Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Fizik Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Hacim Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Hacim Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf  Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Hacim Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 2. Ünite Madde ve Özellikleri Sayfa 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 Hacim Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 60 Cevabı

Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemerini yaparak boşlukları doldurunuz.

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevabı

Aşağıda verilen hacim birimleri arasındaki birim çevirme işlemlerini yaparak boşlukları doldurunuz.

 • Cevap

öğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 62 Cevabı

Şekilde verilen küre şeklindeki kap yarısına kadar su doludur. Kürenin içindeki su silindir şeklindeki kaba boşaltılırsa silindirdeki suyun yüksekliği kaç r olur? (π=3 alınız.)

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 63 Cevabı

Boyutları 7 cm, 4 cm, 6 cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki tahta bloktan taban kenarı 3 cm, yüksekliği 6 cm olan kare prizma çıkartılıyor. Buna göre kalan cismin hacmi kaç m³tür?

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 65 Cevabı

Taban yarıçapı 4 cm olan silindirik kapta, 15 cm yüksekliğinde su vardır. Bu durumda su içine, suda çözünmeyen Y cismi bırakılıyor ve Y cismi tamamen su içine battığında su yüksekliği 25 cm oluyor. Buna göre Y cisminin hacmi kaç cm³tür? (π=3 alınız.)

 • Cevap

Düzgün geometrik şekli olmayan katı bir cismin hacmini bulmak için taşırma kabına su yerine farklı bir sıvı koyarsak sonuç nasıl değişir? Açıklayınız.

 • Cevap:
  Düzgün olmayan bir cismin hacmini ölçmek için sıvılardan yararlanılır.
  Önce dereceli silindire belli bir miktar su konulur. Daha sonra hacmini ölçeceğimiz cisim dereceli kaptaki suyun içine atılır. Taşan su miktarı cismin hacmini verir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 66 Cevabı

Evlerde kullanılan doğal gazın hacmi hangi sıcaklık ve basınç altında ölçülmektedir? Araştırınız.

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 67 Cevabı

Gazların hacmi ile ilgili
I. Boş bir kabın içi hava ile doludur.
II. Gazların hacmi sıcak ortamda ölçülmelidir.
III. Gazların bulundukları kap büyütülürse gazın kütlesi büyür.
IV. Helyum gazının hacmi ölçülürken hangi sıcaklık ve basınçta ölçüldüğü not alınır.
şeklinde verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur? Açıklayınız.

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 68 Cevabı

Yarıçapı 2 dm, yüksekliği 10 dm olan silindir şeklindeki kaba 50 L su konuluyor. Buna göre kabı tamamen doldurmak için kaç litre su eklenmelidir? (π=3 alınız.)

 • Cevap

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 70 Cevabı

DENEYİN SONUÇLANDIRILMASI
1. Deneyin 1. adımında küp sayısının artışı hacim ve kütle değerlerini ne şekilde etkilemiştir?
2. Kütle ve hacim arasında nasıl bir ilişki vardır? Çizdiğiniz kütle-hacim grafiğine göre yorumlayınız.
3. Küp sayısının artışı ile kütle/hacim oranı değişti mi? Açıklayınız.
4. Deneyin 2. adımında eşit hacimdeki farklı malzemelerden yapılmış küplerin kütle değerleri eşit midir? Karşılaştırınız.
5. Farklı maddelerin kütle/hacim oranı eşit midir? Nedenini açıklayınız?
6. Maddeleri ayırt etmek için kütle, hacim ve kütle/hacim değerlerinden hangisini kullanırsınız? Nedenini açıklayınız.
7. Birim hacimdeki madde miktarına özkütle adı verilir. Buna göre kütle, hacim ve özkütle arasındaki matematiksel model nedir?

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 72 Cevabı

Kütlesi 40 g olan bir kap su ile doldurulduğunda 90 g, başka bir sıvı ile doldurulduğunda 60 g geliyor. Sıvının özkütlesi kaç g/cm3tür? (dsu=1 g/cm3)

 • Cevap:
  msu = 90-40= 50 g
  dsu =msu /Vsu
  1= 50/ Vsu
  Vsu = 50 cm3 (o zaman kabın hacmi de 50 cm3)
  Başka sıvının kütlesi 60-40=20 g
  d=m/V
  dbaşkasıvı= 20/50=0,5 g/cm3

Sabit sıcaklık ve basınç altında X ve Y maddelerine ait kütle-hacim grafiği şekilde verilmiştir. X maddesinin özkütlesi dX , Y maddesinin özkütlesi dY olduğuna göre dY /dX oranı kaçtır?

 • Cevap:
  Kütle hacim grafiğin eğimi özkütleyi verir.
  dx=20/10=2 g/cm3
  dy= 20/20 = 1 g/cm3
  dy /dx = 1/2= 0,5 g/cm3

Özkütlesi 1,2 g/cm3, kütlesi 60 g olan bir cisim 70 cm3 çizgisine kadar su ile dolu 100 cm3lük dereceli silindire bırakılıyor. Buna göre dereceli silindirden kaç cm3 su taşar?

 • Cevap:
  dcisim =mcisim /Vcisim
  1,2= 60/ Vcisim
  Vcisim = 50 cm3
  Kap 70 cm3 dolu ise 70+50=120 cm3
  Kap en fazla 100 cm3 aldığına göre 120-100= 20 cm3 sıvı taşar.

Şekilde verilen bloklardan K silindiri özkütlesi 0,8 g/cm3, L küpü özkütlesi 2 g/cm3 olan maddelerden yapılmıştır. K’nin kütlesi mK ve L’nin kütlesi mL olduğuna göre mK/mL oranı kaçtır?

 • Cevap:
  Vsilindir= π.r2.h
  Vsilindir= 3.102.40= 12.000cm3
  mK=12.000 . 0,8= 9600 g
  Vküp = a3 = 53= 125 cm3
  mL = 125 . 2 = 250 g
  mK/mL = 9600/250= 192/5=38,4

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 74 Cevabı

Aynı sıcaklık ve basınç altında eşit hacime sahip demir, cıva ve tahtanın kütlelerini büyükten küçüğe doğru sıralayanız ve bu değerlerin farklı olma sebebini açıklayınız. (ddemir=7,8 g/cm3 , dcıva= 13,6 g/cm3, dtahta= 0,6 g/cm3 )

 • Cevap:
  (ddemir=7,8 g/cm3 , dcıva= 13,6 g/cm3, dtahta= 0,6 g/cm3 )
  d=m/V
  Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.
  Buna göre; dcıva> ddemir > dtahta
  mciva >mdemir > mtahta

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 75 Cevabı

1 litrelik bir kaba zeytinyağı, etil alkol ve su ayrı ayrı konulup tartılıyor.

a) Bu maddelerin kütleleri arasındaki ilişki nasıldır? Açıklayınız.

 • Cevap: Hacim sabit ise yoğunluğu büyük olanın kütlesi de büyüktür.
  mSu >mZeytinyağı > mEtil alkol

b) Bu maddeler için özkütle-kütle, özkütle-hacim grafiklerini çizerek yorumlayınız. (dzeytinyağı=0,92 g/cm3, detil alkol =0,81 g/cm3 , dsu=1 g/cm3)

 • Cevap: Özkütle hacim ya da kütleye göre değişmez. Sabit çizgi.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 80 Cevabı

Ebru sanatında her seferinde farklı desen ve renk tonlarının oluşmasının özkütle ile ilişkisi nedir? Açıklayınız. Altın madenciliğinde kullanılan eleme yöntemi ile benzerlik gösteren, günlük hayatta yapmış olduğumuz beş farklı durumu yazınız. 

 • Cevap
0
like
1
love
1
haha
1
wow
0
sad
5
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Tek Yorum

 1. teşekkür

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir