Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf İnkılap Tarihi Tuna Yayınları Ders Kitabı / 8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tuna Yayınları İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

2. Erzurum Kongresi’nde alınan kararlardan bazıları şunlardır:
I. Millî sınırlar içinde vatan bir bütündür. Parçalanamaz.
II. Kuvayımilliyeyi etkin ve millî iradeyi hâkim kılmak esastır.
III. Mebusan Meclisinin derhâl toplanmasına çalışılacaktır.
Yukarıdaki kararlardan hangisi veya hangileri doğrudan doğruya millî egemenliği gerçekleştirmeye yöneliktir?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III

3. Aşağıdakilerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?
A) Türklerin haberleşme özgürlüğü engellenmiştir. B) Doğu Anadolu Ruslar tarafından işgal edilmiştir.
C) Azınlıkların zararlı faaliyetleri artmıştır. D) Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybetmiştir.

4. Mustafa Kemal, Amasya Genelgesi’nde millî birlik ve beraberliği sağlamak amacıyla hangi istekte bulunmuştur?
A) Sivas’ta millî bir kongrenin toplanması B) Kuvayımilliye birliklerinin kurulması
C) Millî bir haber ajansının kurulması D) Her bölgede bir müdafaa-i hukuk cemiyetinin kurulması

5. Misakımillî kararlarında Kars, Ardahan ve Batum ile Batı Trakya için gerekirse halkın oyuna başvurulabileceği belirtilmiştir. Bu kararın alınmasında o bölgelerimizin hangi özelliğinin etkisi olduğu söylenebilir?
A) Meclisi Mebusanda temsilci bulundurmaları B) Sınır bölgelerinde yer almaları
C) Türk ve Müslüman nüfusa sahip olmaları D) Uzun süredir Osmanlı yönetiminde kalmaları

6. Mustafa Kemal başkanlığındaki Temsil Heyetinin Ankara’yı merkez seçmesinde Ankara’nın;
I. Batı Cephesi’ne yakın olması
II. Güvenli bir yerde bulunması
III. Ulaşım ve haberleşme imkânlarına sahip olması
özelliklerinden hangisi veya hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II ve III Ç) Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluklara yazınız.

1. BMM hükümetinin iç ayaklanmalara karşı aldığı önlemler nelerdir?

2. Amasya Genelgesi’ne göre Kurtuluş Savaşı’nın amacı, yöntemi ve gerekçesi nedir?

3. Millî Kongre Cemiyetini diğer millî cemiyetlerden ayıran özellikler nelerdir?

4. Erzurum Kongresinde alınan kararlardan hangisiyle kapitülasyonların kabul edilemeyeceği vurgulanmıştır?

5. Mustafa Kemal’in Havza’dan yaptığı bir çağrıyla yurdun her yerinde protesto mitingleri düzenlenmesini istemesinin nedenleri nelerdir?

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Tuna Matbaacılık Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir