Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 145 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 145 Cevabı


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 145 Cevabı

“Bizdik o hücûmun bütün aşkıyle kanatlı; Bizdik o sabâh ilk atılan safta yüz atlı.

Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle, Canlandı o meşhûr ova at kişnemesiyle!

Fethin daha bir ülkeyi parlattığı gündü;

Biz uğruna can verdiğimiz yerde göründü.”

1. Yukarıda verilen metinden hareketle aşağıdaki kavramlardan hangisi hakkında bilgi edinilemez?

A) Nazım birimi

B) Söyleyici

C) Kafiye düzeni

D) Yazıldığı dönem

E) Ölçü

Doğru cevap: D

2. Aşağıdaki dizelerde bulunan edebî sanatların adlarım verilen boşluklara yazınız.

“Yolcuyum, bir kuru yaprak misali

Rüzgârın önüne katılmışım ben.”

Faruk Nafiz Çamlıbel

Edebi Sanatlar: BENZETME

*******************

“Ezelden beridir bu ücra yere Ninniler söylemiş bir serin dere”

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Edebi Sanatlar: KİŞİLEŞTİRME

*******************

“Zihnim bu şehirden, bu devirden çok uzakta, Tanbûri Cemil Bey çalıyor eski plâkta.”

Yahya Kemal Beyatlı

Edebi Sanatlar: KİŞİLEŞTİRME

*******************

“Dal bir gün dedi ki tomurcuğuna: Tenimde bir yara işler gibisin”

Ahmet Kutsi Tecer

Edebi Sanatlar: BENZETME

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 145 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir