Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Sayfa 140 Cevabı 

1. Trafik eğitimi neden önemlidir? Araştırınız.

 • Cevap: Trafik eğitim, trafikte can ve mal güvenliğinin sağlanması için çok önemlidir. Trafik eğitimi sayesinde insanlar trafikte daha kolay ve rahat hareket ederek ulaşım sağlarlar.. Ehliyet sahibi olmak için trafik eğitimi almak ve bu eğitimi başarıyla tamamlamak gerekir. Trafik eğitiminde önemli olan başarılı bir şekilde eğitimi geçmek ve trafik kurallarına uyarak araç kullanmayı da başarmaktır.Trafik eğitimi okullarda verilmektedir. Ayrıca özel eğitim kurumları tarafından da ehliyet alabilmek için yazılılı ve uygulamalı sınava eğitim hazırlıkları kapsamında dersler verilmektedir. Trafik eğitim, insanların trafik kurallarını, ilk yardım bilgilerini ve işaret levhalarını öğrenmelerinde etkili olmakta ve can ve mal güvenliğinin sağlanmasında da önemli bir yere sahip olmaktadır.

2. Bildiğiniz sürücü belgesi sınıflarını arkadaşlarınızla paylaşınız.

 • Cevap:
  Sürücü belgeleri, Karayollarında sürülecek araçların cins ve gruplarına göre aşağıdaki sınıflara ayrılır.
  -“A1” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motorlu bisiklet kullanacaklar için),
  -“A2” Sınıfı Sürücü Belgesi ( Motosiklet kullanacaklar için),
  -“B” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otomobil, minibüs veya kamyonet kullanacaklar için),
  -“C” Sınıfı Sürücü Belgesi (Kamyon kullanacaklar için),
  -“D”Sınıfı Sürücü Belgesi (Çekici kullanacaklar için),
  -“E” Sınıfı Sürücü Belgesi (Otobüs kullanacaklar için),
  -“F” Sınıfı Sürücü Belgesi (Lastik tekerlekli traktör kullanacaklar için),
  -“G” Sınıfı Sürücü Belgesi (İş makinesi türünden motorlu araçları kullanacaklar için),
  -“H” Sınıfı Sürücü Belgesi (Hasta ve sakatların kullanabileceği şekilde özel tertibatlı olarak, imal, tadil veya teçhiz edilmiş motosiklet veya otomobil türünden araçları kullanacaklar için),
  -“K” Sınıfı Sürücü Belgesi (Sürücü adaylarının alacağı sürücü belgesi sınıfına uyan araçları sürmeyi öğrenmeleri için),

3. Sürücü adaylarında aranan şartlar hakkındaki fikirlerinizi arkadaşlarınıza anlatınız.

 • Cevap:

  Sürücü belgesi alacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

  A) Yaş şartı:
  1– A1, A2, F sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,
  2– B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,
  3. C, D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.), yaşını bitirmiş olmaları,
  B) Öğrenim Şartları;
  F,G sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,
  A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları,(04/07/2006 tarihli resmi gazatede yayınlanan kanunla yayınlandığı tarihten itibaren 5 yıl süre ile ilkokul mezunları ehliyet alabilmektedirler)

  C) Sağlık Şartları;

  Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre “Sürücü Olur” raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörölog veya Psikologtan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu’na sevkeder. Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tesbiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

  D) Eğitim ve sınav şartı;

  Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

  E) Hükümlü olmama şartları;

  Türk Ceza Kanunu’nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

  Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması

  Zorunludur.

0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir