Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Doğal Ortamda İnsan Etkisiyle Meydana Gelen Değişimler ve Sonuçları Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Miras Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Çevre ve Toplum  Sayfa 200,  201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208 Miras Etkinlik Soruları ve Cevapları

MİRAS

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 200 Cevabı

1. İnsan etkisiyle doğal ortamda meydana gelen olumsuz değişimlerin sebepleri nelerdir?

 • Cevap: İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip olmaktadır. Bu durumda doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısın bozmaktadır. Çevrenin bozulması veya tahrip olmasıyla başta insanlar olmak üzere, tüm canlı varlıklar zarar görmekte ve olumsuz yönde etkilenmektedirler

2. Doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen sorunların azaltılması için neler yapılmalıdır?

 • Cevap:
 • Evimizde ve iş yerimizde su, kağıt ve elektrik tüketimini bilinçli olarak yapmalı, bu konuda çevremizi uyarmalıyız.
 • Çöplerimizi kesinlikle çevreye atmamalı, cam, plastik ve kağıt gibi atık maddelerin geri dönüşümünü sağlayarak doğamıza katkıda bulunmalıyız.
 • Balkonumuzu ve bahçemizi yeşillendirmeli, yeşil alanların artması için ağaç dikmeli, ormanların tahribatını önlemeliyiz.
 • Evimizde ve bahçemizde ozon tabakasına zarar veren kimyasal maddeler kullanmamalıyız.
 • Evlerimizde ısı yalıtımı yaptırmalı, güneş enerjisi veya doğalgaz enerjisini tercih etmeliyiz.
 • Otomobil egzozlarının verdiği zararlı etkiyi azaltmak için mümkün olduğunca toplu taşıma araçlarını kullanmaya özen göstermeliyiz.
 • Plastik tabak, bardak gibi eşyaların yerine karton olanları tercih etmeliyiz.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 202 Cevabı

Yakın çevrenize bir gezi düzenleyerek doğal ortamda insan etkisiyle meydana gelen değişimlerin sonuçlarını gözlemleyiniz.

 • Cevap:
 • İnsanların doğal kaynakları aşırı ve yanlış kullanımı sonucu çevre bozulmakta ve tahrip olmaktadır. Bu durumda doğanın temel unsurları olan hava, su ve toprağın yapısın bozmaktadır. Çevrenin bozulması veya tahrip olmasıyla başta insanlar olmak üzere, tüm canlı varlıklar zarar görmekte ve olumsuz yönde etkilenmektedirler. Ormanlar yok edilmekte su kaynakları tüketilmekte bir çok canlı evsiz kalmaktadır.

Grafikten yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.
1. Karbondioksit salınımı hangi tarihten itibaren daha fazla artış göstermeye başlamıştır? Açıklayınız.

 • Cevap: Özellikle Sanayi Devrimi’nin ortaya çıkardığı kitlesel üretim ile birlikte insanların doğal kaynaklardan yararlanma ve kullanma şekilleri değişmiştir. Bu devrimden sonra buharlı makineler üretilmiş, fabrikalar kurulmuş fabrika bacalarından çıkan dumanlar her yeri sarmış, ardından petrolün bulunması ve arabalarda kullanılan benzinler dolayısıyla doğaya salınan karbondioksitte artış olmuştur.

2. 1750’den önce karbondioksit salınımının günümüze göre çok daha az olmasının nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü insanların araba yerine atlı araba kullanmaları, fabrikaların olmaması nedeniyle doğaya zararlı atık ve dumanların bırakılmaması gibi sebepleri sayabiliriz.

3. 1950’den sonra karbondioksit salınımında görülen büyük artışın nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 • Cevap: Çünkü bu tarihten itibaren teknolojinin gelişmesi dolayısıyla kullanılan elektrikli aletlerin artması, ormanların yok edilmesi ve zaman içerisinde dünya nüfusunun artması nedeniyle büyük artış görülmüştür.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 204 Cevabı

Görselden yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 1985-2010 yılları arasında Atatürk Barajı ve çevresinde nasıl bir değişim gerçekleşmiştir?

 • Cevap: Sulama imkanlarının artması ile bölge suya kavuşmuş eskiden çöl gibi olan yerler yavaş yavaş yeşillenerek daha verimli ve yaşanabilir hale gelmiştir.

2. Uydu görüntülerindeki değişimin doğal ve beşerî ortam için olumlu ve olumsuz sonuçları neler olabilir?

 • Cevap:
 • Olumlu sonuçlar:
 • İnsanların enerji ihtiyaçları karşılanmışlardır.
 • İnsanların beslenmeleri için gerekli tarım arazileri oluşturulmuştur.
 • Doğadaki yeşil alanlar arttırılmıştır.
 • Olumsuz sonuçları:
 • Doğaya müdahale edilmiştir

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 206 Cevabı

Uydu görüntülerinden faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplandırınız.
1. 32 yıl içerisinde Şangay ve çevresinde nasıl bir değişim meydana gelmiştir?

 • Cevap: Ormanlık ve ağaçlık alanlar neredeyse tamamen yok edilmiştir. Bunun yanında eskiye nazaran çok daha fazla bina inşa edilmiş bu durum da beraberinde enerji ihtiyacını arttırmış, iş imkanlarının fazlalığı dolayısıyla da insan göçünü arttırmıştır.

2. Şangay’ın şehirsel alanının büyümesi doğal ortam üzerinde nasıl sonuçlar doğurmuştur?

 • Cevap: Doğal ortamda nefes alınabilecek bir yeşil alan ya da orman kalmamış hava kirletilmiş, alt yapıdan dolayı denizler kirletilmiş ve doğaya çok fala karbon salınımı yapılmıştır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 208 Cevabı

Denizlerde ve okyanuslarda yaşayan canlı türleri de karasal kökenli canlılar gibi biyosferin parçalarıdır. İnsanların deniz ve okyanuslardaki canlı yaşamını nasıl etkilediğini araştırınız.

 • Cevap: İyi bir şekilde etkilediğini söyleyemeyiz. Çünkü insanoğlu denizleri kirletmiş, oradaki canlıların yaşamlarını tehdit etmiştir. Bunun yanında okyanuslarda yapılan nükleer denemeler yüzünden bir çok yerde radrasyon oranı artmıştır. İnsanlar avlanma adında bir çok deniz canlısını yok etmiş bu durum da deniz ve okyanuslardaki ekosisteme zarar vermiş balık popülasyonuna zarar vermiştir.
2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!