Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 90, 91, 92, 93 3. Ünite Maddenin Yapısı ve Özellikleri Cevapları

3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında okutulacak 8. Sınıf Ortaokul Fen Bilimleri ders kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde yayınlıyoruz. Umarız ki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımımız bir nebze de olsa dokunur. Ünite sonundaki değerlendirme sorularını çözdükten sonra kontrol amaçlı sitemizdeki cevap anahtarına bakınız. 

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (D) Periyodik cetvelde benzer özelliklere sahip maddeler aynı grupta yer alır.
 2. (D) Birinci periyottaki elementlerin birer katmanı vardır.
 3. (Y) Elektrik iletkenliği, metal ve ametallerin ortak özelliğidir.
 4. (D) Elektronların ortak kullanımı sonucu oluşan kimyasal bağ, kovalent bağdır.
 5. (Y) Bazların sulu çözeltileri ekşidir.
 6. (Y) Asitleri, zararlarından korunmak için çelik kaplarda saklamaiıyız.
 7. (Y) Kimyasal tepkimeler sonucunda her zaman sadece bağ oluşumu gözlenir.
 8. (D) Asit-baz tepkimelerinin diğer adı da nötrleşme tepkimeleridir.
 9. (D) Türkiye’de kimya endüstrisi alanında ithalat, ihracattan fazladır.
 10. (D) Türkiye’de kimya endüstrisi son yüzyılda ortaya çıkmıştır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Periyodik cetveldeki satırlara periyot sütunlara grup denir.
 2. Günümüzde kullandığımız periyodik tablo mendeleyev isimli bilim insanının oluşturduğu
 3. Doğada kararlı hâlde bulunan soygazlar hiçbir atomla kimyasal bağ yapmaz.
 4. Elektron alışverişine dayalı kimyasal bağa iyonik bağ denir.
 5. pH değeri 4 olan maddeler asidik maddelerdir.
 6. Temas edildiğinde ele kayganlık hissi veren maddeler bazik özelliktedir.
 7. Bir maddenin oksijen gazı ile meydana getirdiği tepkimelere yanma tepkimeleri denir.
 8. Kimyasal tepkimede, tepkimeye giren ve oluşan ürünlerin kütlesi değişmez.
 9. Türkiye’nin en çok ihraç ettiği kimyasal ürün mineral yakıtlardır.
 10. Asit-baz tepkimelerine nötürleşme tepkimeleri de denir.

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini İşaretleyiniz.

1. Periyodik cetvelde bazı elementlerin yerleri gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. Na ve Cl elementleri aynı grupta yer alır.
 2. Be ve Mg elementleri aynı periyotta yer alır.
 3. Periyodik cetvelde toplam 7 periyot bulunur.
 4. He elementi 1. grupta yer alır.

Cevap  C

************

2. Yukarıda elektron-katman ilişkisi verilen elementin periyodik tablodaki yeri neresidir?

Cevap  B

************

3. Elementlerle ilgili bazı özellikler şunlardır:

 1. Parlak bir görünüme sahiptir.
 2. Oda sıcaklığında katı-sıvı-gaz hâlde bulunur.
 3. Kararlı yapıdadır.
 4. Genelde elektriği iletmez.

Verilen özelliklerden hangisi veya hangileri ametallere aittir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve III
 4. II ve IV

Cevap  D

************

4. Bazı elementlerin periyodik tablodaki yerleri verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki bileşiklerin hangisi iyonik bağ ile oluşmuştur?

Cevap  A

************

5. Öğretmen asit-baz konusunu işledikten sonra öğrencilerden günlük yaşamda kullanılan asit ve bazlara birer örnek vermelerini istemiştir.

Hangi öğrencinin verdiği örnek yanlıştır?

 1. Özge: Sofra tuzu, saf su
 2. Levent: Gazoz, şampuan
 3. Gamze: Sirke, sabun
 4. Bülent: Tuz ruhu, çamaşır suyu

Cevap  A

************

6. Aşağıda üzerinde pH değerleri yazılı olan bazı kimyasal maddeler verilmiştir.

Ahmet bu maddeler içerisinden asidik özellik gösterenleri ayırmak istiyor. Sizce Ahmet hangi maddeleri seçmelidir?

Cevap D

************

7. Aşağıda verilen olaylardan hangileri asit yağmurlarının oluşmasına neden olmaz?

 1. Fabrikalar
 2. Orman Yangınları
 3. Seller
 4. Yanardağlar

Cevap  C

************

8. Aşağıda verilen kimyasal tepkimelerin karşısında bağ oluşumu ve bağ kırılımı şeklinde oluşum süreci belirtilmiştir.

Hangi tepkime karşısında yanlış bilgi verilmiştir?

 1. HCI + NaOH  NaCI + H20 : Hem bağ oluşumu hem bağ kınlımı
 2. C + 02  C02 : Bağ oluşumu
 3. 2H2 + 02  2H20 : Hem bağ oluşumu hem bağ kınlımı
 4. NaCI  Na + Cl : Bağ kırılımı

Cevap  B

************

9. Aşağıda bazı kimyasal tepkimeler verilmiştir.

 1. C + 02  C02
 2. 4Fe + 302  2Fe203
 3. Na + F  NaF

Buna göre hangi tepkimeler yanma tepkimesidir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. I ve III

Cevap  C

************

10. Türkiye’deki kimya endüstrisinin işleyişi ile ilgili verilen cümlelerden hangisi yanlıştır. 

 1. Kimya endüstrisi ithalata bağımlıdır.
 2. Kimya endüstrisi alanında sadece çok uluslu şirketler faaliyet gösterir.
 3. Kimya endüstrisinin gelişmesi için araştırma ve geliştirme çok önemlidir.
 4. Kimya endüstrisinin gelişimi ham madde kaynaklarına da bağlıdır.

Cevap  B

************

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
clap
0
happy
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!