Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum  Sayfa 209, 210  4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

 4. Ünite Çevre ve Toplum Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 209 Cevabı

1. İnsanlar, ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda doğal çevreyi kullanır.

Buna göre yukarıdaki görselde insanlar hangi doğal ortamları kullanmaktadır?
A) Atmosfer-litosfer
B) Litosfer-biyosfer
C) Atmosfer- hidrosfer
D) Biyosfer-hidrosfer
E) Hidrosfer-litosfer

 • Cevap: C

2. İnsanların doğal çevreyi kullanma biçimleri aynı zamanda doğal çevre üzerinde pek çok riski de beraberinde getirmektedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğal çevre üzerinde diğerlerine göre daha fazla risk oluşturur?
A) Açık deniz balıkçılığı
B) Madencilik faaliyetleri
C) Fosil yakıtların kullanımı
D) Bataklıkların kurutulması
E) Akarsular üzerine barajlar inşa edilmesi

 • Cevap: C

3. İnsanların doğal çevreyi kullanmasının biyosfer üzerinde pek çok olumsuz sonucu bulunmaktadır.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre biyosferi daha az etkiler?
A) Ormanların tahrip edilmesi
B) Kıyı alanlarının doldurulması
C) Şehirsel alanların genişlemesi
D) Güneş enerjisinden elektrik elde edilmesi
E) Deniz ve okyanuslarda aşırı avlanma yapılması

 • Cevap: D

4-5. soruları aşağıdaki grafikten faydalanarak cevaplayınız.
Aşağıdaki grafikte 1960-2015 yılları arasında dünya nüfusu ve CO2 seviyesi gösterilmiştir.

4. Yalnızca grafikte yer alan bilgilere bakılarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) Yıllar içerisinde CO2 seviyesi, sürekli artmıştır.
B) Dünya nüfusunun artışıyla CO2 seviyesi arasında paralellik vardır.
C) CO2 seviyesinin en düşük olduğu yıl 1960’tır.
D) CO2 seviyesinin en yüksek olduğu dönemde dünya nüfusu 7 milyarın üzerindedir.
E) CO2 seviyesinin artmasında gelişmiş ülkeler belirleyicidir.

 • Cevap: E

5. 1960-2015 yılları arasında CO2 seviyesinin artmasında aşağıdakilerden hangisi daha fazla etkili olmuştur?
A) Yanardağ patlamaları
B) Fosil yakıtların kullanımı
C) Tarımsal faaliyetler
D) Ormanların tahribi
E) Hayvancılık faaliyetleri

 • Cevap: B

6. Teknolojinin, insanların doğal çevreyi kullanımındaki etkisini açıklayınız.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 210 Cevabı

7. Beşerî faaliyetlerin hidrosfer üzerinde oluşturduğu olumsuz sonuçlar nelerdir?

 • Cevap:

8. Tarım Devrimi’nin insanların doğal çevreyi kullanımındaki etkilerini açıklayınız.

 • Cevap:

9. Şehirleşmenin doğal çevre üzerindeki olumsuz sonuçları nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap:

10. Nüfusun artışı ile doğal çevrenin kullanımı arasında nasıl bir ilişki vardır? Açıklayınız.

 • Cevap:

11.Yukarıdaki görselde yer alan doğal çevreden insanlar nasıl faydalanmaktadır? Açıklayınız.

 • Cevap:

12. Aşağıdaki uydu görüntülerinde Meksika’nın batı sahil şeridi Sanora’da 1993 ve 2011 yılları arasındaki değişim görülmektedir. Kıyı şeridinde oluşturulan karides çiftlikleri bir taraftan kâr ve istihdam yaratırken diğer taraftan birçok sorunu da beraberinde getirmektedir.

Buna göre kıyı şeridinde karides çiftliklerine bağlı olarak hangi sorunlar ortaya çıkmış olabilir?

 • Cevap:
2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
0
happy
0
clap
0
love
0
confused
0
sad
0
unlike
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!