zaman içinde değiştirilip yenilenmesi zorunludur.
10. Atatürk’ü örnek alarak onun yaptıklarını kendi ülkesinde hayata geçirmeye çalışan devlet adamlarından biri de ……Şahı Rıza Pehlevi’dir.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.( ) 1. Sanayi İnkılabı’nın sonuçları Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumuna etki etmiştir.

( ) 1. Sanayi İnkılabı’nın sonuçları Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin oluşumuna etki etmiştir.
( ) 2. Vatandaşların sahip oldukları eğitim ve kültür düzeyi millî güç unsurlarından biridir.
( ) 3. Atatürk’ün milliyetçilik ilkesi ırk birliği esasına dayanır.
( ) 4. Atatürk’ün halkçılık ilkesi her alanda hiç durmadan yenileşmeyi ifade eder.
( ) 5. Devletçilik yalnızca ekonomi alanında düzenlemeler öngören bir Atatürk ilkesidir.
( ) 6. Laiklik ülke genelinde din birliğini sağlamayı amaçlayan bir Atatürk ilkesidir.
( ) 7. Genel ve eşit oy ilkesi çok partili demokratik hayata aykırı bir ilkedir.
( ) 8. Tunus, Atatürk ilke ve inkılaplarının örnek alındığı ülkelerden biridir.
( ) 9. Türk Tarih Kurumu varlığını günümüzde de sürdürmektedir.
( ) 10. Teşvikisanayi Kanunu devletçilik ilkesini hayata geçirmek için çıkarılmıştır.

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 173 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir