Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Fizik Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf  Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Fizik Bilimine Giriş Sayfa 49, 50, 51, 52, 53 Fizik Bilimine Giriş Değerlendirme Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 49 Cevabı

1. I. Ses IV. Biyografi II. Makale V. Perspektif III. Renk VI. Figür
Yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri fizik ile ilişkilidir?
A) Yalnız I B) I, II, III C) I, III, V D) V, VI E) Hepsi

 • Cevap: C

2. I. Yazar toplumsal değerlerin nasıl korunacağına dair etkileyici bir makale yazdı.
II. Mavi led ışığı elde edilirken yapılan çalışmalarla ilgili yazılan makale çok ilgi gördü.
III. Araştırmacı öğrenciler laboratuvarda göze gelen ışığın şiddetini ayarlayabilen bir gözlük üzerinde çalışıyordu.
IV. NASA’nın 2018’de uzaya göndermeyi planladığı James Webb (Ceyms Veb) adlı uzay teleskobunun Hubble’dan daha etkili görüntüler sunacağı söylendi.Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri fiziğin optik alt dalı ile ilgilidir?
A) Yalnız I B) Yalnız IV C) I, II, III D) I, II, IV E) II, III, IV

 • Cevap: E

3. Yukarıda verilen fiziksel niceliklerden hangileri vektörel büyüklüktür?
A) I ve V B) II ve III C) II ve IV D) II, III ve IV E) Hepsi

 • Cevap: C

4. Yukarıda verilen fiziksel büyüklükler oklar yardımıyla SI’daki birimleriyle eşleştirildiğinde aşağıdaki şekillerden hangisi oluşur?

 • Cevap: D

5. Yukarıda verilen araçlardan hangisi ya da hangileri katı hâl fiziğinin uygulama alanında yer alır?
A) Yalnız I B) I ve III C) III ve IV D) I, II, III E) I, II, III ve IV

 • Cevap: D

6. Aşağıda verilen durumlardan hangisi fiziğin alt dallarından birinin konusu olamaz?
A) Barajlarda kurulan santrallerden elektrik elde edilmesi
B) Parçacık hızlandırıcılarda atom altı parçacıkların davranışlarının gözlenmesi
C) Nükleer reaktörlerden elektrik enerjisi üretilmesi
D) Sütün mayalanması
E) Gezegenin hareketlerinin gözlenmesi

 • Cevap: D

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 50 Cevabı

7. Aşağıda verilen durumlardan hangisi nükleer fiziğin incelediği konular arasındadır?
A) Atomlarda elektron dizilimi
B) Moleküller arasındaki çekim kuvveti
C) Hidrojen atomunun helyuma dönüşmesi
D) Lazer ile ince kesimlerin hassas yapılabilmesi
E) Bina yapılırken kule vinç kullanılması

 • Cevap: C

8. Aşağıda fizik konusuyla ilgili bazı ifadelerin herbirini doğru (D) ya da yanlış (Y) olarak değerlendirip ilgili ok yönünde ilerleyiniz. Hangi çıkışa ulaşırsınız?

 • Cevap: 3. ÇIKIŞ

9. Fizik bilimi ile ilgili,
I. Önceleri doğa felsefesi içinde incelenen bir doğa bilimidir.
II. Değişmez ve kesin kanunları olan bir bilim dalıdır.
III. Madde ve enerji etkileşimlerini inceleyen bilim dalıdır. tanımlamalarından hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: C

10. Tabloda türetilmiş büyüklüklere ait birimlerin olduğu kutucuklar mavi renge boyandığında oluşan şekil aşağıdakilerden hangisidir?

 • Cevap: A

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 51 Cevabı

11. Aşağıda verilen büyüklüklerden hangisi vektöreldir?
A) Hız B) Kütle C) Zaman D) Basınç E) Sıcaklık

 • Cevap: A

12. Tabloda fizik bilimine ait Ohm Kanunu’nun, biyoloji ve kimyada kullanımı ile ilgili örnekler verilmiştir. Buna göre Işığın Kırılma Kanunları için verilebilecek örnekler neler olabilir?

 • Cevap: B

13. Fizik bilimi ile ilgili olarak yapılan,
I. Doğada gerçekleşen olaylar bilimsel düşünce ile açıklanır.
II. Yapılan çalışmaların sonucu diğer disiplinlere de yansır.
III. Gözlem ve deneye dayalı bir bilimdir. açıklamalardan hangisi ya da hangileri doğrudur?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: E

14. Bilim etiğine göre bir bilim insanında,
I. Belirli bir grubun çıkarı için araştırma sonuçlarını değiştirmek
II. Kendisine ait olmayan çalışmaları kendi adıyla yayınlamak
III. Başkalarının emeğine saygı göstermek özelliklerinden hangisi ya da hangileri bulunmalıdır?
A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) II ve III E) I, II ve III

 • Cevap: C

15. Bilim araştırma merkezlerinde yapılan,
I. Mars’a seyahat
II. Yarı iletken teknolojisi
III. Kanser tedavisi için akıllı ilaç
IV. Yapay zeka
çalışma konularından hangisi ya da hangileri fizik bilimine katkı sağlar?
A) Yalnız I B) II ve III C) III ve IV D) I, II ve IV E) Hepsi

 • Cevap: E

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 52 Cevabı

16. Fizik bilimi diğer disiplinlerle ilişkilidir. Aşağıda belirtilen fiziksel olaylar ile ilgili disiplin eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?
A) Paraşüt kumaşının dayanıklılığı – Spor
B) Yıldız yörüngesinin belirlenmesi – Kimya
C) Zaman kavramının göreceli oluşu – Felsefe
D) Teknolojideki hızlı gelişim – Mühendislik
E) Yer yüzeyinin dalgalı hareketleri – Coğrafya

 • Cevap: C

17. “Hava sıcaklığının 298 kelvin olarak ölçüldüğü bir gün okul bahçesinde 90 cm’lik bankta öğrenciler oturmuş, dersleri hakkında konuşuyorlardı.
Fizik dersinde, 50 kg olan bir öğrencinin yere 500 newtonlık bir kuvvet, 60 kg olan bir öğrencinin de 600 newtonlık bir kuvvet uyguladığını öğrenmişlerdi.”

18. Fizik biliminde yapılan çalışmaların günlük hayatımıza etkisini örneklerle açıklayınız

 • Cevap

19. Bilim araştırma merkezlerinin fizik bilimine katkısını örnekle açıklayınız.

 • Cevap

20. Fizik biliminde fiziksel niceliklerin sınıflandırılmasını yaparak örnekler veriniz.

 • Cevap

21. Evrendeki olayların anlaşılmasında fizik biliminin önemini açıklayınız.

 • Cevap

22. Skaler ve vektörel niceliklerde toplama işlemine yönelik günlük hayat örnekleri veriniz.

 • Cevap

23. Fizik biliminin gelecekte daha farklı alt dallara ayrılması mümkün müdür? Açıklayınız

 • Cevap

24. Bilimsel araştırmalardaki etik ilkelere uymak neden önemlidir?

 • Cevap

25. I. Bisikletle okula 10 m/s süratle gitti.
II. Yere 200 N’lık kuvvet uyguladı.
III. Bir ders saati 2400 saniye sürdü.
IV. Kapının boyu 2,20 m olarak ölçüldü.
V. Rüzgâr kuzeyden güneye doğru 60 km/h’lik hızla esiyordu.
Cümlelerinde verilen nicelikleri,
a) Temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.

b) Skaler ve vektörel büyüklük olarak sınıflandırınız.

 • Cevap

26. Tabloda verilen birimlerin temsil ettiği büyüklükleri temel ve türetilmiş büyüklük olarak sınıflandırınız.

Bir araç 90 km/h hızla doğuya doğru giderken, kırmızı trafik ışığını görüp frene basıyor. Işığa kadar 62,5 metre yol alarak 5 saniyede duruyor.
Aracın ivmesinin büyüklüğü kaç m/s2dir?

 • Cevap: Türetilmiş, temel, temel, temel, türetilmiş, temel, türetilmiş

27. Temel ve türetilmiş büyüklükleri yazınız.

 • Cevap: Temel büyüklükler: 62,5 m, 5 s;  türetilmiş büyüklük: 90 km/h

28. Skaler ve vektörel büyüklükleri yazınız.

 • Cevap: Skaler büyüklükler: 62,5 m, 5 s; vektörel büyüklük: 90 km/h

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 53 Cevabı

29. X ve Y vektörleri A noktasına aşağıda verilen şekillerdeki gibi etki ediyor. Buna göre, her şekil için toplam vektör kaç birimdir? Hesaplayınız.

 • Cevap

30. Şekilde verilen vektörleri kullanarak aşağıdaki vektörel işlemleri yapınız. Sonuçları birim kare üzerinde çizerek gösteriniz.

 • Cevap:

31. F1 ve F2 kuvvetleri A cismine şekilde gösterildiği gibi üç farklı durumda uygulanıyor.

Buna göre, Her durum için uygulanan bileşke vektörü hesaplayıp bileşke vektörün ve A cisminin hareket yönünü çizerek gösteriniz.

 • Cevap:  F1 ve F2 kuvvetleri A cismine şekilde gösterildiği gibi üç farklı durumda uygulanıyor.
  I. durum: 22 N, II. durum: 22 N, III. durum: 22 N

Canan yeni aldığı otomobili ile Ankara’dan İstanbul’a gidiyordu. Otomobilinin farları, park lambası, dikiz aynası, fren ve klima sistemi ile döşemeleri son teknolojiye uygun üretilmişti.

32. Otomobilin verilen özelliklerinin fiziğin hangi alt dallarıyla ilgili olduğunu belirtiniz.

 • Cevap: optik, termodinamik, optik, mekanik, optik, elektromanyetizma

33. Verilen özellikler dışında otomobilde bu luna bilecek üç özellik daha belirleyiniz. Bu özelliklerin fiziğin hangi alt dalları ile ilişkili olduğunu belirtiniz.

 • Cevap:

34. Canan seyahati sırasında döşemeye dökülen yiyeceklerin leke yapmadığını fark eder. Döşemelerin leke tutmaması fiziğin hangi alt dalıyla ilişkilidir?
A) Elektrik B) Optik C) Katıhâl fiziği D) Mekanik E) Nükleer fizik

 • Cevap: C
14
like
3
love
0
haha
0
wow
1
sad
15
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir