Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite DNA ve Genetik Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 2. Ünite DNA ve Genetik Kod Sayfa 71, 72, 73  2. Ünite DNA ve Genetik Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 2. Ünite DNA ve Genetik Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 71 Cevabı

A. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.

1) Saf döl, baskın, çekinik, homozigot, heterozigot kavramlarını açıklayınız.

 • Cevap:

Saf döl: Bir karakteri oluşturan 2 genin de aynı şekil ve özellikte olmasıdır.
Baskın: Bireyin DNA’sında bulunduğunda etkisini her zaman gösteren gendir.
Çekinik: Bir bireyin DNA’sında yanında baskın gen bulunmadığı zamanlarda etkisini gösterebilen gendir.
Homozigot: Bir karakteri kontrol eden iki genin birbirinin aynısı olma durumudur.
Heterozigot: Biri anneden biri babadan gelen gen çiftlerinin farklılık göstermesi durumudur.

2) Günümüzdeki biyoteknolojik uygulamalara örnekler veriniz.

 • Cevap: Endüstri, tarım, hayvancılık ve tıp alanında canlı hücreler kullanılarak çeşitli ürünlerin üretilmesiyle ilgili yapılan çalışmalara Biyoteknoloji denir. Biyoteknoloji uygulamalarına aşağıdaki çalışmalar örnek olarak verilebilir.

➜ Eksik olduğunda insanlarda hastalığa yol açan büyüme hormonu, insülin gibi hormonların bakterilere üretilmesi
➜ Kirli sularda yaşayan bakterilerin kirli suları temizleyen canlılar haline dönüştürülmesi
➜ Kanser, AIDS, Akdeniz anemisi, lösemi gibi hastalıkların tedavisi ve önlenmesinde kullanılacak genetik ürünlerin elde edilmesi
➜ Meyveli yoğurt ve vitamin üretilmesi
➜ Bulaşıcı hastalıklar, büyüme geriliği, hasar görmüş beyin hücreleri ve omuriliğin onarılması gibi sorunlara çare olacak protein üretimi
➜ Herhangi bir vitamin vücudumuzdaki herhangi bir organda üretilebilir hale getirilmesi
➜ Bitkilerde nitelikli fide ve tohum üretimi
➜ Bir Canlıya ait olan bir özelliğin diğer canlılara aktarılması.
➜ Örneğin: Bazı bitkilere ateşböceği genlerinin aktarılması

B. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(Y) 1) Mutasyonların tamamı kalıtsaldır.
(D) 2) DNA eşlenirken oluşan bazı hatalar onarılabilir.
(D) 3) Baskın ve çekinik genler bir arada bulunuyorsa fenotipte baskın genin etkisi görülür.
(Y) 4) Modifikasyon canlının genetik yapısını etkiler.
(D) 5) Adaptasyon zamanla geliştirilir.
(Y) 6) Doğal seçilim sonucu ortam şartlarına uyum sağlayamayan bireyler oluşur.

C. Aşağıdaki metni okuyarak verilen soruyu yanıtlayınız.

Mert, evlerinin bahçesinde beslediği tavşanlarla oynamayı çok seviyordu. Dişi tavşanın rengi beyaz, erkek tavşanınki siyahtı. Bir süre sonra tavşanların yavruları oldu. Mert, yavru tavşanı görmek için heyecanla bahçeye koştu. Yeni doğan yavru, babası gibi simsiyahtı. Yavru tavşanı severken Mert’in aklına bir soru takıldı.
Kıl rengini belirleyen genleri hem annesinden hem babasından almasına rağmen yavru tavşanın kıllarının rengi neden sadece babasına benziyordu?

 • Cevap: Tavşan, sahip olduğu genlerin yarısını annesinden yarısını babasından alır. Babasının sahip olduğu siyah kıl geni annenin sahip olduğu beyaz renk genine baskın durumdadır. Bu durumda tavşanda annesinden gelen çekinik ve babasından gelen baskın genler bulunmaktadır. Fenotipte baskın genin yani siyah kıl renginin etkisi görülmektedir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

1) Sağlam olmalarına rağmen X hastalığının genini taşıyan iki bireyin çocuklarında bu hastalığın görülme olasılığı nedir?
A) %25
B) %50
C) %75
D) %100

 • Cevap: A

2) İlk çocuğu kız olan bir ailenin ikinci çocuklarının kız olma ihtimali nedir ?

 • Cevap: B

3) Yanda DNA’daki bir nükleotidin yapısı verilmiştir. Buna göre aşağı-dakilerden hangisi doğrudur?
A) …şeker molekülünü temsil etmektedir.
B) … fosfat molekülünü temsil etmektedir.
C) DNA’da 4 çeşit .. molekülü bulunabilir.
D) ..azotlu organik baz olabilir.

 • Cevap: C

4) Aşağıdaki seçeneklerden hangisi mutasyona örnek verilebilir?
A) DNA’nın bir kısmının kopması
B) DNA’nın kendini eşlemesi
C) Çevresel koşullara göre çuha çiçeğinin renginin değişmesi
D) Halterle ilgilenen bir sporcunun kaslarının gelişmesi

 • Cevap: A

I. Radyasyon
II. Zehirli gazlar
III. Tarım ilaçları
Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri mutasyona neden olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) Yalnız II
D) I, II ve III

 • Cevap: D

Himalaya tavşanı ayak, burun, kulak ve kuyruğu siyah; gövdesi beyaz renkli bir tavşandır. Bu tavşanın sırtındaki tüyler tıraşlanıp buraya buz torbası bağlandığında yeni çıkan tüylerin siyah olduğu gözlemlenmiştir. Bu siyah tüyler tıraşlanıp tavşana herhangi bir etkide bulunulmadığında ise tüylerin beyaz çıktığı fark edilmiştir.
6) Yukarıdaki bilgilere göre Himalaya tavşanındaki bu değişimin nedeni ne olabilir?
A) Mutasyon
B) Modifikasyon
C) Adaptasyon
D) Doğal seçilim

 • Cevap: B

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

I. Homozigot baskın
II. Homozigot çekinik
III. Heterozigot baskın
7) İki heterozigot gen çaprazlandığında aşağıdaki genotiplerden hangisi veya hangileri oluşabilir?
A) Yalnız I

B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

I. Değişim etkeni kalıtsal olabiliyor mu?
II. Değişim etkeni ortadan kalktığında canlı eski hâline geri dönebiliyor mu?
III. Canlının genetik yapısında bir değişime neden oluyor mu?
8) Mutasyon ve modifikasyon arasındaki farkları araştıran bir öğrenci aşağıdaki soruların hangisine yanıt aramalıdır?
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

9) DNA eşlenirken gerçekleşen olaylar aşağıda verilmiştir:
I. Nükleotid oluşması
II. Nükleotidlerin karşılıklı gelmesi
III. DNA’nın uç kısımlarından açılması
IV. Yeni zincirler oluşması
Bu olayların sıralaması nasıl olmalıdır?
A) I-II-III-IV
B) II-I-IV-III
C) III-I-II-IV
D) IV-III-I-II

 • Cevap: C

İneklerde et ve süt verimini arttırmak için yapılan bir uygulamada iri olan inek ırkına ait bir bireyin genleri, süt verimi yüksek olan bir ineğe aktarılıyor. Böylece ineğin yavruları hem daha iri oluyor hem de daha çok süt veriyor.
I. Islah
II. Gen aktarımı
III. Klonlama
10)Yukarıda anlatılan biyoteknolojik uygulama aşağıdaki işlemlerden hangisine ya da hangilerine örnek olabilir?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D)I, II ve III

 • Cevap: B

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Cevapları Sayfa 71, 72, 73 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
angry
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!