Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 19 Cevabı (Edebiyat – Yazın)

Metni Anlama ve Çözümleme

1. Edebiyat adlı metne göre “edebiyat” kavramının farklı şekillerde tanımlanmasının nedenleri nelerdir?

 • Cevap: Çünkü edebiyat, öteki sanatlar gibi, tarihsel süreç boyunca gelişip değişen nitelikler taşımaktadır. Tanımlardaki “güzel ve etkili” sözlerinin yüklendiği anlam da yalnız çağlara göre değil kişilere göre de değişmektedir. Bundan dolayı da farklı şekilde tanımlanmaktadır.

2. Metinde geçen “Edebiyat, dünyaya tutulmuş bir aynadır.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

 • Cevap: Yazar edebi eserlerde çoğu zaman yaşadığı topluma bir ayna tutar.Bu aynadan yansıyanlar bizlerin önüne gelir. Bu da edebiyatın hayatı anlatan hayatın içinden olan yanlarını bizlere göstermesi bakımından önemlidir.O yüzden hayatın edebiyatta yeniden yorumlandığını söylemek mümkündür

3. Edebiyat adlı metinden, edebiyatın işlevi ile ilgili hangi çıkarımlarda bulunulabilir? Belirtiniz.

 • Cevap:
 • Edebiyatı duyguların anlatımı sayan sanat anlayışı ağırlık kazanmaktadır.
 • Edebiyatın topluma ayna tuttuğu
 • Edebiyatın toplumları bilinçelndirdiği
 • Edebiyatın toplumu eğittiği
 • Edebiyatın toplumda ortak bir estetik beğeni oluşturduğu

4. Edebiyat ile dil arasındaki ilişkiyi metinden hareketle açıklayınız.

 • Cevap: Edebiyat söz ile ortaya çıkan bir sanattır. Edebiyatın malzemesi dildir. Dil olmadan bir edebiyattan bahsetmek mümkündür. Dil canlı ve değişime uğrayan bir varlık olduğu için de edebiyat da günden güne zamandan zamana büyük değişiklikler gösterir. Ama insanı eğittiği insana güzel duygular kattığı gerçeği hala korunmaktadır.

5. Metnin ana düşüncesini ve yardımcı düşüncelerini belirleyiniz.

 • Cevap:

Ana Düşünce: Edebiyat nedir
Yardımcı Düşünceler: Edebiyatın tanımı, edebiyatın işlevi, edebiyatın diğer sanatlardan farkı

6. Metinde ortaya konulan bilgi, tespit, yorum ve görüşleri; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: Metinde ortaya  konulan görüşlerin çoğu yazara aittir. Yazarın şahsi görüşleri ağırlık kazanmıştır. Metinde yine de objektiflik sağlama farklı görüşlere ve açıklamalara araştırmalara da yer verilmiştir. Metin kendi içinde tutarlı bir metindir.

7. Metindeki açık ve örtük iletileri; metinle ilgili tespitlerinizi, eleştirilerinizi, güncellemelerinizi ve beğeninizi metne dayanarak / gerekçelendirerek ifade ediniz.

 • Cevap:
 • Açık ileti: Edebiyat nedir. Metnin anlatımı açıktır.
 • Örtük ileti: Edebiyatın önemi, diğer bilimlerle ilişkisi ve farkları, edebiyatın işlevinin önemi. Metinde anlatım basitten karmaşığa kolaydan zora doğrudur.
13
like
6
love
0
haha
1
wow
0
sad
13
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir