Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı 2017 – 2018 Yeni Müfredat

9. Sınıf Meb Yayınları Ortaöğretim Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Sayfa 245 Cevabı (Özel mektup ile edebi mektup arasındaki benzerlikler ve farklılıklar)

Metni Anlama ve Çözümleme
1. “Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür.” cümlesinde altı çizili kelime grubunun anlamını metnin bağlamından hareketle belirleyiniz.

 • Cevap: Bir ulus olarak hep birlikte aynı duyguları hissetmek aynı hislerle davranmak anlamında kullanılmıştır.

2. Attilâ İlhan’ın mektubunun yazılma amacını belirleyiniz.

 • Cevap: Çünkü yazar  klâsik edebiyatımız üzerinde ne zaman kafa yoracak olsa, hep aklına o gelmektedir, her defasında ona yazmayı düşünür, her defasında da şu ya da bu çekingenlikten vazgeçmiştir. Bu sefer ise yazmak istemiştir.

3. Mektubun bölümlerini Attilâ İlhan’ın mektubu üzerinde gösteriniz.

 • Cevap: Üstadım efendim,
  GİRİŞ: Askerliğim sırasında, yanılmıyorsam, ayak üstü şöyle tanışmıştık, konuşmamıza bile fırsat olmamıştı. Aslında bu mektubu yazma cesaretini o tanışmadan değil, çeşitli yazılarınızın ve kitaplarınızın bendeki sağlam ve zengin izleniminden alıyorum. Özellikle klâsik edebiyatımız üzerinde ne zaman kafa yoracak olsam, hep aklıma siz gelirsiniz, her defasında size yazmayı düşünürüm, her defasında da şu ya da bu çekingenlikten vazgeçerim.
 • GELİŞME: Bilmem yazdıklarımı izliyor musunuz, izliyorsanız, ulusal bir bileşim için klâsik sanatımızdan, halk sanatımızdan yararlanmamız gerektiği konusunda nasıl direndiğimi elbet görmüşsünüzdür. Şimdilerde bir de dergi (Yelken) yönetiyorum, bilmem haberiniz oldu mu, o dergide bu işi daha bilinçli olarak yapmak, frenk toprağındaki beşinci derece ozanları bilip de kendi klâsiklerini bilmeden yetişen genç kuşaklara hiç değilse bunun yolunu belli etmek için çırpınıyorum. Her sayıda divan büyüklerinden bir, halk şiiri büyüklerinden bir şiir yayımlıyoruz. Ayrıca bu konularda araştırmalar, incelemeler de yayımlamak istiyoruz ama, doğru dürüst bu işi yapan yok. İşte bu beni nihayet çekingenliği bırakıp size yazmaya zorladı, belki de diye düşündüm, onun bir bildiği vardır, kendisi yapmasa bile bize bu işi benden daha iyi bilen bir uzmanı salık verir. Zira bildiğim, anladığım kadarıyla gazelleri, koşmaları seçen benim, açıklamalar yapmaya kendimde yetki görmüyorum,
  öylece yayımlamak yenilere pek bir şeyler söylemiyor ama, hiç değilse yüzyıllık geleneksel sesi işitmiş oluyorlar. Ah, siz o büyük yetkinizle bize ayda bir divan edebiyatından bir, halk edebiyatından iki şiir seçiverseydiniz, yeniler için aydınlatIverseydiniz onları, ne iyi olurdu! Hele klâsik büyüklerimiz üzerindeki incelemeleriniz nasıl da ulusal bir bileşime varmak isteyen gençlere kılavuzluk ederdi? Dergimiz tamamen amatör bir dergi olduğu için bütün bunları istemek cesaretini doğrusu kendimde bulamıyorum, ama yazmadan da edemedim işte. Ayrıca yayımladığınız Karagöz adlı eser üzerinde de dergimiz durmak istiyor. Bu konuda sizinle bir konuşma yayımlamak istedik ama, soruları tespite kendimizde yetki görmedik, acaba bu önemli eserin can alacak noktalarını okurlara duyuracak şekilde soruları kendiniz hazırlayıp cevaplandırmak lutfunda bulunur muydunuz?
 • SONUÇ: İhya olurduk. Bu vesileyle saygı ve sevgilerimi yenilerim efendim.

4. Mektuptan, yazarın sanat görüşüyle ilgili çıkarımlarda bulununuz.

 • Cevap: Yazar edebiyatımızın gelişmesi için bir yandan divan edebiyatını bir yandan da halk edebiyatını işlemek okura öğretmek ve sunmak taraftarıdır.

5. Mektubun türünü ve bu türün içerik, dil ve anlatım özelliklerini metinden hareketle belirleyiniz.

 • Cevap: Edebi mektup türüne girer. Çünkü edebiyatçıların kendi sanat anlayışlarını paylaştıkları bir mektuptur.

6. Attilâ İlhan’ın mektubunda ortaya konulan bilgi, tespit ve yorumları; gerekçe, kanıt, tutarlılık, geçerlilik, doğruluk açısından değerlendiriniz.

 • Cevap: İlhan mektubu yazma gerekçesi olarak fikirlerini paylaşmayı gösterir. Bunun yanında yazdıklarında ve görüşlerinde bir tutarlılık görülür. Doğruluk kısmı ise kendi fikirlerini savunduğu için mantıklı gelmektedir.

7. Attilâ İlhan’ın mektup metninden hareketle yazarın edebiyat anlayışı hakkında neler söylenebilir?
Değerlendiriniz.

 • Cevap: Yazar edebiyatın gelişmesi için edebiyatı bir bütün olarak değerlendirmek gerektiğini savunmuş bugünkü edebiyatımız ile geçmiş dönem edebiyatımızın nasıl ortaya ortak bir zenginlik ve edebiyat bıraktıklarını savunmuştur.
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir