Kitap Cevapları TIKLA
Soru Sor TIKLA
9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Biyografi Otobiyografi Dil Bilgisi Cevapları

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları 7. Ünite Biyografi Otobiyografi Sayfa 217 Dil Bilgisi Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Biyografi Otobiyografi Dil Bilgisi Cevapları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 217 Cevabı

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Enverî adlı metnin tür özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Enveri adlı metin günümüzdeki karşılığı biyografi olan  tezkire türünün özelliklerini taşımaktadır. Metin Enveri adındaki şairin hayatı hakkında bilgi vermektedir.

2. Tezkire türünün oluşumunda sözlü ve yazılı kültürün, toplumsal değişmelerin etkilerini belirleyiniz.

 • Cevap: Tezkire türünün doğuşu din birliği üzerine kurulan büyük uygarlıklar içlerine aldıkları farklı kültürleri az çok birbirine benzeyen bir yapıya büründürürler. Bu anlamda onların edebî gelenekleri de büyük ölçüde birbirine benzer. İslam tarihçilerinin Hz. Peygamberin hayat ve hadislerine dair yaptığı çalışmalar biyografinin bir bilim dalı olarak İslam dünyasında çok önemli bir yer edinmesini sağlamıştır. Arap edebiyatındaki biyografik çalışmalar, tabakat kitaplarında toplanmaktaydı. İşte, tezkire türünün kökeni bu kitaplara dayandırılabilir. İslam tarihinin ilerleyen dönemlerinde bilgin ve hadis uzmanlarının siyasi tarih alanındaki yerini bir süre sonra resmî görevliler almaya başlayınca, biyografi alanı serbest tarihçilere kalmıştır

3. Metinde yazara özgü dil ve anlatım özelliklerini belirleyiniz.

 • Cevap: Metinde Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü günümüze göre çok ağır bir dil kullanılmıştır. 

4. Metinde yazar, söz konusu şairi tanıtırken hangi edebî sanatlardan yararlanmıştır?

 • Cevap: “Ateşbazlık sanatında bir parça yanar od imiş” ifadesinde od’a (ateşe) benzetme yapılmıştır. “şûh-tab’-ı nedîm ü zarîf ve yâr-ı latîf” birbiriyle ilişkili ifadeler olduğu için tenasüp sanatından yararlanmış denilebilir.

5. Enverî adlı metni Cenevre adlı metinle tür, biçim, içerik, dil ve üslup bakımından karşılaştırınız.

 • Cevap
Tür: Enveri tezkire, Cenevre otobiyografidir.
Biçim: Her ikisi de düzyazıı biçiminde yazılmıştır.
İçerik: Enveri adlı metinde Enveri’nin hayatı anlatılmış, Cenevre adlı metinde ise yazar kendi hayatını anlatmıştır.
Dil ve Üslup: Enveri adlı metinde  Arapça ve Farsça kelime ve tamlamalarla yüklü günümüze göre çok ağır bir dil kullanılmıştır.  Cenevre adlı metinde ise sade ve yalın bir kullanılmıştır.

DİL BİLGİSİ

1. Aşağıdaki parçada fiileri bularak bunların parçadaki işlevlerini belirleyiniz.

İsviçre’nin kışı başka, yazı başka güzel. Kışın, bembeyaz gıcır gıcır bir kar dünyayı kaplamış; yazın her tarafta alabildiğine yemyeşil otlar, rengârenk çiçekler fışkırır, Leman gölü ise yaz kış mavi ile yeşil arası. Kışın kaygan olur yamaçlar, tepelerden göle doğru tahta kızaklarla hızlı inişler yapılır, karlarda yuvarlanılır.
Babam Cenevre’ye dönüp uzunca kalışlarında, bilhassa yazın yandan çarklı beyaz bir vapurla, Lozan’a, Montrö’ye gidilir, büyük otel “tatili”yapılırdı.

 • Cevap
➜ Şair ve yazar. (“ve” bağlacı)
➜ Hikâyelerinin bir bölümünde Cevad Sadık ve İrfan Kudret imzalarını da kullandı. (“ve”, “da” bağlacı)
➜ Ortaöğrenimini, İstanbul’da Saint-Joseph Lisesinde dört yıl okuduktan sonra
➜ sınavla (ile edatı)
➜ Sonra yükseköğrenimini tamamlamak için Paris’e (1938) gittiyse de İkinci Dünya Savaşı’nın başlaması üzerine Türkiye’ye dönmek (1940) zorunda kaldı. Oktay Rifat ile birlikte (“ve” bağlaç; “ile” edat)
➜ 1944’ten itibaren Ankara’da Anadolu Ajansı, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çalışma Bakanlığı ve MEB
➜ Tercüme Bürosunda çevirmen olarak çalıştı. (…den itibaren: edat, “ve” bağlaç)
➜ Türkiye’de sonuç vermeyen tedavisini sürdürmek için 6 Eylül 1956’da götürüldüğü Viyana’da bir ay kadar yaşayabildi. (“için” “kadar”→ edat)
➜ Şiirleri dışında şiir çevirileri ve önemli sayıda hikâyesi de vardır. (“ve”, “de” bağlaç)
➜ Geniş bir okuyucu kitlesi de, onu bu yüzden tanır ve sever. (“de”, “ve” bağlaç)

2. “Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime gruplarının arasına virgül konur.” Cenevre adlı metinde bu kurala uygun örnekler bulunuz.

 • Cevap “…anamın kardeşi Cevat Beyler, aşçı, dadı ve hizmetçiler ile beraber Cenevre’ye yerleşmişler.”

  “Hele kocaman tablolar, İsviçre’den o görüntüler…”
  “İstanbul’dan getirilmiş tespihler, Beykozlar, Dolmabahçe Sarayı’na benzer gümüş bir reçel takımı, bektaşitaşı, Celal Paşa’nın, Abidin Paşa’nın büyük boy bir yağlıboya resmi.”

3. Cenevre adlı metinde günümüz yazım kurallarına uymayan kullanımları tespit ederek bu durumun nedenini açıklayınız.

 • Cevap“Samise benim kadar çukulatalı pasta meraklısı.” cümlesinde çukulata günümüz yazım kurallarına uymamaktadır.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları MEB Yayınları Sayfa 217 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.

2024 Ders Kitabı Cevapları
🙂 BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER, PAYLAŞ!
6
unlike
3
clap
1
love
1
confused
1
sad
0
happy
0
angry

Bir cevap yazın

**Yorumun incelendikten sonra yayımlanacak!