Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 8. Sınıf Fen Bilimleri Tutku Yayıncılık / 8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri 7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Ortaokul Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195, 196, 197 7. Ünite Yaşamımızdaki Elektrik Cevapları

7. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ÇALIŞMALARI

2016 – 2017 Eğitim – Öğretim yılında okutulacak 8. Sınıf Ortaokul Fen Bilimleri ders kitabının ünite sonu değerlendirme sorularının cevaplarını sitemizde yayınlıyoruz. Umarız ki genç öğrenci arkadaşlarımıza yardımımız bir nebze de olsa dokunur. Ünite sonundaki değerlendirme sorularını çözdükten sonra kontrol amaçlı sitemizdeki cevap anahtarına bakınız. 

A. Aşağıda parantez içine, verilen cümle doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 1. (D) Şimşek oluşumu elektriklenme olayına örnektir.
 2. (Y) Farklı cins elektrik yüküyle yüklü olalmler birbirini İter.
 3. (Y) Etki İle elektriklenme sonucunda cisimler yüklenemez.
 4. (D) Nötr bir elektroskop yük verirse elektroskobun yaprakları açılır.
 5. (D) Nötr cisim yüksüz cisim anlamına gelmemektedir.
 6. (D) Yüksek binalarda kullanılan paratoner, topraklama olayına bir örnektir,
 7. (Y) Topraklama sonucunda toprağa her zaman (•) negatif yük geçişi gözlenir.

B. Aşağıdaki cümlelerde boşluk bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sayı ve sözcüklerden uygun olanı yazınız.

 1. Çeşitli şekillerde cisimler üzerinde yük birikmesine elektriklenme denir.
 2. Pozitif yüklü bir cisim pozitif yüklü cisme İtme kuvveti uygular.
 3. Farklı yükle yüklü iki cisim birbirine dokundurulursa cisimler aynı yük ile yüklenir.
 4. Pozitif ve negatif yük sayıları eşit olan cisimlere nötr cisim denir.
 5. Nötr bir cismin pozitif olarak yüklenmesi için negatif yük vermesi gerekir.
 6. Cisimlerin yükünü ve miktarını tespit etmek amacıyla kullanılan araçlara elektroskop denir.
 7. Yüklerin güvenli bir şekilde toprağa aktarılmasına topraklanma denir.

C. Aşağıdaki çalışmaları yönergede verildiği gibi yapınız.

1. K, L ve M cisimlerinin denge durumları şekilde verildiği gibidir. Cisimlerin yüklerinin türleri ile ilgili ihtimalleri, verilen tablodaki boşluklara yazınız.

 • K  + , +, -, –
 • L  + , +, -, –
 • M   -, 0, +, 0

2. Pozitif (+) yüklü bir elektroskobun topuzuna, zıt yüklü A ve B cisimleri ayrı ayrı yaklaştırıldığında elektroskobun yaprakları aşağıdaki gibi değişmektedir. Buna göre A ve B cisimlerinin yük türlerini bu lunuz. Elektroskop üzerindeki yük değişimlerini göstererek değişimlerin sebeplerini yazınız.

 • Elektroskobun yaprakları daha fazla açılıyorsa A cismi topuza doğru yük çekiyordur. Yani A cismi + yüklüdür.
 • Elektroskobun yaprakları biraz kapanıyorsa AB cismi topuzdaki – yükleri yapraklara itiyordun Yani B cismi – yüklüdür.

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini işaretleyiniz.

1. Aşağıda verilen olaylardan hangisi elektriklenme olayına örnek olamaz?

 1. Yıldırım oluşumu
 2. Plazma küresinin çalışması
 3. Ampulün yanması
 4. Tarağın saçları çekmesi

Cevap  C

************


2. Aşağıdaki teknolojik araçların hangisinin yapısında elektriklenme olayından yararlanılmaktadır?

 1. Mikroskop
 2. Fotokopi cihazı
 3. Led ampul
 4. Elektrik süpürgesi

Cevap  B

************


3. İki cisim şekildeki gibi birbirine itme kuvveti uygulamaktadır.

Cisimlerin yük işaretleri;

 1. K(+), L(+)
 2. K(-), L(-)
 3. K (0), L (0)

olduğuna göre belirtilen durumlardan hangisi ya da hangileri olabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. I, II ve III

Cevap  C

************

4. (-) Negatif yüklü A cismi, nötr B cismine dokundurulunca A’dan B’ye, (-) negatif yük geçişi olmaktadır. Yük geçişi sona erdiğinde aşağıda verilen durumlardan hangisi oluşur?

 1. A cismi nötr olur.
 2. B cismi (-) negatif yüklü olur.
 3. A cismi (+) pozitif yüklü olur.
 4. B cismi (+) yüklü olur.

Cevap  B

************

5. Birbirine sürtülerek yüklenen K ve L cisimlerini şekildeki gibi (+) pozitif yüklü A cismine yaklaştırdığımızda şekildeki durum oluşmaktadır.

L cismi, nötr B cismine yaklaştırılırsa B cisminin üzerindeki yüklerin dağılımı nasıl olur?

Cevap  D

************

6. Nötr bir elektroskoba yüklü bir cisim dokundurulursa cismin, elektroskobun topuzunun ve elektroskobun yapraklarının yük durumu aşağıdakilerin hangisi gibi olur?

Cevap  A

************

7. (-) Negatif yüklü bir elektroskobun topuzuna (-) negatif yüklü bir cisim yaklaştırılırsa elektroskobun yapraklarında hangi değişim meydana gelir?

 1. Yapraklar biraz daha açılır.
 2. Yapraklar tamamen kapanır.
 3. Yapraklarda bir değişim oluşmaz.
 4. Yapraklar biraz kapanır.

Cevap A

************

8.

 1. Cihazın bozulması
 2. Elektrik çarpması
 3. Yangın çıkması

Yukarıdaki olaylardan hangisi ya da hangileri topraklama yapılmamasından dolayı oluşabilir?

 1. Yalnız I
 2. Yalnız II
 3. I ve II
 4. I, II ve III

Cevap  D

************

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir