Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 5. Ünite Canlılar ve Enerji İlişkileri Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık / 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 6. Ünite Maddenin Halleri ve Isı Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 6. Ünite Maddenin Halleri ve Isı Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 6. Ünite Maddenin Halleri ve Isı Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171, 172, 173, 174, 175 6. Ünite Maddenin Halleri ve Isı Cevapları

6. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında okutulacak 8. Sınıf Ortaokul Fen Bilimleri ders kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde yayınlıyoruz. Umarız ki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımımız bir nebze de olsa dokunur. Ünite sonundaki değerlendirme sorularını çözdükten sonra kontrol amaçlı sitemizdeki cevap anahtarına bakınız. 

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (Y) Eşit kütledeki demir ve alüminyuma eşit miktarda ısı verilirse bunların sıcaklıkları eşit mik-
  tarda artar.
 2. (D) Aynı miktar ısı ile kütlesi büyük olan suyun sıcaklığı daha az değişir.
 3. (Y) Isı alan tüm maddeler hâl değiştirir.
 4. (D) Aynı sıcaklıktaki cisimler arasında ısı alışverişi gerçekleşmez.
 5. (D) Hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olur.
 6. (D) Saf maddeler hâl değiştirirken bu maddelerin sıcaklıkları değişmez.
 7. (Y) 0 °C’taki buzu eritmek için gereken ısı, 100 °C’taki suyu buharlaştırmak İçin gereken ısıdan
  daha büyüktür.
 8. (D) Bir madde yoğunlaşırken dış ortama ısı verir.
 9. (D) Elimize döktüğümüz kolonya buharlaşırken elimizden ısı alır.
 10. (Y) Buzdolabı ve klimalarda yavaş hâl değiştiren gazlar kullanılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Farklı sıcaklıkta olan iki madde arasında aktarılan enerjiye ısı denir.
 2. Bir maddenin birim kütlesinin sıcaklığını 1 °C değiştirmek için gereken ısıya özısı denir.
 3. Isı ile özısı, kütle ve sıcaklık değişimi doğru orantılı olarak değişir.
 4. Donma sıcaklığındaki bir maddenin birim kütlesinin donması için vermesi gereken ısıya donma ısısı denir.
 5. Kaynama sıcaklığındaki bir maddenin birim kütlesinin yoğunlaşması için vermesi gereken ısıya yoğunlaşma ısısı denir.
 6. Suyun yoğunlaşma ısısı, donma ısısından büyüktür.
 7. Soğuk hava deposuna bırakılan su/buz donarken çevresine ısı verir, sebzelerin donmasını engeller.

C. Aşağıda saf bir maddenin 1 g’ına alt ısınma grafiği verilmiştir. Grafikte ısı ve sıcaklık değerleri harflerle gösterilmiştir. Bu harfleri kullanarak aşağıda verilen cümleleri uygun şekilde tamamlayınız.

 1. Maddenin erime sıcaklığı a °C’tur.
 2. Maddenin kaynama sıcaklığı b °C’tur.
 3. Maddenin erime ısısı (l-k) °C’dür.
 4. Maddenin buharlaşma ısısı (n-m) J’’dür.
 5. Madde O °C’ta katı hâldedir.
 6. Madde 100 °C’ta sıvı hâldedir.
 7. Maddenin buharlaşma ısısı erime ısısından büyüktür.
 8.  Maddenin donma sıcaklığı a °C’tur.
 9. Maddenin yoğunlaşma sıcaklığı b °C’tur.
 10. Bu maddenin sıvı hâldeki özısısı daha büyük olsaydı (m-l) farkı daha büyük olurdu.     
 11. Bu madde 10 g olsaydı (l-k) farkı daha büyük olurdu.

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini İşaretleyiniz.

1. Özdeş ısıtıcılarla ısıtılan eşit kütledeki üç sıvının sıcaklıklarının zamanla değişimi tabloda verilmiştir.

Tabloya göre A, B, C maddelerinin özısılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı nasıl olur?

 1. A, B.C
 2. C, B, A
 3. C, A, B
 4. A,C,B

Cevap  B

************

2. Aynı cins maddeden yapılmış şekildeki cisimler özdeş ocaklarla eşit süre ısıtılıyor.

Bu cisimlerle ilgili;

 1. Eşit ısı almışlardır.
 2. B’nin sıcaklığı daha fazla artmıştır.
 3. A’nın sıcaklığı daha fazla artmıştır.

yargılardan hangisi ya da hangileri doğrudur.

 1. Yalnız II
 2. Yalnız III
 3. I ve II
 4. I ve III

Cevap  C

************

3. Eşit kütle ve eşit sıcaklıktaki K, L, M, N cisimlerini şekildeki gibi içlerinde eşit kütlede su bulunan beherglaslara atıyoruz.

Bir süre sonra beherglaslardaki su sıcaklığı sırasıyla 30 °C, 30 °C, 50 °C, 50 °C olduğuna göre hangi cismin özısı değeri en büyüktür? (Cisimler hâl değişimi yaşamamaktadır.)

 1. L
 2. K
 3. N
 4. M

Cevap  D

************

4. Farklı kütledeki demir bloklarını birbirine temas ettirdiğimizde bunların arasında ısı alışverişi oluşur. Bu olayın sonucunda demir blokların denge sıcaklığı kaç °C olabilir?

 1. 80 °C
 2. 70 °C
 3. 60 °C
 4. 50 °C

Cevap  A

************

5. K ve L maddelerine ait sıcaklık – zaman grafiği verilmiştir. Grafiğe bakarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz?

 1. K ısı vermiştir.
 2. L ısı almıştır.
 3. K’nın verdiği ısı L’nin aldığı ısıdan fazladır.
 4. Denge sıcaklığı 30 °C’tur.

Cevap  C

************

6. Isı alışverişi ile ilgili bazı olaylar şunlardır:

 1. Yazın elektrik direklerindeki tellerin sarkması
 2. Kolonya dökülen elin serinlemesi
 3. Isınan havanın yükselmesi

Verilen olaylardan hangisi ya da hangileri hâl değişimi esnasında ısı alışverişi olduğunu kanıtlar?

 1. Yalnız II
 2. Yalnız III
 3. I ve II
 4. II ve III

Cevap  A

************

7. Erime ısıları sırasıyla 20 J/g ve 80 J/g olan K ve L maddelerinden 400 g alınıyor.

Erime sıcaklığındaki K maddesinin tamamını eritmek için gerekli ısı ile erime sıcaklığındaki kaç g L maddesi eritebilir?

 1. 50
 2. 100
 3. 150
 4. 200

Cevap  B

************

8. Aşağıda günlük yaşamda meydana gelen hâl değişimleri verilmiştir. Hangi seçenekteki altı çizili cisim, ısı almaktadır?

 1. Elbisemizde terin kuruması
 2. Güneş altında kesilip bekletilen karpuzun soğuması
 3. Soğuk su dolu olan bardağın dışının buğulanması
 4. Testideki suyun soğuması

Cevap A

************

9. Suyun hâl değişim grafiği aşağıdaki gibidir.

Grafiği inceleyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisine ulaşamaz?

Cevap  B

************

10. Bir öğrenci saf bir maddeyi ısıtarak sıcaklık-zaman değişkenleriyle aşağıdaki tabloyu hazırlıyor.

Tablodaki verilerden yararlanılarak çizilen grafik aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap  D

************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir