Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 34 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

A) Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanları yazınız.

1. Rusya, Birinci Dünya Savaşı öncesinde ………..politikası gereği Balkanlardaki Slavları kendi yönetimi altında birleştirmeye çalışmıştır.
2. İngiltere ve Fransa’nın …….. Cephesi’nde yenilmeleri üzerine bu devletlerden yardım alamayan Rusya’da çarlık rejimi yıkılmıştır.
3. Mustafa Kemal Paşa, Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandığı sırada Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olarak …….Cephesi’nde bulunuyordu.
4. 21 Aralık 1918’de kurulan ………Cemiyetinin amacı Adana ve çevresinin Fransızların eline geçmesini önlemektir.
5. Millî Cemiyetler …….. Kongresi’nde alınan kararla tek çatı altında toplanmıştır.
6. Osmanlı Mebusan Meclisi 12 Ocak 1920’de ……. belgesini kabul etmiştir.
7. Büyük Millet Meclisinin ilk günkü toplantısına en yaşlı üye sıfatıyla ………milletvekili Şerif Bey başkanlık etmiştir.
8. Kurtuluş Savaşı sırasında vatansever din adamları ………… Müftüsü Rifat Börekçi öncülüğünde Millî Mücadele’yi destekleyici fetvalar verdiler.

B) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.
( ) 1. Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı’na İttifak Devletlerinin yanında katılmıştır.
( ) 2. Alsas-Loren bölgesi Birinci Dünya Savaşı öncesinde İngiltere ile Almanya arasında çekişme konusu olmuştur.
( ) 3. Birinci Dünya Savaşı sırasında yapılan gizli antlaşmalarla Antalya, Muğla ve Konya illeri Fransa’ya verilmiştir.
( ) 4. Mondros Ateşkes Antlaşması’yla Osmanlı Devleti’nin egemenlik hakları korunmuştur.
( ) 5. Milletler Cemiyetinin kurulmasına Paris Barış Konferansı’nda karar verilmiştir.
( ) 6. Hürriyet ve İtilaf Fırkası millî varlığa düşman cemiyetlerden biridir.
( ) 7. Erzurum Kongresi toplanış amacı bakımından bölgesel bir kongredir.
( ) 8. Millî Kongre Cemiyeti, Sivas Kongresi’nde kurulmuştur.
( ) 9. Hıyanet-i Vataniye Kanunu son Osmanlı Mebusan Meclisinde kabul edilmiştir.
( ) 10. Sevr Antlaşması ile kapitülasyonların devamına karar verilmiştir.

C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1. Millî Mücadele sırasında BMM’ye karşı ayaklananları yargılamak amacıyla üyeleri Büyük Millet Meclisindeki milletvekilleri arasından seçilen İstiklal Mahkemeleri kurulmuştur. Bu bilgiye göre BMM;
I. Yasama
II. Yürütme
III. Yargı
yetkilerinden hangisini veya hangilerini kullanmış olmaktadır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir