Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları
TIKLAYINIZ

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Öteleme Kinetik Enerjisi Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Enerjinin Korunumu ve Enerji Dönüşümleri Cevapları

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Fizik Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Potansiyel Enerji Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Potansiyel Enerji Cevapları9. Sınıf  Meb Yayınları Fizik Ders Kitabı Potansiyel Enerji Cevapları

9. Sınıf Fizik Ders Kitabı Meb Yayınları 4. Ünite Enerji Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186 Potansiyel Enerji Soruları ve Cevapları 2017 – 2018

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 178 Cevabı

Eşit kütleli koşucuların hızlarının büyüklüğü şekilde verilmiştir. Buna göre kaç numaralı koşucunun kinetik enerjisi daha büyüktür?

 • Cevap: Öncelikle kinetik enerji formülünü hatırlayalım.
  Kinetik enerji Ek = ½ * m * V²
  m: Kütle
  V: Hız

  Yani kütle ve hız ile ilgili. Kütleler aynı ise bunun etkisi olmaz. O zaman hıza bakarız. Hızı büyük olanın kinetik enerjisi büyük olur.
  Bu durumda II numaralı koşucunun kinetik enerjisi daha büyüktür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 180 Cevabı

ETKİNLİĞİN SONUÇLANDIRILMASI

1. Kamyonun yatayda aldığı yol ile kütlesi arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.
2. Kamyonun yatayda aldığı yol ile bırakıldığı yükseklik arasındaki ilişki nedir? Açıklayınız.
3. Yükseklik ve kütle artırıldığında enerjideki değişim nasıl olur?
4. Eğik düzlem şekildeki gibi yapılacak olsa ve kamyon eğik düzlemden aşağıya serbest bırakılsa kamyon boş ya da dolu iken nasıl davranacaktır? Tartışınız.

 • Cevap:

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 182 Cevabı

Yanda verilen görselde potansiyel enerjinin bağlı olduğu hangi değişken incelenmektedir? Açıklayınız.

 • Cevap: Potansiyel enerji formülüne bakalım önce.
  Potansiyel Enerji Ep = m*g*h
  Buradaki g sabittir. Yer çekimi ivmesidir. Bu yüzden kalan iki etken olan m kütle ve h yükseklik değerlerine bakacağız.

  İki cisim de aynı yükseklikte, masanın üzerinde duruyor ve ikisi de yere iniyor. Bu durumda h yükseklik değeri aynıdır. Bunun etkisi olmaz.

  Geriye sade m kütle kaldı. Cisimlere bakarsak birinin küçük, birinin büyük olduğunu görürüz. Bu yüzden incelenen değer kütledir.

Yer düzleminden 10 m yükseklikteki 5 kg kütleli K cisminin potansiyel enerjisi EK , 20 m yükseklikteki 10 kg kütleli L cisminin potansiyel enerjisi ELʼdir. Buna göre EK ve EL arasındaki ilişki nedir?

 • Cevap: Ep = m*g*h
  K için Ep = 5*g*10 = 50g
  L için Ep = 10*g*20 = 200g

  El, yani 200g; Ek’nın yani 50g’nin 4 katıdır.
  El = 4 Ek

Yatay zeminde durmakta olan m kütleli top, şekilde verilen A, B ve C yolları ile sabit hızla h yüksekliğine çıkarılmaktadır. Buna göre,

a) Cismin A, B ve C yolları sonundaki enerjileri arasındaki ilişki nedir?

 • Cevap: Kinetik enerji formülü = ½ * m * V²
  Kütle ve hızlar eşit. O yüzden kinetik enerjileri üç durum için de aynı.
  Potansiyel enerji formülü = m*g*h
  Kütle, yer çekimi ivmesi ve yükseklik hepsinde aynı. Bu durumda potansiyel enerjileri de eşit.

b) Cisimler üzerinde yapılan işler eşit midir?

 • Cevap: Yapılan iş, enerji değişimine eşittir. A şıkkındaki açıklamalardan da anlaşıacağı üzere enerji değişimleri eşit. Bu yüzden yapılan işler de eşittir.

c) Hangi yolda ya da yollarda yer çekimine karşı iş yapılmıştır?

 • Cevap: Her üç yolda da yer çekimine karşı iş yapılmıştır çünkü yer çekimi aşağıya doğru indirmeye çalışırken, cisimler yukarıya doğru çıkmıştır. Yani karşı yöndedir.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 183 Cevabı

Merdiven basamakları üzerindeki özdeş cisimlerin bazı noktalardaki potansiyel enerjileri şekilde verilmiştir. Buna göre şekildeki boşlukları doldurunuz (Basamaklar eşit yüksekliktedir.).

 • Cevap: Basamak yüksekliği h olsun.
  Birinci için; m*g*h = 50 olur.
  Altıncı için; m*g*6h = 100 olur. Arada 5h fark var. 5h fark için 50J değişim olursa, h fark için 50/5 = 10 J değişim olur.

  Bu durumda PE2 = 60J
  PE3 = 70J
  PE4 = 80J
  PE5 = 90J olur.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 185 Cevabı

Şekilde gösterilen yay ve ok yerden belirli bir yükseklikte tutulmaktadır. Buna göre yay ve okun 1, 2 ve 3 numaralı durumlarda sahip oldukları enerjiler nelerdir?

 • Cevap: Yayın, iki numaralı kısımda enerjisi vardır. Çekilip tutulduğu için, üzerinde bir potansiyel enerji oluşur. Bıraktıktan sonra bir numaraya kadar kinetik enerjisine dönüşür.
  Ok ise 2 numaran sonra bırakıldığında 1’den ve 3’ten geçerken kinetik enerjiye sahiptir. Çünkü hareket halindedir.

a) Şişirilmiş bir balonun enerjisi var mıdır?

 • Cevap: Evet, vardır. Şişirilmiş balon da bir bakıma yaya benzer. Genleşir ve öyle kalır. Üzerindeki kuvvet veya basınç kaldırılırsa eski haline döner. Bu da potansiyel enerjisi olduğu anlamına gelir.

b) 1. durumdaki gibi şişirilmiş balon 2. durumdaki gibi serbest bırakıldığında hangi enerjiye sahip olur?

 • Cevap: İkinci duruma doğru geçerken hareket enerjisinden dolayı kinetik enerjiye sahip olur. Sahip olduğu potansiyel enerji, kinetiğe dönüşür.

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Fizik Ders Kitabı Sayfa 186 Cevabı

Aşağıda bazı kişilerin ve hayvanların eylem durumları verilmiştir.

I. Bitiş çizgisine yaklaştıkça hızlanan bir koşucu
II. Seyahat balonuyla, sabit hızla yükselen bir rehber
III. Ağaca sabit hızla tırmanan bir çocuk
IV. Uyuklayan bir kedi
Buna göre hangisi ya da hangilerinin mekanik enerjisi artmaktadır?

 • Cevap:I. Mekanik enerji = Potansiyel enerji ile kinetik enerji toplamıdır ve korunur. Değişmez. Bu yüzden mekanik enerji sabit değerdedir. Artmaz.

  II. İlk sorudaki açıklamaya bakınız. Mekanik enerji artmaz, korunur.

  III. İlk sorudaki açıklamaya bakınız. Mekanik enerji artmaz, korunur.

  IV. İlk sorudaki açıklamaya bakınız. Mekanik enerji artmaz, korunur.

Bu içeriğe emoji ile tepki ver

YORUM YAPMAK İSTER MİSİN?

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!