Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 73, 74, 75  4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

4. Bölüm Coğrafi Rehberim : Haritalar Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 73 Cevabı

1. Haritaların çiziminde uzaklık, alan ya da açılarda bozulmalar meydana gelir.Belirtilen bozulmaların yaşanmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
A) En büyük paralelin Ekvator olması
B) Çizim yöntemlerinin doğru seçilmemesi
C) Kara ve denizlerin düzensiz dağılması
D) Dünya’nın şeklinin küresel olması
E) Meridyenlerin kutuplarda birleşmesi

 • Cevap: D

2. Silindirik projeksiyon yöntemi ile çizilen bir dünya haritasında aşağıdaki ülkelerden hangisinin haritasında bozulma daha az olur?
A ) Hindistan B) Bulgaristan C) Almanya D) Kanada E) Romanya

 • Cevap: A

3. Atlasınızdan faydalanarak aşağıda verilen ülkelere ait haritaları çizebilmek için hangi projeksiyon yönteminin kullanılması gerektiğini yazınız.

 • Cevap:

Meksika…………………………………………………
Kongo …………………………………………………..
İtalya…………………………………………………….
Japonya………………………………………………….
Brezilya…………………………………………………
Türkiye………………………………………………….

4. Ders kitabında yer alan bir etkinliği yapmak için atlasına bakan bir öğrenci birinci haritanın lejantında maki, orman ve step; ikinci haritanın lejantında ise yerleşim merkezleri, yol ve köprüleri belirten işaretlerin bulunduğunu görmüştür.
Buna göre, iki haritanın hangi özellikleri kesinlikle birbirinden farklıdır?
A) Ölçekleri B) Koordinatları C) Boyutları
D) Konuları E) Yönleri

 • Cevap: D

5. 1/250.000 ölçekli haritada 40 cm ile gösterilen bir uzaklık gerçekte kaç km’dir?
A) 25 B) 76 C) 38 D) 100 E) 10

 • Cevap: D

6. Aşağıda paralel ve meridyenleri verilen bölgelerin aynı ölçek kullanılarak haritaları çizildiğinde hangisinin düzlem üzerinde kapladığı alan daha geniş olur?

 • Cevap: E

7. Aynı boyutlarda çizilen aşağıdaki haritaların hangisinde ayrıntı daha fazladır?
A) Dünya fiziki haritası
B) Avrupa fiziki haritası
C) Azerbaycan fiziki haritası
D) Türkiye fiziki haritası
E) Güney Amerika fiziki haritası

 • Cevap: C

8. Renklendirme yönteminin kullanıldığı bir fiziki haritada, Tuna Irmağı’nın Karadeniz kıyısında oluşturduğu delta ovası aşağıdaki renklerden hangisiyle gösterilir?
A) Açık mavi
B) Yeşil
C) Sarı
D) Turuncu
E) Kahverengi

 • Cevap: B

9. Türkiye fiziki haritasında Silifke Ovası ile Konya Ovası’nın farklı renklerle gösterilmesi aşağıdakilerden hangisinin farklı olmasına bağlıdır?
A) Yetiştirilen ürünler
B) Kış sıcaklıkları
C) Toprak yapısı
D) Yükseltileri
E) Yağış farkı

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

10. Aşağıdaki harita üzerinde gösterilen alanlardan hangisi renklendirme yöntemiyle hazırlanan fiziki haritalarda yeşil ve tonları ile gösterilir? Tarayarak gösteriniz.

 • Cevap: Denizden az yüksek olan bölgeleri ve çukur alanları göster.

11.Yukarıdaki haritada y-z noktaları arasındaki yükseklik farkı kaç metredir?
A) 50 B) 100 C)150 D) 200 E) 250

 • Cevap: B

12.Aşağıdakilerden hangisi izohips haritasında gösterilen yer şekillerinden biri değildir?
A)Tepe B)Yamaç C)Çanak D)Vadi E)Boyun

 • Cevap: E

13.Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen noktalardan hangisinin yüksekliği kesin olarak belirlenemez?
A) I B) II C) III D) IV E) V

 • Cevap: B

14.Harita üzerinde gösterilen A ve B merkezlerinin arasındaki uzaklık 12 km olduğuna göre eğim %o (binde) kaçtır?

 • Cevap: A

15. Aşağıdakilerden hangisi izohipslerin özellikleri arasında yer almaz?
A) Birbirini kesmezler.
B) Doruklar oklarla gösterilir.
C) Deniz kıyısı sıfır metredir.
D) Dik yamaçlarda sık geçerler.
E) Eğimin azaldığı yerlerde birbirlerinden uzaklaşırlar.

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

16.Aşağıdaki haritada gösterilen K-L merkezleri arasında çizilecek profil hangi seçenekte doğru verilmiştir?

 • Cevap: B

17.Yukarıdaki haritada belirlenen profillerden hangisinde eğim en azdır?

 • Cevap: E

18-21. soruları yukarıdaki topoğrafya haritasından yararlanarak cevaplayınız.  

18. C-D noktaları arasındaki eğimin % kaç olduğunu hesaplayınız.

 • Cevap: Yüzde 10 eğim vardır.

19. Gökdere adlı akarsu hangi yöne doğru akmaktadır?

 • Cevap: Kuzeye doğru akmaktadır.

20. Akgöl’ün harita alanı 2 cm2 olduğuna göre gerçek alanı kaç km2 dir?

 • Cevap: 10km karedir.

21. Harita üzerindeki A-B doğrusu boyunca,
I. Tepe
II. Yamaç
III. Vadi
gibi yer şekillerinden hangilerine rastlanmaz?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve II E) II ve III

 • Cevap: C
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!