Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Neden Tarih Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Neden Tarih Cevapları

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Neden Tarih Cevapları

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı Meb Yayınları 1. Ünite Tarih ve Zaman Sayfa 18, 19, 20  Neden Tarih  Etkinlik Soruları ve Cevapları

Neden Tarih

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 18 Cevabı

Anthony Smith’in (Antoni Simit) “Hafıza yoksa kimlik yoktur; kimlik yoksa ulus yoktur.” sözünden ne anlıyorsunuz?

  • Cevap: Toplumsal hafıza yoksa o toplum kimlik bilincini oluşturamamış olacağından o toplumun ulus olması mümkün değildir.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Millî kimliğin oluşmasında Asya Hun Devleti’nden günümüze kadar kurulmuş olan Türk devletlerinin (Görsel 1.9 ve 1.10) etkileri var mıdır? Neden?

  • Cevap: Milli kimliğin oluşmasında İlk Türk devletinden günümüze kadar kurulan bütün Türk devletlerinin bir etkisi vardır. Çünkü, kimlik bilinci tarih boyunca var olan Türk devletlerindeki değerler, gelenek ve görenekler, edinilen tecrübeler ve birikimlerle oluşmuştur.

9. Sınıf Meb Yayınları Tarih Ders Kitabı Sayfa 20 Cevabı

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu
tarafından 10 Aralık 1948 tarihinde ilan edilmiştir. Bildirgenin
bazı maddeleri şunlardır:
• Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar (Madde 1).
• Herkes ırk, renk, cinsiyet, dil, din, siyasal veya başka bir görüş, ulusal veya sosyal köken, mülkiyet, doğuş veya herhangi bir başka ayrım gözetmeksizin bu bildirge ile ilan olunan bütün haklardan ve özgürlüklerden yararlanabilir (Madde 2).
• Yaşamak, özgürlük ve kişi güvenliği herkesin hakkıdır (Madde 3).
• Hiç kimse kölelik veya kulluk altında bulundurulamaz, kölelik ve köle ticareti her türlü biçimde yasaktır (Madde 4).
• Hiç kimseye işkence yapılamaz, zalimce, insanlık dışı veya onur kırıcı davranışlarda bulunulamaz ve ceza verilemez (Madde 5).
• Herkesin, her nerede olursa olsun, hukuksal kişiliğinin tanınması hakkı vardır (Madde 6).
• Herkes yasa önünde eşittir ve ayrım gözetilmeksizin yasanın korunmasından eşit olarak yararlanma hakkına sahiptir (Madde 7) (danistay, 2018’den düzenlenmiştir).

İnsan hakları kavramının ortaya çıkmasını sağlayan gelişmeler neler olabilir?

  • Cevap: İnsan hakları geçmişten günümüze sürekli olarak insanlığın gündeminde olmuştur. İnsan haklarının gündemde olması, bazı suistimal ve istismar hareketlerinin sürekli olarak yapılması anlamına gelmektedir. İnsan haklarının gündeme gelmesindeki en önemli olay savaşların yaşanmasıdır.

    Savaşların yaşanması ve özellikle İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında yaşananlar insanların hayatlarını hiçbir neden olmadan ölmesi korumasız insanların olduğu inancını ortaya çıkarmıştır. Bu bakımdan uluslararası mahkemeler ve evrensel kanunlar ortaya konmuştur. Savaşların bu denli etkili olması insanlar için yetişkin haklarının çocuklar için de ayrıca çocuk haklarının gündeme gelmesini sağlamıştır. İnsan hakları evrenseldir ve korunması gerekir.

0
like
3
love
0
haha
2
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir