Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

Bilgilerimizi Ölçelim

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Aşağıdakilerden hangisinin laiklik ilkesi gereği yapılan düzenlemelerden biri olduğu söylenemez?
A) Türk Medeni Kanunu’nun kabülü
B) Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Vekâletinin kaldırılması
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Tekke ve zaviyelerin kapatılması

2. I. Karabük Demir Çelik Fabrikasının açılması
II. Saltanatın kaldırılması
III. Kabotaj Kanunu’nun çıkarılması
Yukarıda verilen gelişmelerin cumhuriyetçilik, milliyetçilik ve devletçilik ilkeleriyle ilişkilendirilmesi aşağıdakilerin hangisinde doğru biçimde verilmiştir?
Cumhuriyetçilik Milliyetçilik Devletçilik
A) III I II
B) II I III
C) II III I
D III II I

3. “Medeniyet yolunda muvaffakiyet yenileşmeye bağlıdır.”
Atatürk’ün yukarıdaki sözü onun aşağıda verilen ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?
A) Cumhuriyetçilik B) Laiklik C) Halkçılık D) İnkılapçılık

4. “Atatürkçülük herhangi bir yabancı fikir akımıyla açıklanamaz.” diyen biri, Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin hangi özelliğini vurgulamak istemiş olabilir?
A) Akılcılığını B) Barışçılığını C) Millîliğini D) Evrenselliğini

5. I. Tüm vatandaşlar seçme ve seçilme haklarından yararlanmaya başlamışlardır. II. Hukuk kuralları akla, bilime ve toplumun ihtiyaçlarına göre düzenlenmiştir. Yukarıdaki gelişmelerin ortaya çıkmasını sağlayan Atatürk ilkeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru biçimde verilmiştir.
A) Halkçılık Laiklik
B) Laiklik Devletçilik
C) Cumhuriyetçilik Devletçilik
D) Milliyetçilik Halkçılık

6. Fransız İhtilali’nin ortaya çıkardığı “Milletler kendi yöneticilerini kendileri belirlemelidir.” şeklindeki anlayışın Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin;
I. Cumhuriyetçilik
II. İnkılapçılık
III. Devletçilik
ilkelerinden hangisinin veya hangilerinin oluşumunda doğrudan etkili olduğu söylenebilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 174 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir