? 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 324 Cevabı | Evvel Cevap

Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Meb Yayınları / 9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 324 Cevabı
9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 324 Cevabı


9. Sınıf Meb Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Sayfa 324 Cevabı

1. Salâh Birsel’in günlüklerinden alınan yukarıdaki bölümde günlüklerin hangi özelliği öne çıkmaktadır? Kısaca açıklayınız.

  • Doğru Cevap: Günlükler kimi zaman edebi bir dille yazılır. Benzetmeler süslü anlatım ve sanatlı dilin kullanımı bu tür yazıların edebi bir nitelik taşımasını sağlar. Günlükten alınan bu bölümde bu özellikleri görmek mümkündür.

2. Aşağıdaki cümlelerin önüne bilgiler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(D) Günlüklerde olay, düşünce ve izlenimler sıcağı sıcağına yazıya geçirilir.

(Y) Günlükler öznel yazılar olduğu için edebî bir değer taşımaz.

(D) Önceki dönemlerde günlük kelimesi yerine “rûznâme” kelimesi kullanılırdı.

(D) “Günce” kelimesi Nurullah Ataç’ın edebiyatımıza kazandırdığı bir kavramdır.

(D) Edebiyatçıların günlükleri edebiyata ilişkin pek çok ayrıntıyı içerir.

(D) Edebî bir tür olarak günlük, edebiyatımıza Cumhuriyet Dönemi’nde girer.

(D) Evliya Çelebi’nin “Seyahatname” adlı eseri bazı yönleriyle günlükleri andırır.

(Y) Günlük ile anı türü birbiriyle aynı özellikleri gösterir.

9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Kitabı Meb Yayınları Sayfa 324 CevabıBir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir