Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Madde ve Endüstri Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık 4. Ünite Madde ve Endüstri Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149  4. Ünite Madde ve Endüstri Ünite Sonu Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

8. Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 4. Ünite Madde ve Endüstri Ünite Sonu Değerlendirme Cevapları

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

A. Aşağıdaki bilgiler doğru ise yay ayraç içine “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

 • Cevap:

(D) 1) Periyodik sistemdeki elementlerin çoğu metaller grubunda yer alır.
(D) 2) Periyodik sistemin son grubunda soygazlar yer alır.
(Y) 3) Metallerin hepsi oda koşullarında katı hâlde bulunur.
(Y) 4) Ametaller ısı ve elektriği iyi iletir.
(D) 5) Sulu çözeltileri hidroksit (OH-) oluşturan maddeler baz olarak adlandırılır.
(Y) 6) Kimya endüstrisi ile ilgili tek meslek dalı, kimya mühendisliğidir.
(D) 7) Kimyasal tepkimeler sonucu oluşan yeni madde, kendisini oluşturan maddelerin özelliklerini taşımaz.

B. Aşağıdaki soruların yanıtlarım kitabınızın sonunda bulunan “Notlarım” bölümüne yazınız.

1) Periyodik sistemde grup ve periyotlar nasıl oluşur? Açıklayınız.

 • Cevap: Periyodik sistemde atomlar, proton sayılarına göre çizelgeye yerleştirildiğinde elementlerin özellikleri belli aralıklarla tekrar eder. Elementler, artan atom numaralarına göre düşey ve yatay sıralar oluşturur. Düşey olanlar grupları, yatay olanlar periyotları oluşturur.

2) Asitlerin ve bazların genel özellikleri nelerdir? Belirtiniz.

 • Cevap: Asitlerin tatları ekşidir. Kuvvetli asitler yakıcı ve cildi tahriş edici özelliğe sahiptir. Sulu çözeltileri elektriği iletir. Asitlerin pH değeri 7’den küçüktür. Asitler mavi turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir. Limon, domates, tuz ruhu, çilek, yogurt gibi maddeler asidik özelliğe sahiptir. Bazların tadı acıdır. Bazların pH değeri 7 ile 14 arasındadır. Bazlar, kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirir. Lavabo açıcılar, diş macunu, karbonat, deterjan gibi maddeler bazik özelliktedirler.

3) Geçmişten günümüze Türkiye’de kimya endüstrisi nasıl bir gelişim göstermiştir? Açıklayınız.

 • Cevap: Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizde sanayi pek gelişmemişti. Fabrikaların açılmasıyla plastik, lastik, gaz yağı, sentetik eşya üretilmeye başlanmıştır. İlerleyen yıllarda yapay gübre ve çeşitli kimyasal madde üretimi ile kimya endüstrisi gelişmeye devam etmiştir. 1980’lerden sonra İzmir, İstanbul ve Mersin’de açılan fabrikalarla otomotiv, tekstil alanında üretim artmıştır. Yıllar içerisinde kimya endüstrisi gelişmeye devam etmiş ve hâlen de etmektedir.

C. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere kutucukların içinde bulunan kelimelerden uygun olanları yazınız.
soygaz , nötr, grup, fiziksel, periyot, asit, baz, kimyasal

 • Cevap:

1) Periyodik sistemdeki düşey sıralara grup adı verilir.
2) Sulu çözeltilerine H+ iyonu veren maddelere asit adı verilir.
3) pH değeri 7 olan çözeltiler nötr çözeltilerdir.
4) Sulu çözeltilerine OH- iyonu veren maddelere baz denir.
5) Periyodik sistemdeki yatay sıralara periyot adı verilir.
6) Maddelerin sadece dış görünüşünde meydana gelen değişimlere fiziksel değişim denir.

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

Ç. Aşağıda verilen görsellerde asit yağmurlarından etkilenmiş tarihî bir yapı ve orman yer almaktadır. Görselleri inceleyerek 1, 2 ve 3. soruları yanıtlayınız.

1) Normal yağmur ile asit yağmuru arasındaki fark nedir? Asit yağmurlarına neden olan maddeler neler olabilir?

 • CevapAsit yağmuru ise havadaki zararlı maddelerin atıklar şeklinde birikmesi sonucunda suyun bu maddelerle oluşturduğu kimyasal tepkimeler sonucu asidik özellik kazanarak yeryüzüne döner. Normal yağmur ile asit yağmuru arasındaki farklar ise su buharı soğuk hava dalgasıyla karşılaşınca su damlası olarak yeryüzüne döner, asit yağmurunda ise kükürt ve azot kimyasal tepkimelere neden olur ve yağmur asidik özellik kazanır.

2) Asit yağmurları binaları neden tahrip eder ve ağaçları neden kurutur?

 • Cevap: Asit yağmurları da su buharının yükselmesiyle birlikte soğuk hava dalgalarıyla karşılaşması sonucunda su baharının kükürt ve azot atıklarıyla karışarak yeryüzüne inmesi sonucunda tahrip gücü artmaktadır. Azotlu ve kükürtlü olan yağmur yeryüzünde binaları, ağaçları tahrip eder. Çünkü azotlu ve kükürtlü olan yağmur aşındırıcı bir özelliğe sahip olur. Kükürt ve azotla bir araya gelen su kimyasal bir tepkime sonucunda asidik maddelerin oluşmasına neden olur ve bu da doğada tahrip oluşur.

3) Gelecekte çevre kirliliğini azaltmak için çalışmalar yapan bir kurum ya da kuruluşta çalıştığınızı hayal ediniz. Asit yağmurlarını azaltmak için ne gibi çalışmalar yapardınız? Bu konudaki önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap: Fabrika bacalarına filtre takarak,  boş alanlara ağaçlar dikerek veya fosil yakıtların kullanımı azaltarak asit yağmurlarını azaltabiliriz. 

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

D. Aşağıdaki çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.

1) Aşağıdaki görselde aynı maddenin katı, sıvı ve gaz hâldeki modelleri verilmiştir. Bu maddenin geçirdiği hâl değişimi oklarla gösterilmiştir.

 • Cevap: B

2) Kerem ve sınıf arkadaşları okullarındaki uygun bir ortama aşağıdaki periyodik tabloyu çizdiler. Tahta bloklardan hazırladıkları element sembollerini ise periyodik tablodaki yerlerine yerleştirdiler. Kerem ve arkadaşlarının periyodik tabloya yerleştirdikleri bloklar hangi grubu oluşturur?

 • Cevap: A

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 147  Cevabı

I. Periyodik tabloda hem yapay hem de doğal elementler vardır.
II. Aynı grupta yer alan elementler benzer özelliklere sahiptir.
III. Elementler periyodik tabloda artan atom numaralarına göre sıralanmıştır.
Periyodik tablo ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?
A)Yalnız I
B) I ve II
C) II ve III
D) I, II ve III

 • Cevap: D

4) Asit, baz ve nötr oldukları bilinen maddelerin etiketleri düşüyor. Bunun için turnusol kâğıtları kullanılarak kâğıtlardaki renk değişimleri gözlemleniyor.

Turnusol kâğıtlarındaki renk değişimleri ile ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor:
I. Turnusol kâğıdının renginde herhangi bir değişim olmamıştır.
II. Mavi turnusol kâğıdının rengini kırmızıya çevirmiştir.
III. Kırmızı turnusol kâğıdının rengini maviye çevirmiştir.
Buna göre I, II ve III numaralı beherglaslardaki maddeler hangileri olabilir?

 • Cevap: B

5) Kimya endüstrisi ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Tıp ve eczacılık ürünleri, temizlik malzemeleri en çok ithal edilen kimyasal maddelerdendir.
B) Cumhuriyet’in ilk yıllarında kimya endüstrisinin hiçbir alanında üretim yapılamıyordu.
C) Yüksek teknoloji gerektiren sanayi dalları, kimya teknolojisinden bağımsız olarak gelişebilir.
D) Kimya endüstrisindeki meslek dallarının çalışma alanları çok sınırlıdır.

 • Cevap: B

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148  Cevabı

6) Selma, bir deney yaparak aşağıdaki grafiği çiziyor.

Grafik sonuçlarından yararlanarak aşağıdaki yorumları yapıyor:
I. A noktasında madde sadece gaz hâlindedir.
II. B-C arasında sıcaklık sürekli değişir.
III. Ç noktasında madde donmaya başlar.
IV. Ç-D aralığında madde hem sıvı hem de katı haldedir.
Selma’nın yaptığı yorumlardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve III
C) I, III ve IV
D) II, III ve IV

 • Cevap: C

7) Aşağıdakilerden hangisi kimyasal bir tepkime örneği değildir?
A) Hava ile temas eden demirin paslanması
B) Çaya atılan şekerin çözünmesi
C) Limonun küflenmesi
D) Sobadaki odunun yanması

 • Cevap: B

8) Esra pH metre kullanarak bir çözeltinin pH’sını ölçüyor. pH metredeki değer 3’ü gösteriyor. Buna göre bu madde ne özelliği taşır?
A) Asit
B) Baz
C) Nötr
D) Tuz

 • Cevap: A

8 Sınıf Tutku Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 149 Cevabı

9.Yukarıda, eşit kütledeki A, B ve C maddelerinin ilk ve son sıcaklıkları verilmiştir. A, B ve C maddeleri eşit miktarda ısı aldıklarına göre bu maddelerin öz ısılarının büyükten küçüğe doğru sıralaması aşağıdakilerden hangisidir?
A) A, B, C
B) B, A, C
C) C, B, A
D) C, A, B

 • Cevap: B

Bir öğretmen tahtaya periyodik tablonun bir bölümünü çiziyor. Öğrencilerine bunlarla ilgili sorular yöneltiyor.
Sorulara verilen cevaplardan hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I, II ve IV
C) I, III ve IV
D) I, II ve III

 • Cevap: C

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Tutku Yayıncılık Cevapları Sayfa 144, 145, 146, 147, 148, 149 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
1
unlike
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
angry

Bir yanıt yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!