Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm İklim Bilgisi Atmosfer ve Sıcaklık Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm İklim Bilgisi Nem ve Yağış Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm İklim Bilgisi Basınç ve Rüzgarlar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm İklim Bilgisi Basınç ve Rüzgarlar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm İklim Bilgisi Basınç ve Rüzgarlar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite  Doğal Sistemler Sayfa 103,104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112  5. Bölüm İklim Bilgisi Basınç ve Rüzgarlar Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Bölüm İklim Bilgisi Basınç ve Rüzgarlar Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 103 Cevabı

A. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bir yerde hava basıncının değişmesinin nedeni nedir?

 • Cevap: Bir yerde hava basıncının değişmesinin nedeni sıcaklık değişimi ve hava hareketleridir

2. Sürekli termik basınç merkezleri nasıl oluşmaktadır?

 • Cevap: Sürekli termik basınç merkezleri Ekvator’un ısınması, kutupların soğumasından oluşur.

3. Sıcaklık hava basıncını nasıl etkilemektedir?

 • Cevap: Isınan hava yükselerek basıncı artırırken soğuyan hava alçalarak basıncı artırmaktadır.

4. Alçak basınç merkezlerinde dikey ve yatay yönlü hava hareketleri nasıldır?

 • Cevap: Alçak basınç merkezlerinde hava yükselir. Yatay yönlü hava hareketleri ise çevreden merkeze doğrudur.

5. Batı rüzgârları nasıl oluşmaktadır?

 • Cevap: Batı rüzgârları 30. enlemlerdeki dinamik yüksek basınç alanından 60. enlemlerdeki dinamik alçak basınç alanına esmektedir.

6. Kara ve deniz meltemi nasıl oluşmaktadır?

 • Cevap: Kara ve denizlerin gün içinde farklı ısınması sonucu oluşan rüzgârlardır. Gündüz serin denizlerden sıcak karaya, gece serin olan karadan ılık denize eser.

B. Aşağıdaki cümlelerin noktalı yerlerini uygun sözcüklerle tamamlayınız.
1. Sıcaklık değiştikçe basınç değişir.
2. Havanın belirli bölgelerde yığılması basıncın artmasına neden olmaktadır.
3. 60° enlemleri, batı ve kutup rüzgârlarının karşılaşma alanıdır.
4. Bir bölgeye rüzgârın en fazla estiği yöne hâkim rüzgâr yönü denir.
5. Rüzgârlar Kuzey Yarım Küre’de sağa Güney Yarım Küre’de sola doğru sapmaktadır.
6. Ekvatoral bölgede sürekli termik alçak basınç merkezi oluşmasının nedeni havanın ısınarak yükselmesidir.

C. Aşağıdaki soruyu metne göre yanıtlayınız.

Karalar denizlere göre daha çabuk ısındığından, ısınan hava yükselir ve yerinde alçak basınç merkezi oluşur, deniz üzeri henüz ısınma olmadığı için buradaki basınç karaya göre daha fazladır yani yüksek basınçtır. Gündüzleri denizden karaya, geceleri ise karadan denizlere doğru olan kıyı rüzgârları dünyanın değişik noktalarında değişik isimlerle adlandırılır. Ayrıca soğuk havanın hafif olup yükselme, sıcak havanın ağır olup çökme özelliklerine göre dağ, yamaç ve vadilerde de gece gündüz sıcaklık farkından dolayı rüzgâr akışları vardır.

1. Meltemlerin oluşma nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Meltemler, basınç ve günlük sıcaklık farkı nedeni ile oluşan rüzgarlardır. Karalar, denizlere göre daha çabuk ısınırlar ve daha çabuk soğurlar. (Bu durum katı cisimlerin ısı alışverişinde daha başarılı olmasının sonucudur.) Karalar ve denizlerin sıcaklıklarının ve basınçlarının birbirinden farklı olması; üzerlerinde bulunan hava kütlesini de etkiler.

2. Basınç zamanla neden değişmektedir?

 • Cevap:

3. Basıncın değişmesi hangi hava olaylarına neden olmaktadır?

 • Cevap:

Basıncın değişmesi hangi hava olaylarına neden olmaktadır sorusunun cevabı şu şekilde olacaktır;

 • SİS,
 • KIRAĞI,
 • BUZLANMA,
 • ÇİY,
 • Nemin yükselmesi veya azalması,

gibi çeşitli hava olayları, basıncın değişmesi sonucunda meydana gelen hava olaylarına örnektir. Hava olaylarının oluşmasında basınç oldukça önemli bir etkendir. Diğer önemli etkenler ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Rüzgarın yönü,
 • Mevsimlerin oluşumu, şeklindedir.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

1. I. Dinamik yüksek basınç merkezi I I. Termik yüksek basınç merkezi
III. Termik alçak basınç merkezi
IV. Dinamik alçak basınç merkezi
Alizeler yukarıdaki bölgelerden hangileri arasında esmektedir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B

2. Rüzgârlarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yatay yönlü hava akımlarıdır.
B) Basınç farkından oluşur.
C) Basınç farkı artıkça şiddeti artar.
D) Yer şekilleri yönlerini etkilemektedir.
E) Alçak basınç alanından eser.

 • Cevap: E

3.Şekildeki hava hareketine göre aşağıdaki yargılardan hangisine varılabilir?
A) Yüksek basınç alanıdır.
B) Çevreden rüzgâr almaktadır.
C) Yağış olasılığı yüksektir.
D) Yükselici hava etkilidir.
E) Güney Yarım Küre’dedir.

 • Cevap: A

4. Aşağıdakilerden hangileri musonlar ile kara ve deniz meltemlerinin benzer özellikleridir?
A) Yüzlerce kilometrekarelik alanlarda etkili olmaları
B) Altı aylık süreler boyunca birbirinin tersi yönde esmeleri
C) Kara ve denizin ısınma farklarından oluşmaları
D) Aynı bölgelerde etkili olmaları
E) Sürekli yağış getirmeleri

 • Cevap: C

5. I. Sirokko I I. Bora
III. Hamsin
IV. Mistral
Yukarıdaki rüzgârlardan hangileri sıcaklığı artırmaktadır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: B

6.Haritada numaralarla gösterilen yerlerden hangileri batı rüzgârlarının etkisindedir?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: D

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 104 Cevabı

Yağış dağılışına etkide bulunan etmenleri araştırınız. Elde ettiğiniz bilgileri sınıftaki arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:

1. Basınç Özellikleri

 • Alçak basınçta yükselici hava hareketleri meydana geldiğinden yağış artar. Yüksek basınçta alçalıcı hava hareketleri meydana geldiğinden yağış azalır.

2. Denize Göre Konum

 • Nem kaynağı olan denizlere yaklaştıkça yağış artar, uzaklaştıkça azalır.

3. Yükselti

 • Yerden yükseldikçe sıcaklık azaldığından havanın neme doyması hızlanır, yağış oluşumu artar.

4. Dağların Uzanış Yönü

Dağların kıyıya paralel uzandığı yerlerde yağış artar, dik uzandığı yerlerde yağış azalır.

5. Rüzgarlar ve Hava Kütleleri

Nem taşıyan rüzgarlara açık olan yerlerde yağış artar, kapalı olan yerlerde azalır.

Fotoğraftaki deneyde, içinde sıcak su bulunan bir cam kavanozun üzerine, içinde buz bulunan bir kap kapatılınca cam kavanozun kenarında önceden bulunmayan su damlacıkları süzülüyor. Kavanozun kenarında su damlacıklarının belirmesinin nedeni sizce ne olabilir? Bu konudaki düşüncelerinizi defterinize yazınız.

 • Cevap: Sıcaklık ve basınç farkı.

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 111 Cevabı

Aşağıdaki soruları haritaya göre yanıtlayınız.

1. Kaç numaralı yerler, yeryüzünün en fazla yağış alan bölgelerindendir?

 • Cevap:

2. Kaç numaralı yerler, yeryüzünün en az yağış alan bölgelerindendir?

 • Cevap:

3. Kaç numaralı yerler her mevsim yağış almaktadır?

 • Cevap:

4. Kaç numaralı yer, en fazla yağışı yaz döneminde almaktadır?

 • Cevap:

5. Kaç numaralı yerin az yağış almasının nedeni etrafının yüksek dağlarla çevrili olmasıdır?

 • Cevap:

6. Kaç numaralı yerin az yağış almasının nedeni sürekli dinamik yüksek basınç alanı olmasıdır?

 • Cevap:

7. Kaç numaralı yerler, yıl boyunca konveksiyonel yağış almaktadır?

 • Cevap:

9. Sınıf Fersa Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 112 Cevabı

Aşağıda 1928-2017 yılları arasında Rize’de aylara göre sıcaklık ve yağış değerleri verilmiştir.

 • Cevap:

1. Burada yaşayan insanların kışın ve yazın ne tür giysiler giymeleri beklenir?

 • Cevap:

2. Burada yaşayan insanların kışın ve yazın daha çok yörede yetiştirilen ne tür besin maddelerini taze olarak tüketmesi beklenir?

 • Cevap:

3. Burada yaşayan çiftçilerin ne tür tarım ürünlerini yetiştirmeleri beklenir?

 • Cevap:

4. Burada yaşayan insanların ilkbaharda iklimin, olumsuz etkilerinden korunmak için dışarı çıkarken ne tür araçları kullanmaları beklenir?

 • Cevap:

5. Siz de yaşadığınız yerin sıcaklık ve yağış değerlerini mgm.gov.tr sitesinden elde ederek iklim grafiğini defterinize çiziniz ve yorumlayınız. 

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir