Ders ve Çalışma Kitabı Cevapları TIKLAYINIZ

Sponsorlu Bağlantılar
Ana Sayfa / Kitap Cevapları / 9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevapları / 9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

Sponsorlu Bağlantılar


9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı

2018 – 2019 Eğitim Öğretim yılıyla birlikte pek çok ders ve çalışma kitabı değişti. Değişen kitaplardan biri de “9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Cevapları” oldu. Kitabı incelediğimizde ise Özgür SUNA tarafından 184 sayfa olarak kaleme alındığını görüyoruz. Kitapta görseller ön plana çıkarılmış ve görsel tasarım ise Vuslat Merve Özkan tarafından yapılmış.

9. Sınıf Netbil Yayıncılık Biyoloji Ders Kitabı Sayfa 126 Cevabı” ise önce sorular yazıldı daha sonra kitabın üzerinde çözülerek gösterildi. Önce sorular hemen ardından ise cevaplar mevcuttur.

SORULAR

Soru:

A. Kutucukta verilen terimleri uygun boşluklara yerleştiriniz.

 • Cevap:

1. Kökenleri aynı, görevleri farklı ya da benzer olan organlara…….homolog……….organ denir.
2. Türlerin adlandırılmasında……ikili……….adlandırma ya da diğer bir ismi ile…..binominal……… adlandırma kullanılır.
3. İlk sınıflandırmayı……….Aristo……yapmıştır.
4. Aristo’nun yaptığı sınıflandırma…….ampirik……….sınıflandırma adını alır.
5. Kökenleri farklı, görevleri aynı olan organlara……….analog……….organ denir.
6. İkili adlandırma da birinci kelime……………..cins…………adı, ikinci kelime ise…….tamalayıcı………addır.
7. Çiftleştiklerinde verimli döller verebilen canlılar aynı……….tür……dür.
8. Bugün kullandığımız filogenetik sınıflandırmanın diğer adı…doğal………sınıflandırmadır.
9. Sınıflandırmadaki……..takım……kategorisi, canlının beslenmesi hakkında bilgi verir.

B. Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.

1. Bilim insanları canlıları neden sınıflandırmıştır?

 • Cevap: Bildiğimiz gibi bilim insanları hayvanları: Sahip oldukları özelliklere göre; Omurgalı,memeli gibi gruplar altında incelenir.
  Bilim insanlarının böyle gruplar altında incelemesinin sebebi :
  Bu gruplar altın da daha iyi incelenmesini sağlamak  adına yapmışlardır.
  Böylece hayvanlar kendi özellikleri altında incelenebilinmesi sağlanır.
  Ve böylece hem kolaylık sağlanır,
  hemde bilimsel çalışmalar daha rahat yapılır.

2. Doğal sınıflandırma yapılırken hangi kriterler esas alınmıştır?

 • Cevap: Günümüzde canlıların orjin birliği (akrabalık derecesi ve vücut yapıları) esas alınarak yapılan sınıflandırmaya filogenetik (doğal) sınıflandırma denir. Bu sınıflandırmada kriter olarak a-lınan özellikler şunlardır :

  1) Homolog Yapılar: Embriyonik kökenleri aynı olduğu halde farklı görev gördükleri için farklı şekil alan yapı ya da organlardır . Ör­neğin; insanın kolu ile balinanın yüzgeci, bitkilerde ise diken yap­rak ile pulsu yapraklar

  2) Analog Yapılar: Yapıları farklı görevleri aynı olan organlar ya da yapılardır. Örneğin; arının kanadı ile kuşun kanadı.

  3) Protein Yapı Benzerlikleri: Proteinler canlılara özgü bileşiklerdir. Proteinlerdeki aminoasit sayısı ve dizilişi ne kadar benzerlik göste­riyorsa akrabalık derecesi de o denli kuvvetlidir.

  4) Fizyolojik Benzerlik: Akraba olan canlılarda aynı görevi yapan organlar, yapı ve çalışma bakımından benzerdir.

  5) Azotlu Boşaltım Ürünlerindeki Benzerlik: Akraba canlılarda fizyolojik benzerlik gösteren canlı gruplarının boşaltım ürünlerinde benzerlik görülür. Örneğin; tatlı suda yaşayan tek hücrelilerle sölenterelerde boşaltım maddeleri amonyak (NH3); kurbağa, sü­rüngen ve kuşlarda ürik asit; memelilerde ise üredir.

  6) Embriyonik Gelişim Evreleri : Çok hücreli organizmaların zigot­tan başlayarak gelişip, tekrar gametler oluşturuncaya kadar geçir­diği evredir. Bu evreye ontogeni denir. Canlılar arasında ontogeni benzerlikleri ifade eder. Her canlı ontogenetik gelişim sırasında filogenisini (orijinini) tekrar eder. Örneğin; insan embriyosu geli­şim basamaklarında solungaç yarıkları taşır. Gelişen bir embriyo önce anne-babanın girdiği şubenin (phylum), sonra sınıfın (clasis), sonra takımın (ordo), daha sonra familya, cins (genus) ve tür’ün (species) özelliklerini göstermektedir.

3. Yandaki grafikte sınıflandırma birimlerinin kapsadığı tür çeşitliliği verilmiştir.
Buna göre,

a. Grafikteki harfler hangi sınıflandırma birimlerinin karşılığıdır?

 • Cevap:

b. B ve C sınıflandırma birimlerinde yer alan canlı gruplarını protein yapı benzerlikleri açısından kıyaslayınız.

 • Cevap:

c. Hangi iki sınıflandırma birimi arasındaki gen benzerliği en azdır? Açıklayınız.

 • Cevap:
0
like
0
love
0
haha
0
wow
0
sad
0
angry


Sponsorlu Bağlantılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir