Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm Atmosfer ve İklim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı 5. Bölüm Atmosfer ve İklim Ölçme ve Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 144, 145, 146, 147, 148  5. Bölüm Atmosfer ve İklim Ölçme ve Değerlendirme Etkinlik Soruları ve Cevapları

5. Bölüm Atmosfer ve İklim Ölçme ve Değerlendirme

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 144 Cevabı

1. Dünya’nın etrafını saran atmosfer hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Yerden yükseldikçe gaz yoğunluğu artar.
B) İçerisindeki gazların oranları aynı değildir.
C) Dünya’yı zararlı Güneş ışınlarından korur.
D) Gece-gündüz arasındaki sıcaklık farklarını azaltır.
E) İklim olaylarının yaşanmasını sağlar.

 • Cevap: A

2. Aşağıda atmosferin tabakalarına ilişkin bazı özellikler sıralanmıştır.
I. Gök taşlarının yanması ve parçalanması bu katmanda gerçekleşir.
II. Yeryüzünü gözlemleyen yapay uyduların bulunduğu katmandır.
III. Atmosferi oluşturan gazların %75’i bu katmanda yer alır.
IV. Güneş’ten gelen zararlı ışınların tutulduğu katmandır.
Yukarıdakilerden hangileri atmosferin troposfer katmanına ait özellikler arasında yer alır?
A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: B

3.Yukarı verilen hava durumu  haritası incelendiğinde aşağıdakilerden hangisi tespit edilebilir?
A) Yağışın görüldüğü yerler
B) Karasal iklim yaşanan alanlar
C) Etkili yerel rüzgârlar
D) Doğal bitki örtüsü
E) Ulaşım şartları

 • Cevap: A

4. Aşağıda bir öğrencinin yaşadığı yerin iklimi ve hava olayları hakkında verdiği bilgiler yer almaktadır.
I. Yaz ayları sıcak ve kurak geçmektedir.
II. Son bir haftadır sürekli yağmur yağıyor.
III. Önümüzdeki hafta hava parçalı bulutlu olacak.
IV. Kış ayları boyunca cephesel yağışlar görülmektedir.

Öğrencinin verdiği bilgilerden hangileri yaşadığı yerin hava durumuyla ilgilidir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

 • Cevap: D

5. İklim koşulları hem doğal hem de beşerî sistemler üzerinde etkili olmaktadır.
Buna göre aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi iklim koşullarından daha az etkilenir?
A) Ormancılık
B) Turizm
C) Tarım
D) Ulaşım
E) Madencilik

 • Cevap: E

6. Aşağıdaki haritada aynı enlemde yer alan A ve B merkezlerinin yerleri gösterilmiştir. Haritadaki A merkezinin sıcaklığının, B merkezine göre daha düşük olmasında aşağıda- kilerden hangisi etkili olmuştur?
A) Gündüz süreleri
B) Ekvator’a uzaklıkları
C) Okyanus akıntıları
D) Güneş ışınlarının düşme açısı
E) Güneş ışınlarının atmosferde aldıkları yol

 • Cevap: C

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 145 Cevabı

7. Türkiye’de ortalama sıcaklık değerleri Mısır’a göre daha düşük, Ukrayna’ya göre daha yüksektir.
Belirtilen durumun ortaya çıkmasında,
I. Dünya’nın şekli
II. Jeolojik yapı
III. Yer şekilleri
IV. Okyanus akıntıları özelliklerinden hangileri etkili olmuştur?
A) Yalnız I B) I ve II C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: A

8-9. soruları aşağıda verilen dünya yıllık izoterm haritasını inceleyerek cevaplayınız.

8. İzoterm (eş sıcaklık) eğrilerinin paralellerden uzaklaşma nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Kara ve denizlerin farklı ısınma özellikleri, Okyanus akıntıları, Daimi Rüzgarlar.

9. Dünya’nın en sıcak ve en soğuk bölgeleri nerelerdir? Bu bölgelerin sıcaklığını etkileyen faktörler nelerdir?

 • Cevap: Kuzeybatı Libya’da bulunan El Aziziye kenti, 90 yıl boyunca dünyanın en sıcak yeri olarak kabul edildi. Karlar ülkesi olarak adlandırılan Grönland ise Dünya’nın en soğuk bölgelerindendir.

10. Sürekli rüzgârlar ve okyanus akıntılarının yönlerinin sapmaya uğramasının nedenini açıklayınız?

 • Cevap: ünya, ekseni etrafında batıdan doğuya doğru dönerken; bir doğru boyunca yol alması gereken sürekli rüzgarlar ve okyanus akıntıları; dünyanın doğuya doğru olan hareketi nedeniyle, yer değiştirerek hareket etmiş olur. Bu yer değiştirme; dünyanın dönme yönüne bağlı olarak; Kuzey Yarımkürede hareket yönünün sağına, Güney Yarımkürede ise soluna doğrudur.

11-13. soruları aşağıdaki izobar haritasındaki bilgilere göre cevaplayınız.

11. Rüzgâr, hangi yönlerden eser?

 • Cevap:

12. Hangi yönden gelen rüzgârın daha hızlı esmesi beklenir? Açıkayınız.

 • Cevap:

13. M merkezi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
A) Basınç değeri fazladır.
B) Hava kapalı ve bulutludur.
C) Merkezde basınç en azdır.
D) Yükselici hava hareketi etkilidir.
E) Hava hareketi çevreden merkeze doğrudur.

 • Cevap: A

14-17. soruları aşağıdaki şekle göre cevaplayınız.
Aşağıdaki şekilde deniz üzerinden gelen bir hava kütlesinin hareket yönü oklarla gösterilmiştir.

14. Hava kütlesinin sıcaklığının C-D noktaları arasında gösterdiği değişim nasıl olmuştur? Bu değişimin nedenini açıklayınız.

 • Cevap: C noktasında hava sıcaklığı düşerken D noktasında ise hava sıcaklığının arttığını görürüz.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 146 Cevabı

15. A-B arasında oluşan rüzgâr çeşidinin adı nedir?

 • Cevap: OVA MELTEMİ denir.

16. Hava kütlesinin hareket yönünde hangi yağış tipi görülür?

 • Cevap: YAMAÇ YAĞIŞI

17. Hava kütlesinin sıcaklığı ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 • Cevap: A

18. Aşağıdaki grafikte bir merkezde sıcaklığın gün içindeki değişimi gösterilmiştir.

Buna göre sıcaklık değişimi verilen merkezde 06.00 ile 14.00 saatleri arasında,
I. Bağıl nem
II. Maksimum nem
III. Atmosfer basıncı
IV. Buharlaşma
özelliklerinden hangilerinde artış yaşanması beklenir?
A) Yalnız II B) I ve II C) II ve IV D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: C

19. Yağışın yıl içinde aylara göre gösterdiği değişime yağış rejimi adı verilir. Yağışın aylara göre dağılımının düzenli olduğu bölgelerde yağış rejimi de düzenlidir.
Buna göre,
I. Akdeniz
II. Okyanusal
III. Ekvatoral
IV. Savan
iklim tiplerinden hangilerinde yağış rejimi düzenlidir?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: D

20. Aşağıdaki iklim tiplerinden hangisi hem sıcak hem de ılıman kuşakta geniş alanlarda görülmektedir?
A) Sert karasal
B) Ekvatoral
C) Tundra
D) Savan
E) Çöl

 • Cevap: E

21. Aşağıdaki grafikte bir merkeze ait aylık sıcaklık ve yağış değerleri gösterilmiştir. Buna göre sıcaklık ve yağış grafiği verilen merkezde etkili olan iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tundra
B) Savan
C) Akdeniz
D) Ekvatoral
E) Sert karasal

 • Cevap: B

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 147 Cevabı

22.Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen bölgelerden hangi ikisinde aynı iklim tipi görülmektedir?
A) I ve II B) I ve V C) II ve III D) II ve IV E) IV ve V

 • Cevap: D

23. Aşağıda bir bölgenin aylık sıcaklık ve yağış grafiği verilmiştir.

Grafik incelenirse bölge hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) İlkbahar mevsimi yağışlı geçer.
B) En az yağış eylül ayında düşer.
C) Yıllık sıcaklık farkı 15°C’den fazladır.
D) En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanır.
E) Aralık ayında sıcaklık, ocak ayından daha yüksektir.

 • Cevap: B

24-28. soruları aşağıdaki Türkiye haritasını inceleyerek cevaplayınız.

Grafik incelenirse bölge hakkında aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?
A) İlkbahar mevsimi yağışlı geçer.
B) En az yağış eylül ayında düşer.
C) Yıllık sıcaklık farkı 15°C’den fazladır.
D) En yüksek sıcaklık temmuz ayında yaşanır.
E) Aralık ayında sıcaklık, ocak ayından daha yüksektir.

 • Cevap:

24. En fazla ve en az yağış alan merkezler hangileridir?

 • Cevap: Rize, Muğla, Zonguldak en fazla yağış alan yerler iken, Urfa, Konya ve Antalya en az yağış alan yerlerdir.

25. Haritadaki merkezlerden hangilerinin güneş enerjisi potansiyeli daha yüksektir?

 • Cevap: Antalya Urfa Konya

26. Gösterilen merkezlerde etkili olan iklim tiplerinin isimleri nelerdir?

 • Cevap: Karadeniz, Akdeniz ve Karasal iklim tipleridir.  

27. Haritada gösterilen Rize, İzmir ve Antalya merkezlerinin, yıllık ortalama sıcaklık değeri yüksek olandan düşük olana doğru sıralanışı nasıldır?

 • Cevap: ANTALYA —- İZMİR ——RİZE

28. Dağların kıyıya göre uzanışı yağış miktarları üzerinde en etkili faktörlerden biridir. Nemli rüzgârlara dönük olan sıradağların bulunduğu kıyı yerleşmelerinde yağış fazladır. Buna göre aşağıdaki merkezlerden hangisinin yağış miktarı diğerlerine göre daha azdır?
A) Rize
B) Muğla
C) İzmir
D) Antalya
E) Zonguldak

 • Cevap: C

29. Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması doğal bitki örtüsü çeşitliliğini de artırmıştır. Ülkemizin farklı yörelerinde farklı özelliklerde bitki türlerine rastlanır.
Türkiye’de aşağıdaki doğal bitki örtülerinden hangisine rastlanmaz?
A) Karışık ormanlar
B) Makiler
C) Bozkırlar
D) Çayırlar
E) Savanlar

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 148 Cevabı

30. Aşağıdaki haritada Türkiye’de yıllık güneşlenme süreleri gösterilmiştir.

Harita incelendiğinde,
I. Güney kesimlerinde güneş enerjisi potansi-
yeli daha yüksektir.
II. Kuzey kıyılarında bulutlu gün sayısı fazladır.
III. Güneyden kuzeye doğru gidildikçe nüfus- lanma artar.
IV. Batıdan doğuya doğru gidildikçe gündüz süreleri değişir.
sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve IV D) II ve III E) II ve IV

 • Cevap: B

31. 60° kuzey enleminde oluşan İzlanda dinamik alçak basınç merkezinin etkili olması durumunda Türkiye’de aşağıdaki hava şartlarından hangisi görülür?
A) Sıcak ve kurak
B) Ilık ve yağışlı
C) Soğuk ve açık
D) Sıcak ve yağışlı
E) Ayaz ve don olaylı

 • Cevap: B

32. Türkiye genel olarak Akdeniz iklim kuşağında yer alır. Buna rağmen karasal iklimin etki alanı çok geniştir.
Türkiye’de karasal iklimin etki alanının geniş olması aşağıdakilerden hangisinin sonucudur?
A) Yer şekilleri
B) Bitki örtüsü
C) Toprak türleri
D) Yer altı suları
E) Göller ve akarsular

 • Cevap: A

33.Yukarıdaki haritada yerleri gösterilen hangi iki merkezde etkili olan iklim tipi aynıdır?
A) I ve II B) I ve III C) II ve III D) II ve IV E) III ve IV

 • Cevap: D

34. Aşağıda Türkiye’nin ocak ayı ortalama sıcaklık dağılışı haritası verilmiştir. Ocak ayında en yüksek ve en düşük sıcaklık değerlerinin dağılışında,
I. Yükselti
II. Nemlilik
III. Jeolojik yapı
IV. Yer altı suları
faktörlerinden hangileri etkili olmamıştır?
A) I ve II B) I ve III C) I ve IV
D) II ve III E) III ve IV

 • Cevap: E
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!