Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Yer Kürenin Şekli ve Hareketleri Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 2. Bölüm Yer Kürenin Şekli ve Hareketleri Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37  2. Bölüm Yer Kürenin Şekli ve Hareketleri Etkinlik Soruları ve Cevapları

MİRAS

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 27 Cevabı

Yanda verilen uydu görüntüsünde Dünya’nın küresel bir şekle sahip olduğu görülmektedir. Ancak insanlar tarih boyunca Dünya’nın şekli ile ilgili değişik görüşler öne sürmüşlerdir.
1. Tarihsel süreçte Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen bu görüşler nelerdir? Araştırınız.

 • Cevap:  Tarihsel süreç içinde çeşitli uygarlıklar ve bilim insanları doğaya duyulan ilgi gereğince dünya hakkında çeşitli çıkarımlar ve buluşlar ortaya koymuşlardır. Dünyanın şekli ile ilgili de birçok görüş ortaya konmuştur.Tarihsel süreçte ortaya konan dünyanın şekli ile ilgili görüşler şu şekildedir:*Hintliler, dünya filin üstünde demiştir.*Bir başka Hintli, dünyanın kaplumbağanın üstünde olduğunu ileri sürmüştür.

  *Yüzlerce yıl önce Avrupalılar dünyanın dümdüz olduğunu ileri sürmüştür.

  *Antik Yunan’da dünyanın yuvarlak olduğu ileri sürülmüştür.

  *Dünyanın güneş etrafında döndüğü, belli bir yörüngede ilerlediği ortaya konmuştur.

  *Dünyanın geoit şeklinde olduğu ispatlanmıştır.

2. Uzaktan algılama teknolojilerinin gelişmediği dönemlerde hangi kanıtlara dayalı olarak Dünya’nın küresel bir şekle sahip olduğu görüşüne ulaşılmış olabilir? Tartışınız.

 • Cevap:  Geçmişten günümüze uzaktan algılama teknolojileri sürekli olarak gelişim göstermiştir. Bu teknik gelişim dünyanın şeklinin algılanmasında oldukça yardımcı olmuştur. Bundan önce ise doğanın ve gökyüzünün gözlemlenmesi ve sorgulanması dünyanın şekli hakkında yorumlar yapılmasına neden olmuştur.Dünyanın küresel bir şekle sahip olmasında, ufukların bitim noktalarında göz eriminin ulaştığı yerlerde ve gökyüzünün birleştiği noktalarda bir kavisin algılanmasıdır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 28 Cevabı

Yerkürenin Şekli

1. Ekvator’dan Kuzey kutbuna doğru gidildikçe Kutup Yıldızı’nın görünüm açısının artmasının nedeni nedir?

 • Cevap:  Ekvator’a paralel olarak çizildiği varsayılan hayali çemberlere paralel denir. Paralel çemberlerinin, Başlangıç paraleline (Ekvator) olan uzaklığının açı cinsinden değerine ise enlem denir. Enlem ve paralel birbirlerinin yerine kullanılırlar

2. Yaşadığınız yerin enlem değerini dikkate alarak Kutup Yıldızı’nın görünüm açısını hesaplayınız.

 • Cevap: Kuzey kutup yıldızı kuzey kutup noktasında(90°kuzey paralelinde) 90°lik açıyla görülür. dolayısıyla 10°kuzey paralelinde 10°lik açıyla görülür.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 30 Cevabı

Dünya ’nın ekseni etrafındaki dönüş hızı insanların fark edemeyeceği kadar uzun bir zaman dilimine bağlı olarak yavaşlamaktadır. Dünya’nın ekseni etrafındaki dönüşünün tamamen ortadan kalkması ne gibi durumları ortaya çıkarırdı?Araştırınız.

 • Cevap:  1) Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda 24 saat yaşanır ve 1 gün tamamlanır. Ama dünya kendi etrafında dönmezse, bunlar olmaz.2) Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda günlük rüzgarlar oluşur. Bu rüzgarlar gün içinde basıncın değişmesi sonucu oluşur. Eğer ki dünya dönmeseydi, bu rüzgar da yaşanmazdı.3) Dünyanın dönmesiyle gece-gündüz oluşur. ama dünya dönmeseydi dünyanın bir tarafı hep gündüzü diğer tarafı da hep geceyi yaşardı.4)Dünyanın kendi etrafında dönmesi sonucunda Günlük sıcaklık farkı oluşur. Günlük sıcaklık farkına bağımlı olarak “fiziksel çözünme” meydana gelir. Ama dünya dönmeseydi bu olay da meydana gelmeyecekti.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 32 Cevabı

Yerkürenin Güneş Etrafındaki Hareketleri

1. Sizce yeni keşfedilen bu gezegende zaman neye göre belirlenir?

 • Cevap: Gezegenin Güneş’in etrafında bir turu tamamlayıncaya kadar geçen süreye göre belirlenebileceğini düşünüyorum.

2. Dünya ile keşfedilen bu gezegen arasında nasıl bir zaman farkı ortaya çıkar?

 • Cevap: Dünya’nın turu tamamlama süresi ile gezegenin turu tamamlama arasındaki fark kadar bir zaman farkı ortaya çıkar.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 35 Cevabı

Aşağıda yaklaşık 40° kuzey paralelinde yer alan Ankara’da 21 Mart, 21 Haziran, 23 Eylül ve 21 Aralık tarihlerinde yerel saatle öğlen 12.00’de Güneş’in gökyüzündeki k°numu, Güneş ışınlarının düşme açısı ve gölge b°yu
gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Hangi tarihte Güneş en erken doğar?

 • Cevap: 21 Haziran

2. Hangi tarihte Güneş en erken batar?

 • Cevap: 21 Aralık

3. Hangi tarihte öğlen 12.00’de gölge boyu daha uzundur?

 • Cevap: 21 Aralık

4. Hangi tarihte Güneş, ufuk çizgisi üzerinde daha uzun süre kalır?

 • Cevap:21 Haziran

5. Hangi tarihlerde Güneş tam doğudan doğar ve tam batıdan batar?

 • Cevap: 21 Mart-23 Eylül

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 36 Cevabı

Verilen haberden hareketle aşağıdaki s°ruları cevaplayınız.

1. Tromso kentinde yaşayan ARIKAN ailesi Türkiye’ye göre gün içerisinde neden daha uzun süre oruç tutmaktadır?

 • Cevap: Çünkü gün daha erken doğmakta ve çok daha geç batmaktadır. Bunun yanında Güneş’in doğu ve batış saatlerinin bizdeki gibi olmaması da bu durumda etkilidir.

2. Tromso kentinde gündüz süresi hangi tarihler arasında Türkiye’den daha uzundur?

 • Cevap: 21 Aralık tarihinde olabilir. Çünkü biz kuzey Kutup Dairesinde yer aldığımız için bizde en uzun gece 21 Aralık’tır. O tarihte Norveç’teki gündüz saati uzunluğu bizden daha yüksek olabilir.

3. Kuzey Kutup Dairesi’ne göre yaklaşık 3o daha kuzeyde (69o 41′ K) yer alan Tromso’da gece ve gündüz süresi yıl içerisinde nasıl bir değişim gösterir?

 • Cevap:Genellikle yazları daha uzun gündüz süreleri varken kışları da diğer yerlere güneydekilere daha çok daha uzun olacaktır.

Aşağıda Kuzey yarım kürede yere dikilen bir çubuğun farklı tarihlerde öğlen saat 12.00’de °luşan gölge b°yları gösterilmiştir.

1. Verilen gölge boylarının hangi tarihlere ait olduğunu aşağıdaki tabloya yazınız.

Cevap:

 • a:  21 Aralık
 • b: 21 Mart
 • c: 21 Haziran

2. Gölge boyunun yıl içerisinde neden değiştiğini açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü güneş ışınları yıl içerisinde farklı açılarla geldikleri için.
 • a) Dünya’nın şekline ve enleme,
  b) Günlük harekete (günün saati),
  c) Yıllık harekete ve eksen eğikliğine (mevsim),
  d) Eğime ve bakıya göre  de değişir.

3. Çubuğun bulunduğu nokta, Güney yarım kürede ve aynı enlemde yer alıyor olsaydı gölge boyunda yıl içinde nasıl bir değişim gözlemlenirdi? Açıklayınız.

 • Cevap: Yıl içinde kış aylarında 21 Aralıkta gölge boyu uzun olurdu güneş daha dik açıyla geleceği için.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!