Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm İnsan Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 1. Bölüm İnsan- Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 25, 26  1. Bölüm İnsan- Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

1. Bölüm İnsan- Doğa ve Coğrafya Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 25 Cevabı

1. Aşağıdakilerden hangisi İlk Çağ coğrafyacıları arasında yer almaz?
A)Batlamyus B) İdrisi C)Herodot D)Platon E) Aristoteles

 • Cevap: B

2. Aşağıdakilerden hangisi insanın doğaya olan bağımlılığını en az yansıtır?
A) Buğday veriminin yağışa göre değişkenlik göstermesi
B) İlk medeniyetlerin büyük akarsuların etrafında kurulması
C) Meskenlerde kullanılan yapı malzemesinin doğal şartlara göre değişmesi
D) Birçok akarsu üzerinde barajların inşa edilmiş olması
E) Yükseltinin ve eğimin arttığı yerlerde nüfusun azalması

 • Cevap: D

3. Aşağıdaki coğrafyacılardan hangisi fiziki coğrafyanın kurucusu olarak kabul edilir?
A) Eratosthenes
B) Bruni
C) Carl Ritter
D) Alexander Von Humboldt
E) Frederic Ratzel

 • Cevap: D

4-7. soruları aşağıdaki paragrafa göre cevaplayınız.

4. Numaralandırılan cümlelerden hangisi insanın doğaya olan bağımlılığını en iyi şekilde yansıtır? Açıklayınız.

 • Cevap: 3. CÜMLE çünkü evlerini taşımak zorunda kalmışlardır.

5. Numaralandırılan cümlelerden hangileri insanın doğayı değiştirmesine örnektir ?

A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) III ve IV E) I ve IV

 • Cevap: D

6. Nil Nehri, Antik Mısırlılar için neden önemlidir?

 • Cevap:  Nil kıyıları her gün binlerce aşk hikayesine tanık oluyor. Nehir aşıklara umut, romantizm ve mutluluk veriyor. Nil, Mısır halkının sanatkarlığı için de ilham ve yaratıcılık kaynağı olmuş. Nil nehrine adanmış birçok şarkıları var. Eski Mısır’da insanlar nehir uğruna kurban vermişler ve efsanelerini nesilden nesile aktarmışlar.[4]Mısır uygarlığının temelinde de Nil nehrinin bereketi vardır. Bu nehrin hayat verici özelliği sayesinde Mısırlılar Nil vadisinde yerleşmiş ve yağmur mevsimlerine bağımlı kalmadan nehirden sağladıkları suyla tarım yapabilmişlerdi. Tarihçi Ernest H. Gombrich, bu konuda şunları söyler:En ihtişamlı döneminde Eski Mısır’ın sınırları. Nil nehrini merkez alarak genişleyen devlet, etrafı çöllerle ve doğal engellerle çevrili olmasına rağmen, son derece güçlü bir medeniyet kurabilmişti. Bunun temelinde Nil’in aralıksız sağladığı suyun bereketi vardı. Yüzyıllar süren gelişme sürecinde oluşturulan düzenli ordu, Hitit ve Mitanni devletlerinin sınırlarına kadar genişlemeye imkan tanıdı.”Afrika sıcaktır. Aylarca yağmur yağmaz. Bundan dolayı bu büyük kıtanın pek çok yeri kuraktır. Ülkenin o bölümleri çöllerle kaplıdır. İşte Mısır’ın sağı ve solu da bu durumdadır. Mısır’da da aslında çok az yağmur yağar. Ama orada yağmura pek ihtiyaç yoktur, çünkü Nil ırmağı boydan boya ülkenin ortasından akar gider.”

7. Nil Nehri’nde görülen yıllık taşkınların Antik Mısır’da yerleşmelerin yer değiştirmesine neden olması insan-doğa etkileşiminin hangi yönünü yansıtır?

 • Cevap: İnsanın doğaya bağımlı olması ve insanın doğa koşullarına göre davranması hayatını şekillendirmesi

8-9. soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız.

Aşağıda insan-doğa etkileşimini yansıtan bir görsel verilmiştir.

İnsan-doğa etkileşimi 3 şekilde gerçekleşmektedir,
• İnsanın doğaya bağımlı olması
• İnsanın doğaya adapte olması
• İnsanın doğayı değiştirmesi
8. Verilen görsel insan-doğa etkileşiminin hangi yönünü yansıtmaktadır?

 • Cevap: İnsanın doğaya bağımlı olmasını

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 26 Cevabı

9. Görselde yer alan doğal unsurlar ile beşerî ortam arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap:

10-11. soruları aşağıda verilenlere göre cevaplayınız.

Aşağıda Antalya civarındaki seraların yüksekten çekilmiş bir fotoğrafı verilmiştir.

Seralar, doğal çevre koşullarının uygun olmadığı mevsimlerde ya da yörelerde bitkilerin yetişmesine uygun şartların sağlanması amacı ile yapılan, çevre şartları kontrol edilebilen veya düzenlenebilen cam, plastik gibi ışığı geçiren materyallerle örtülü yapılardır.
10. Seracılık, insan-doğa etkileşimi açısından değerlendirildiğinde aşağıdakilerden hangisini en iyi yansıtır?
A) İnsanın doğaya olan bağımlılığını
B) İnsanın doğaya adapte olmasını
C) İnsanın doğayı değiştirmesini
D) İnsanın doğaya zarar vermesini
E) İnsanın doğayı korumasını

 • Cevap: C

11. Hangi doğal unsurlar sera üretiminin Antalya civarında yaygın olarak yapılmasını sağlamıştır?

 • Cevap: Ülkemizde sera sebzeciliği başlangıcı son 30 35 yıl kadar öncesine dayanır. Sera işletmelerinin kurulması iklim yönünden en uygun olan Antalya ve Mersin illerinde başlamıştır. Aslında serada bitki yetiştiriciliği ülkemizin her tarafında yapılırsa da, bitkiler için uygun çevre koşullarının sağlanmasında, ekonomi, taşıma ve pazarlama gibi etkenler sera işletmeciliğini kısıtlar veya geliştirir. Bu arada düşünülmesi gereken diğer bir nokta da serada bitki yetiştirilmesine daha az uygun olan fakat büyük tüketim merkezlerine yakın olan yerlerde, seranın ısıtılması için harcama artarken, taşıma masraflarının da azalması sera yapımında etkili rol oynayabilir. Bu alanlar, güneş enerjisinden yararlanarak ısıtma giderlerinin azaltılması gibi teknik önlemler yanında, doğada bulunan sıcak su, kaynar su ve buhar gibi jeotermal kaynakların da aynı amaca uygun olarak kullanılması ile ülkemiz sera işletmelerinin alanlarının büyümesinde önemli katkısı olabilecektir.

12. İlk Çağ’da coğrafya biliminin gelişmesinde hangi faktörler etkili olmuştur?

 • Cevap:  Çağlar boyunca birçok bilimin gelişmesinde insanların ilgi alanları ve gözlem yapmaları etkili olmuştur. Bununla beraber ilk çağda da coğrafya biliminin gelişmesinde bu etkili olmuştur. İlk Çağ’da coğrafya biliminin gelişmesinde, denizcilik faaliyetlerinin yapılması, seyahatlerin yapılması ve bunların kaydedilmesi etkili olmuştur.

13. Orta Çağ’da, İslam dünyasında coğrafyanın gelişimini dinî inançlar ne şekilde etkilemiştir?

 • Cevap:  Orta Çağ, İslam dünyasının tarihi, siyasi, sosyal ve coğrafi olarak gelişimini gösterdiği çağlardan biri olmuştur. Orta Çağ, İslam dünyası ve medeniyeti için çok iyi geçmiştir. Coğrafyanın gelişiminde dini inançların da etkisi olmuştur. İslam’da fetih hareketlerinin gerçekleşmesi, yeni yerlerin keşfedilmesinde ve bazı yerlerin fethedilmesinde coğrafya açısından etkili olmuştur.

14. Yeni Çağ’da coğrafya biliminin Avrupa’da gelişmesinde etkili olan faktörler nelerdir?

15. İnsan-doğa etkileşiminde insanın doğaya adapte olmasında teknolojinin rolü nedir?

16. Doğal unsurlar beşerî ortamın gelişimini nasıl etkiler?

17.Yukarıda verilen görselde hangi doğal unsurlar beşerî ortamı şekillendirmiştir?

18. İnsan-doğa etkileşiminin gelecekteki durumuna ilişkin düşünceleriniz nelerdir?

19. Klimatoloji çalışmaları yürüten bir coğrafyacı aşağıdaki bilim dallarından hangisinden daha fazla faydalanır?
A) Demografi
B) Hidroloji
C) Jeoloji
D) Matematik
E) Meteoroloji

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!