Kitap Cevapları TIKLA
Test Çöz TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı İklim Ana Eleman Sıcaklık Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı İklim Ana Eleman:Sıcaklık Cevapları

9. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Doğal Sistemler Sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96  İklim Ana Eleman:Sıcaklık Etkinlik Soruları ve Cevapları

İklim Ana Eleman:Sıcaklık

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 85 Cevabı

1. Sıcaklığın temel iklim elemanı olmasının nedeni nedir?

 • Cevap: Sıcaklık da iklimin oluşması için gerekli olan şartların etkenlerinden etkilenmektedir. Bunlar, kara ve denizlerin dağılışı, nem, buharlaşma, bitki örtüsü, okyanus akıntıları, güneşlenme süresi, güneş ışınlarının geliş açısı gibi etkenlerdir. İklimi etkileyen sıcaklık, dünyanın kendi ekseni etrafında dönmesiyle şekillenmektedir.

2. Enlem ile sıcaklık arasında nasıl bir ilişki vardır?

 • Cevap:

*Denizlerin tuzluluk oranı etkilenir.
*Denizlerin ısı ve sıcaklık oranı etkilenir.
*Bitki örtüsünün çeşitlenmesinde ve tarımın şekillenmesinde etkili olur.
*Hava sıcaklığının azalıp artması söz konusu olmaktadır.
*Rüzgar yönlerinin şekillenmesinde etkili olur.
*Basınç merkezlerinin şekillenmesinde etkili olur.

3. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı düzenli midir?

 • Cevap: Yeryüzünde sıcaklığın dağılışı düzenli değildir. Bu dağılış birçok etkenden etkilenir. Isı ve sıcaklık farklarının zamanla artıp azalması, yağışların da meydana gelmesinde etkili olmaktadır. Yeryüzünde sıcaklığın dağılışını etkileyen etkenler, güneş ışınlarının düşme açısı, güneşlenme süresi, yükselti, kara ve denizlerin değişimi, nem, okyanus akıntıları, rüzgarlar ve bitki örtüsü şeklindedir. Sıcaklığın dağılışı yağışları da etkiler.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 89 Cevabı

Aşağıdaki görselde 50o kuzey paraleli civarında yer alan dokuz farklı meteoroloji istasyonunun yeri gösterilmiştir. Tabloda ise bu istasyonların ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri verilmiştir.

1. Ocak ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 1. istasyondan 9. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap: Farklı enlemlerden ve güneş ışınlarının düşme açısından kaynaklanır.

2. Temmuz ayı ortalama sıcaklık değerlerinin 9. istasyondan 1. istasyona doğru gidildikçe düşmesinin nedenlerini açıklayınız.

 • Cevap: Güneş ışınlarının düşme açısından dolayı.

3. Ocak ve temmuz ayı ortalama sıcaklık değerleri arasındaki farkın en az ve en fazla olduğu istasyonlar hangileridir?

 • Cevap: En fazla fark 9. istasyonda en az fark ise 1. istasyondadır.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 90 Cevabı

Aşağıda verilen haritada Avrupa genelinde, yıllık güneşlenme süresi saat olarak gösterilmiştir. Haritadan faydalanarak aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Güneşlenme süresi neden genel olarak kuzeye doğru gidildikçe azalmaktadır?

 • Cevap:  Dünyanın şekli geoid olmasından kaynaklıdır.

2. Güneşlenme süresinin yıl içerisinde 2.500 saatin üzerinde olduğu alanlar nerelerdir?

 • Cevap:

3. Neden Türkiye ile İspanya’da güneşlenme süreleri benzerdir?

 • Cevap: Aynı yarım kürede ve güneş açılarının düşme açılarının yakın olmasından dolayı Türkiye ile İspanya’da güneşlenme süreleri benzer.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 91 Cevabı

Zemini oluşturan kayaçların çeşitleri ve renklerinin sıcaklık üzerindeki etkisi nelerdir? Tartışınız.

