Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Koordinat Sistemi ve Konum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 3. Bölüm Koordinat Sistemi ve Konum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 53, 54  3. Bölüm Koordinat Sistemi ve Konum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

3. Bölüm Koordinat Sistemi ve Konum Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

1-7. soruları haritadan faydalanarak cevaplayınız.

1. Aşağıda yaklaşık koordinatları verilen merkezlerin hangi il üzerinde yer aldığını yazınız.

 • Cevap:

38° kuzey-29° doğu…..….UŞAK.……………………….
40° kuzey-33° doğu…….ANKARA………………………….
41° kuzey-42° doğu……....RİZE.………………………
37° kuzey-31° doğu…..…ANTALYA..……………………….
2. Afyonkarahisar, Ağrı, Bolu, Kars, Kayseri ve Samsun illerinin yaklaşık koordinatlarını yazınız?

 • Cevap:

Afyonkarahisar……….31 DOĞU 39 KUZEY……………………………….
Ağrı………...43 DOĞU 40 KUZEY……………………………………………..
Bolu…………32 DOĞU 41 KUZEY..…………………………………………..
Kars…………….43 DOĞU 40 KUZEY…………………………………………
Kayseri………….36 DOĞU 39 KUZEY..……………………………………..
Samsun…………36 DOĞU 41 KUZEY….……………………………………
3. Ankara ve Kayseri arasındaki kuş uçuşu uzaklık yaklaşık kaç km’dir?

 • Cevap: 263 KM dir.

4. Kars’ta yerel saat 13.00 iken Denizli’de kaç olur?

 • Cevap: 12:04 tür.

5. İstanbul’da yerel saat 12.00 iken Iğdır şehir merkezinde yerel saat kaç olur?

 • Cevap: 13:00 dır.

6. Edirne’nin çevresine göre göreceli konumunu yazınız.

 • Cevap:  Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Edirne gerek tarihi ve kültürel varlıkların birikimi ile gerekse Avrupa ülkelerine ulaşımda köprü görevi gören coğrafi konumu ile önem taşıyan bir kenttir.

7. Bir sınıfta öğretmen öğrencilerine Çanakkale ile Kars arasındaki yerel saat farkının fazla, Hatay ile Ordu arasındaki yerel saat farkının ise az olduğunu söylemiştir.
Buna göre, öğretmen belirtilen merkezlerin aşağıdaki özelliklerinden hangisine dayanarak bu yargıya varmıştır?
A) Enlem değerlerine
B) İklim özelliklerine
C) Yükseltilerine
D) Jeolojik yapılarına
E) Boylam değerlerine

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 54 Cevabı

8. Günlük hayatınızda gitmek istediğiniz bir yeri bulmak veya bu yer hakkında bilgi almak için nasıl bir yöntem izlersiniz?

 • Cevap: Gideceğiniz yeri bulmak ya da gideceğiniz yer hakkında bilgi almak için hem mutlak, hem de göreceli konum tercih edilmektedir. Öncelikle tanımlama yapacak olursak; Mutlak konum; bir yeri meridyen, paralel ve koordinatları ile coğrafi olarak tarif etmeye verilen isimdir. Göreceli konum ise; bir yeri yanındaki ve içerisinde bulundurduğu özelliklere göre, tarif etmektir. Mutlak olarak yapıla tarifte nicel bir anlatım söz konusuyken; göreceli olarak yapılan tarifte nitel anlatım ifade edilir. Tüm bu özelliklerden yola çıkarak WhatsApp’tan konum atmasını söylediğimiz arkadaşımız konum attığı zaman mutlak konum da tercih edilebilir, göreceli konum da. Ancak bir yeri bulmak istediğinizde tercihiniz arkadaşınızdan sözlü olarak ifade etmesiyse; size bulunduğu yerin çevresinde yer alan mağaza, dükkan, kişi ya da kurumları söyleyerek tarif yapar. Böylece tercihinizi göreceliden yana seçmiş olursunuz. Mutlak konum ve göreceli konum yer bulma ve bilgi alma konusunda tercih edilebilir.

9. Paralel ve meridyenlerin ortak özellikleri nelerdir? Yazınız.

 • Cevap: İkiside kutup noktalarında biter.
  Herhangi bir yerin konumu paralel ve meridyenler sayesinde bulunur.

10. Paralel dereceleri dikkate alınırsa aşağıda coğrafi koordinatları verilen alanların hangisinin farklı bir yarım kürede yer aldığı söylenebilir?

 • Cevap: E

11. Dünya üzerinde aynı anda farklı saat dilimleri kullanılıyor olmasının nedenini açıklayınız.

 • Cevap:  Uluslar arası anlamda saat dilimlerinin farklılaşmasının neden ortaya çıktığından söz etmeden önce, bu dilimlerinin işleyişinin nasıl olduğuna göz atalım:

  Başlangıç meridyeni olarak kabul edilen Greenwich ile saat dilimlerinin belirlenmesi noktasında yakın bir ilişki bulunmaktadır. Greenwich için bilim adamları tarafından kabul edilen saat dilimi 0’dır. Greenwich başlangıç noktası sayıldıktan sonra onun Doğusu’na ve Batısı’na göre farklı saat dilimleri ortaya çıkmıştır. Saat dilimleri 15’erlik katlar halinde ve 1’erli dilimlerle ilerlemektedir. Başlangıç meridyeni olan Greenwich’in Doğusu’na gidildikçe 15’erli katlar devreye girer. Örnek vermek gerekirse; Greenwich’in ardından 1. Saat dilimi 15. Meridyende konumlanmaktadır. Batı’ya doğru gidildikçe 1’erli gidişler söz konusudur. Batıya doğru -1, -2 şeklinde sıralanan saat dilimleri 12 noktasına kadar gelebilmektedir.

  Peki, ama uluslararası saat dilimleri ortaya çıkma sebebi neydi? Ülkeler arası ticari faaliyetlerin artması, ülkeler arası seyahatlerde artış meydana gelmesi ve ideolojik çıkarlar sebebiyle bu saat dilimleri oluşturularak sunulmuştur.

12. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin mutlak konumuyla ilgili değildir?
A) İskenderun Limanı’nın Sinop Limanı’ndan daha işlek olması
B) Hatay’daki gölge boylarının Samsun’dakinden kısa olması
C) 21 Haziran’da yaz mevsiminin başlaması
D) İzmir’in yerel saatinin Kars’tan geri olması
E) Antalya’nın Zonguldak’tan sıcak olması

 • Cevap: E

13. Her meridyenin ayrı bir yerel saati vardır. Ardışık meridyenler arasındaki zaman farkı her yerde 4 dakikadır.

Yukarıdaki şekil üzerinde gösterilen M noktasında yerel saat 12.00 olduğuna göre P ve L noktalarının yerel saatleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 • Cevap: E

14. Türkiye’nin göreceli konumunun sağlamış olduğu avantajlar nelerdir?

 • Cevap: Türkiye’nin jeopolitik konumu belirlenirken, dünyadaki güç odaklarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bugün için dünya coğrafyasında bulunan güç merkezleri, ABD, BDT, AB, Çin ve Japonya’dır. Türkiye tüm bu güç odaklarının tam merkezinde bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye’nin jeopolitik konumu oldukça önemlidir. Aynı zamanda Türkiye, dünya coğrafyasında büyük askeri bir güç ve birlik oluşturan NATO’nun içindedir ve güney kanadını oluşturan bir devlettir. Diğer taraftan Türkiye; İslam Dünyası ile Hıristiyan Batı Dünyası’nın karşılaşma bölgesinde bulunan Müslüman bir devlettir.Türkiye, jeopolitik ve jeokültür levhalar üzerinde sınır ülkesidir. Yani batıdan Avrupa kültürü, kuzeyden Rus kültürü, doğudan Asya kültürü ve güneyden Afrika ve Arap kültürü ile sınırlıdır. Dolaysıyla Türkiye, aynı zamanda dünya kültürlerinin kesişme noktasında bulunur.

  Türkiye, kuzeybatıdan Balkan ülkeleri, kuzeydoğudan Kafkas ülkeleri, doğu ve güneyden Ortadoğu ülkeleri ile sınırlıdır. Bilindiği gibi, tüm bu ülkeler, dünyanın en istikrarsız bölgeleridir. Savaş coğrafyası haritasında, bu bölgeler sıcak bölgeler diye adlandırılır. Dolaysıyla, Türkiye her yönden savaş çemberi içinde bulunmaktadır. Ancak Türkiye, cumhuriyet kurulduğundan bugüne, bölgede hep istikrar adası olarak kalmayı başarabilmiştir. Türkiye, bölgede istikrarı sağlamış tek ülke olmasına rağmen, çok yakın komşusu olduğu bu savaş bölgelerine karşı da ilgisiz kalamayacağı pek doğal sayılmalıdır. Çünkü Türkiye’nin bu bölgelerle tarihi ve kültürel bağları bulunmaktadır. Nitekim bu bölgeler, yakın geçmişte Osmanlı Devleti’nin sınırları içinde yer almış ve dolaysıyla halen bu bölgelerde önemli miktarlarda Türk nüfusu yaşamaktadır.

15. -Petrol ve doğal gaz kaynakları açısından zengin ülkelere komşudur.
-Ilıman kuşakta yer almaktadır.
Yukarıda verilen ifadeler ülkemizin hangi özelliğinin sonucudur?
A) Göreceli ve mutlak konumunun
B) Yarımada şeklinde olmasının
C) Yer şekillerinin engebeli yapısının
D) Genç yapılı nüfusa sahip olmasının
E) Turizm faaliyetlerinin gelişmiş olmasının

 • Cevap: A
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!