 • Cevap: Bir ya da birden çok mineralin bir araya gelmesi ile doğal olarak oluşumları gerçekleşen kütlelere kayaç adı verilmektedir. Kayaçlar dünyanın ilk oluşum evresinden bakılarak değişiklik göstermektedirler. Dünya ilk oluştuğu sırada bir alev parçası iken daha sonrasında dış kabuğunda soğumalar meydana gelerek bazı çöküntüler oluşmuş ve bu çöküntülerin yağmur suları ile dolması ile birlikte okyanuslar ve denizler meydana gelmiştir. İçeriye doğru gidildikçe hala lavlar ile kaplı olan dünyamızda zemini oluşturan kayaçların türleri değişiklik göstermekte olup renklerinin değişimi de yine ısıya maruz kaldıkları süre ya da soğuma şekilleri ile değişiklik göstermektedir.Kayaç türleri genel olarak üçe ayrılmaktadırlar. Püskürük kayaçlar, tortul kayaçlar ve başkalaşım kayaçlardır. Püskürük kayaçlar iç püskürük kayaçlar ve dış püskürük kayaçlar olarak ikiye ayrılmakta olup iç püskürükler magmanın yer kabuğu içerisinde katılaşması ile meydana gelmektedir. Dış püskürükler ise magmanın yer kabuğunun dışında katılaşması sonucu meydana gelir. Tortul kayaçlar kırıntılı tortul, kimyasal tortul ve organik tortul olarak üç alt türe sahip olup kayaçların aşındırılıp çukur alanlarda birikmeleri ile oluşmaktadırlar. Yapıları tabakalıdır ve içlerinde fosil barındırabilmektedirler. Son olarak başkalaşım kayaçlar ise yüksek sıcaklık ve basınç altında değişmeleri sonucu oluşmaktadırlar. Yapraklı bir tabakaya sahip olup kristalli bir yapıya sahiplerdir. Genel olarak kayaçların genel şekillerinin ve özelliklerinin oluşumu için en temel gereklilik sıcaklık değişimleridir.

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 92 Cevabı

Aşağıdaki görselde belirli bir alana ait sıcaklık değerleri verilmiştir.

Görselde verilen sıcaklık değerlerinden yararlanarak 1 °C aralıklı olacak şekilde izoterm eğrilerini çiziniz.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Sayfa 96 Cevabı

Yukarıda verilen örnek sıcaklık grafiğinden faydalanarak aşağıdaki çalışmaları yapınız.

1. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Genel Ağ adresinden yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık değerlerini araştırınız.

 • Cevap:  Yaşadınız şehre göre bu grafiği siz kendiniz hazırlamalısınız.

2. Yaşadığınız yerin aylık ortalama sıcaklık dağılışını gösteren bir sıcaklık grafiği hazırlayınız.

 • Cevap:  

3. Hazırladığınız grafiği yorumlayarak şu soruları cevaplandırınız:

• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri hangi aylarda görülmektedir?

 • Cevap: Haziran, Temmuz, Ağustos

• En düşük ve en yüksek sıcaklık değerleri arasındaki fark kaç derecedir?

 • Cevap: yaklaşık 20 derecedir.

Yaşadığınız yerin sıcaklık değerlerindeki değişim günlük yaşamı nasıl etkilemektedir

 • Cevap: Yazları çok sıcak olduğunda insanlar bunalmaktadır. Kışın ise az soğuk olduğu için yakıt masrafı az olmaktadır. Bunun yanında ekonomik olarak yazları serinlemek için klimalara yüklenildiğinden hem enerji kaybı çok olmakta hem de maddi olarak halk sıkıntıya düşmektedir.

4. Çizdiğiniz grafiğin ve cevaplandırdığınız soruların yer aldığı bir poster hazırlayınız.

 • Cevap: Bu posteri siz hangi yeri anlattıysanız oraya göre hazırlamalısınız.

2023 Ders Kitabı Cevapları

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!